National League Qualifying Competition

Changchun (CHN) 10 October 2018 Source: sskating.com

Men

Name 500m 1000m 1500m 3000m 5000m
PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 38,73 (1)
GUAN Yu MSA CHN CHN 38,96 (2) SB 1.19,18 (7) SB
LIU Siyang MSA CHN CHN 39,10 (3) SB
XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 40,09(3) (4) 1.22,51 (15) SB
LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 40,09(8) (5)
WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 40,26 (6) 4.26,36 (10) PR
DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 40,36 (7) PR 2.11,24 (27) PR
WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 40,57 (8) SB 2.07,05 (13) PR
ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 40,60 (9) PR 4.37,52 (20) PR
LI Jilin M? CHN CHN 41,14 (10) PR 1.21,38 (12)
ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 41,47 (11) PR 2.09,49 (23) PR
LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 41,48 (12) PR 4.23,96 (7) PR
SONG Jian M? CHN CHN 41,58 (13) PR
XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 41,59(0) (14) SB 1.24,76 (22) SB
HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 41,59(9) (15) PR 1.22,86 (16) PR
CHENG Xiansong M? CHN CHN 41,60 (16) PR DNS
TAO Chen M? CHN CHN 41,61 (17) PR 1.24,64 (21) PR
DU Yujiang 杜予江 M? CHN CHN 41,85 (18) PR 1.23,83 (20) PR
PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 42,01(2) (19) PR DNS 2.09,25 (22) PR
MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 42,01(4) (20) SB
XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 42,01(6) (21) PR 2.08,68 (20) PR
LIU Zhengqiao M? CHN CHN 42,06 (22) PR 1.22,22 (14) PR
LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 42,24 (23) 1.22,88 (17) SB
XU Chongyang M? CHN CHN 42,56 (24) PR 1.23,66 (19) PR
GAI Zelin 盖泽林 M? CHN CHN 42,72 (25) PR 1.27,80 (25) PR
GAO Yifan (2) M? CHN CHN 42,77 (26) PR 2.15,98 (36) PR
CHANG Hongxu 昌洪旭 M? CHN CHN 42,81 (27) PR 1.29,55 (30) PR
YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 43,03 (28) SB 1.54,51 (32) SB
ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MC2 CHN CHN 43,09 (29) PR DNF
CAO Tiexin M? CHN CHN 43,19 (30) PR 1.28,94 (29) PR
CUI Chenglin MB2 CHN CHN 43,23 (31) PR 1.28,04 (26) PR
SUN Mingtao 孙明韬 M? CHN CHN 43,39 (32) PR 2.18,46 (38) PR
YANG Hang 杨航 MC1 CHN CHN 43,44 (33) PR 7.48,10 (15) PR
WANG Bingwang M? CHN CHN 43,61 (34) 8.11,34 (22) PR
CHEN Chunshuai M? CHN CHN 43,63 (35) PR 1.28,11 (27) PR
LIU Xuancheng M? CHN CHN 44,09 (36) PR DQ
SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.16,51 (1) 4.17,77 (2) PR
WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 1.17,44 (2) PR 7.23,90 (3) PR
SHAO Shuai MN4 CHN CHN 1.17,52 (3) PR 2.00,70 (1) PR
LI Kongchao MB1 CHN CHN 1.17,69 (4) PR 2.02,86 (4) PR
ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 1.17,70 (5) PR 2.01,61 (2) PR
ZHANG Tianyi M? CHN CHN 1.18,26 (6) PR 2.02,99 (7) PR
YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN 1.19,78 (8) PR DQ
HAN Feng M? CHN CHN 1.20,45 (9) PR 2.07,66 (15) PR
WANG Jinxu M? CHN CHN 1.21,18 (10) PR 2.08,48 (17) PR
LEI Mingyuan M? CHN CHN 1.21,21 (11) PR 2.06,93 (12) PR
ZHANG Zuo M? CHN CHN 1.21,66 (13) PR 2.08,75 (21) PR
FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 1.23,26 (18) PR DNF
WANG Yixin M? CHN CHN 1.26,21 (23) PR 2.13,71 (34) PR
LIU Zehua 刘泽华 MB1 CHN CHN 1.27,25 (24) SB 8.08,91 (21) PR
YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 1.28,36 (28) PR 2.17,69 (37) SB
QU Shiyi 曲世艺 MC2 CHN CHN 1.30,12 (31) PR 4.43,75 (22) PR
GUO Song 郭松 MA2 CHN CHN 2.01,95 (3) PR
DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA2 CHN CHN 2.02,91 (5) PR
LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 2.02,98 (6) SB
XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 2.03,21 (8)
WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 2.05,47 (9) PR
CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 2.05,82 (10) PR 4.26,00 (9) PR
TAN Sheng 谭昇 MA1 CHN CHN 2.05,86 (11) PR 4.35,74 (18) PR
CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.07,40 (14) PR 7.40,28 (9) PR
QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.07,79 (16) PR 4.38,69 (21) PR
JIANG Jiayi M? CHN CHN 2.08,59 (18) PR 4.33,07 (16) PR
MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.08,62 (19) SB
YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.10,19 (24) PR 4.33,77 (17) PR
WU Jiameng M? CHN CHN 2.10,24 (25) PR
WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.10,75 (26) SB
YANG Dingmin M? CHN CHN 2.11,72 (28) PR 7.43,99 (11) PR
ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.11,84 (29) PR 7.47,19 (14) PR
GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.12,24 (30) PR 4.30,28 (13) PR
LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.12,52 (31) PR 7.26,98 (4) PR
CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 2.12,75 (32) PR 7.56,46 (16) PR
YANG Zhenjiang 杨镇江 M35 CHN CHN 2.12,90 (33) SB 7.57,73 (17) PR
YANG Aolin M? CHN CHN 2.14,08 (35) PR 7.58,54 (18) PR
HAN Yuxiang M? CHN CHN 2.18,65 (39) PR 4.49,87 (23) PR
YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 2.23,54 (40) SB 8.52,12 (24) SB
AN Kai M? CHN CHN DQ DNS
YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 4.11,65 (1) PR
WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 4.18,17 (3) PR
TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 4.20,44 (4) PR
DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 4.22,53 (5) PR 7.39,94 (8) PR
ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 4.23,46 (6) PR
DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 4.24,60 (8) PR
CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 4.28,56 (11) PR 7.38,22 (7) PR
MA Xinxuan MN1 CHN CHN 4.29,30 (12)
WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 4.30,60 (14)
LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 4.32,41 (15) PR
JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 4.36,05 (19)
CHEN Tao MA1 CHN CHN DNS DNS
LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN DQ
LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 7.22,83 (1)
CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 7.23,38 (2) PR
XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 7.34,38 (5) SB
ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 7.34,93 (6) PR
ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 7.42,66 (10) PR
SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 7.46,23 (12) PR
JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 7.46,26 (13) PR
WANG Meng 王猛 MB2 CHN CHN 8.02,59 (19) SB
SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 8.05,28 (20) PR
XUE Lihui 薛利辉 MA1 CHN CHN 8.16,27 (23) PR
HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN DQ
GAO Pengxiang 高鹏翔 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names