Jilin Province 18th National Games Youth Group

Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018 Source: sskating.com

Women - Group B

Name 500m 1500m 1000m 3000m 500m 1000m 500m 1000m
11 September 2018 11 September 2018 12 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 13 September 2018 14 September 2018 14 September 2018
ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 45,06 (1) SB 2.15,00 (1) SB 1.29,07 (1) SB 4.42,20 (2) PR
JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 45,41 (2) SB 2.15,04 (2) PR 1.30,37 (3) SB 4.33,31 (1) PR
LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,57 (3) SB 2.20,99 (4) SB 1.32,22 (4) SB 4.58,07 (5) SB
LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 45,85 (4) PR 2.25,80 (7) SB 1.33,38 (5) PR 5.05,25 (7) PR
YU Xin L? CHN CHN 46,20 (5) SB 1.34,51 (8) SB
CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 46,24 (6) SB 2.17,02 (3) PR 1.30,20 (2) SB 4.42,63 (3) PR
ZHANG Xinmiao (2001) 张鑫森 LA1 CHN CHN 46,82 (7) SB 2.25,88 (8) PR 1.34,21 (6) PR 5.04,59 (6) SB
LI Qiuying L? CHN CHN 47,75 (8) PR 2.25,70 (6) PR 1.34,39 (7) PR 5.16,74 (8) PR
HU Xiaodi L? CHN CHN 2.24,59 (5) SB 4.57,02 (4) PR
YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,43 (1) PR 1.25,28 (1) PR 43,82 (1) 1.25,25 (1) PR
LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,68 (2) PR 1.28,63 (2) PR 44,70 (4) 1.29,38 (2)
YANG Huiwen L? CHN CHN 44,29 (3) PR 1.33,20 (5) PR 44,64 (3) 1.33,38 (5)
YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 44,79 (4) PR 1.28,72 (3) PR 44,57 (2) PR 1.30,04 (3)
XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 45,17 (5) SB 1.30,99 (4) PR 45,26 (5) 1.30,49 (4) PR
ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,21 (6) PR 1.34,90 (6) PR 46,49 (6) 1.37,27 (6)
WU Haonan 吴浩娚 LC1 CHN CHN 47,14 (7) SB 1.38,81 (8) SB 46,84 (7) SB 1.41,93 (8)
LI Ying (2) 李滢 L? CHN CHN 47,60 (8) SB 1.38,76 (7) SB 47,46 (8) SB 1.39,57 (7)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names