Canada Cup #2

Calgary (CAN) 4 - 7 January 2019 Source: results.oval.ucalgary.ca

Men

Name 500m 1500m 1000m 5000m 500m 1000m 10000m
4 January 2019 4 January 2019 5 January 2019 5 January 2019 6 January 2019 6 January 2019 7 January 2019
Laurent DUBREUIL MSA CAN CAN 34,11 (1) PR 1.07,60 (1) PR
Gilmore JUNIO MSA CAN CAN 34,44 (2) SB
Christopher FIOLA MN3 CAN CAN 34,55 (3) PR DNS 1.08,99 (3) SB
Alex BOISVERT-LACROIX M30 CAN CAN 34,66 (4) SB 35,06 (1)
Jacob GRAHAM MN4 CAN CAN 35,37 (5) 1.09,97 (5) SB 35,17 (2) SB DNS
Connor HOWE MA2 CAN CAN 35,48 (6) PR 1.44,16 (1) NRJ 1.08,78 (2) 6.50,24 (9) 1.08,61 (1) PR
Sam DECKERT MSA CAN CAN 35,77 (7) SB 1.47,72 (8) SB DNF 35,80 (4) 1.09,87 (4) SB
Cooper EMIN MN2 CAN CAN 35,85 (8) PR 1.11,31 (11) 35,86 (5) 1.10,92 (9) PR
Connor WOODS MSA CAN CAN 35,91 (9) 1.11,80 (12) 36,03 (8) 1.10,94 (10) PR
Antoine ROGER MN3 CAN CAN 36,03 (10) PR DNS 1.10,31 (7) PR DNF DNS
David LA RUE MN1 CAN CAN 36,14 (11) 1.47,21 (5) DQ DNS 1.09,30 (2)
Anders JOHNSON MN2 CAN CAN 36,18 (12) 1.52,56 (20) PR 1.11,89 (13) 36,05 (9) PR 1.11,73 (15) PR
WANG Rui (1999) 王锐 MA2 CHN CHN 36,29 (13) 35,89 (6) SB 1.11,44 (13) SB
Nicolas HILLER MN3 CAN CAN 36,37 (14) 1.51,20 (14) PR 1.11,26 (10) 36,25 (10) PR 1.10,70 (6) PR
Jess NEUFELD MSA CAN CAN 36,41 (15) PR 1.49,53 (11) 1.11,23 (9) 36,49 (13) 1.10,77 (7) SB
ZHAO Yongzhen 赵永振 MA1 CHN CHN 36,57 (16) PR 1.12,47 (14) PR
Cody MILLER (1994) MSA CAN CAN 36,60 (17) PR 1.56,13 (37) 1.13,86 (20) 37,54 (29) DNS
TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,61 (18) SB 36,95 (19) 1.14,45 (38) SB
Matthew LAXTON MN1 CAN CAN 36,76 (19) PR 1.50,81 (12) PR 6.59,93 (14) 37,15 (23) 1.12,93 (22) PR
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN3 CHN CHN 36,86 (20) SB 1.48,89 (10) SB 37,01 (22) 1.12,51 (19) SB
Konrád NAGY MSA HUN HUN 37,07 (21) SB 1.47,86 (9) 1.10,32 (8) SB 37,96 (37) 1.10,89 (8)
SHI Yong MN3 CHN CHN 37,12 (22) PR 37,32 (27)
Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA1 CHN CHN 37,17 (23) PR DNS 7.19,18 (22) PR DNF 1.14,40 (36) PR
GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 37,17 (23) 1.13,76 (19) 36,96 (21) 1.11,42 (12) PR
Jonah HURTUBISE MN2 CAN CAN 37,18 (25) PR 1.52,37 (18) 1.13,64 (18) 7.15,49 (21) 37,29 (25) 1.13,34 (28) PR
ZHAO Lei (1999) 赵雷 MA2 CHN CHN 37,41 (26) DNS 36,70 (16) PR DNS
Guillaume LABBÉ MN3 CAN CAN 37,48 (27) 1.52,58 (21) SB 1.12,78 (15) SB DQ 37,29 (25) SB 1.12,89 (21)
Christian LIEBZEIT MN3 CAN CAN 37,54 (28) 1.14,76 (25) DNS DNS
GUO Peng MSA CHN CHN 37,63 (29) PR DNS DNS DNS DNS
Simon KOOTS MN4 CAN CAN 37,64 (30) 1.52,45 (19) PR 1.13,52 (17) 6.56,01 (12) PR 37,53 (28) PR 1.12,94 (23) PR
Garrett GLEDHILL MN2 CAN CAN 37,72 (31) SB DNS 1.15,75 (28) SB 38,18 (40)
LI Xiangjun 李祥俊 MA1 CHN CHN 37,72 (31) PR 1.58,01 (44) PR 37,87 (33) 1.15,58 (46) PR
Gibson HIMBEAULT MN1 CAN CAN 37,73 (33) PR 1.55,55 (32) SB 1.14,09 (22) DNS DNS
LIU Ao 刘奥 MN1 CHN CHN 37,79 (34) 1.14,51 (23) PR 38,11 (39) 1.14,90 (40)
Mark GOLDEN MN1 CAN CAN 37,93 (35) 1.54,67 (27) PR 1.14,64 (24) 37,90 (35) PR 1.13,68 (30) PR
