Jilin Province 18th National Games Youth Group

Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018 Source: sskating.com

Women - Group C

Name 500m 1000m 500m 1500m 500m 1000m 500m 1000m
11 September 2018 11 September 2018 12 September 2018 12 September 2018 13 September 2018 13 September 2018 14 September 2018 14 September 2018
LI Hongfei L? CHN CHN 43,59 (1) SB 1.28,00 (1) SB 43,86 (1) 2.19,13 (2) PR
ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 45,28 (2) PR 1.32,40 (4) PR 45,01 (2) PR 2.20,58 (3) PR
LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 45,63 (3) PR 1.31,49 (3) PR 45,58 (3) PR 2.22,22 (4) PR
LI Xinyue (1) L? CHN CHN 45,94 (4) PR 1.30,12 (2) PR 47,01 (6) 2.16,96 (1) PR
ZOU Xinyue 邹鑫悦 LC1 CHN CHN 46,46 (5) PR 1.36,72 (7) PR 45,81 (4) PR 2.29,83 (7) PR
YANG Mengna 杨梦娜 LC2 CHN CHN 47,01 (6) PR 46,73 (5) PR
ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 48,52 (7) PR 1.35,44 (5) PR 47,12 (7) PR 2.25,11 (5) PR
CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LC1 CHN CHN 48,64 (8) SB 1.36,71 (6) PR 47,40 (8) PR 2.30,15 (8) PR
LI Jiadi L? CHN CHN 1.37,49 (8) PR 2.29,47 (6) PR
CHEN Yao 陈垚 LC2 CHN CHN 44,09 (1) SB 1.28,83 (1) PR 44,47 (1) 1.30,19 (1)
ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 45,93 (2) PR 1.38,04 (6) PR 46,14 (2) 1.36,94 (4) PR
WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 46,51 (3) PR 1.37,62 (5) PR 46,38 (3) PR 1.39,40 (5)
GAO Qianhui L? CHN CHN 46,52 (4) PR 1.34,72 (3) PR 46,51 (4) PR 1.35,16 (3)
SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 46,63 (5) PR 1.29,95 (2) PR 46,81 (5) 1.32,16 (2)
ZHOU Danyang 周丹阳 LC2 CHN CHN 47,74 (6) SB 1.37,56 (4) SB 48,09 (6) 1.39,66 (6)
ZHAO Yinghua 赵英花 LC2 CHN CHN 48,20 (7) PR 1.40,02 (7) PR 49,40 (7)
MA Yuan L? CHN CHN 50,17 (8) PR 1.41,51 (7) PR
ZHAO Yuehan L? CHN CHN 1.40,14 (8) PR
RAN Yuxin L? CHN CHN 50,31 (8) PR
LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 1.47,44 (8) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names