YU Yang (1999) 于杨 MN1 CHN CHN 37,93 (35) PR 1.53,32 (24) PR 1.14,87 (26) 1.13,78 (32) PR
LI Haoyuanfei 李昊原飞 MB1 CHN CHN 38,06 (37) PR 1.56,26 (38) PR 38,43 (45) 1.14,91 (41) PR
LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 38,22 (38) PR 2.09,82 (68) PR DNS DNS
JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 38,31 (39) PR 1.56,63 (40) PR 1.16,67 (33) 38,42 (44) 1.15,53 (45) PR
WANG Jinlong MA2 CHN CHN 38,37 (40) 2.00,01 (53) PR 1.15,94 (30) PR 38,24 (43) 1.16,79 (55)
YE Qiang 叶强 MA2 CHN CHN 38,69 (41) PR 1.59,86 (52) PR 39,48 (67) 1.18,03 (71) PR
Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MA1 CHN CHN 38,99 (42) 1.56,07 (36) SB 38,53 (48) PR 1.14,43 (37) PR
Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MB2 CHN CHN 38,99 (42) 1.55,94 (34) PR 7.03,42 (16) PR 38,73 (56) PR 1.16,12 (51) PR
XUE Zhiwen 薛智文 MC2 CHN CHN 39,05 (44) 2.05,54 (64) PR 1.17,67 (36) PR 38,57 (52) 1.19,47 (83)
WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 39,08 (45) PR 1.57,95 (43) PR 1.15,90 (29) 39,27 (64) 1.15,49 (44) PR
ZHOU Zihan 周梓涵 MB1 CHN CHN 39,18 (46) PR 1.56,80 (41) PR 7.06,16 (17) PR 1.15,98 (50) PR
LI Qiang (2002-02) 李强 MB2 CHN CHN 39,27 (47) PR 2.02,26 (57) PR 1.19,16 (42) 1.17,60 (64) PR
XU Wenyang 许文洋 MA1 CHN CHN 39,28 (48) 39,13 (63) PR 1.17,59 (62) PR
LI Kuokuo 李阔阔 MC2 CHN CHN 39,49 (49) 1.56,60 (39) PR 1.16,05 (31) 38,99 (59) PR 1.15,78 (48) PR
SHEN Yubo MB2 CHN CHN 39,51 (50) PR 2.02,63 (60) PR 39,80 (75) 1.18,23 (74) PR
Alexander HORST MSA CAN CAN 39,68 (51) SB 39,80 (75)
JIA Haocheng MB1 CHN CHN 39,85 (52) PR 1.59,79 (51) PR DQ 1.17,29 (59) PR
JIAO Weidong 焦伟东 MN1 CHN CHN 39,93 (53) 2.00,77 (54) PR 39,84 (77) PR 1.18,16 (73) PR
JIN Cihang MC2 CHN CHN 40,02 (54) PR 2.06,61 (67) PR 40,15 (85) 1.18,54 (77) PR
XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 40,04 (55) 1.59,42 (49) PR 1.17,74 (37) 40,14 (84) 1.17,61 (65) PR
CHENG Long MN2 CHN CHN 40,06 (56) PR 1.59,06 (47) PR 1.16,77 (35) 1.16,31 (52) PR
XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 40,06 (56) 1.58,87 (46) 1.17,95 (38) 1.17,12 (57)
XIANG Zepeng MA1 CHN CHN 40,15 (58) PR 1.57,83 (42) PR 7.22,66 (23) PR 1.19,23 (82) PR
ZHOU Silai MB1 CHN CHN 40,16 (59) PR DQ 1.18,13 (39) 1.17,56 (61) PR
WEI Ruiji MA1 CHN CHN 40,17 (60) 2.05,47 (63) PR 39,95 (80) PR 1.19,95 (85) PR
Caleb HOVEY MN2 CAN CAN 40,32 (61) 2.05,39 (62) 1.18,64 (41) 7.45,23 (25) 40,17 (86) DNS
WANG Lin MN2 CHN CHN 40,38 (62) PR 40,53 (91) 1.19,72 (84) PR
XUE Bin 薛斌 MB2 CHN CHN 40,40 (63) 2.02,35 (58) PR 39,76 (74) PR 1.18,13 (72) PR
DENG Tao MB1 CHN CHN 40,49 (64) 2.06,18 (66) PR 39,97 (81) PR DQ
LIU Kun MA1 CHN CHN 40,94 (65) 2.06,01 (65) PR 40,73 (93) PR 1.20,14 (86) PR
ZHANG He MB2 CHN CHN 41,19 (66) 1.59,67 (50) PR 39,55 (70) PR 1.18,01 (70) PR
ZHOU Zihang 周子航 MB2 CHN CHN 41,46 (67) 2.03,42 (61) PR 1.21,44 (43) 1.21,31 (91) PR
MEI Jiawei MB2 CHN CHN 42,01 (68) 2.02,49 (59) PR 7.26,41 (24) PR 41,85 (100) PR 1.20,62 (90) PR
QU Anqi MN1 CHN CHN 50,23 (69) 1.55,00 (29) PR 38,96 (58) PR 1.14,89 (39) PR
Olivier JEAN M35 CAN CAN DNS 1.10,13 (6) SB DNS
JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN DNF 2.00,82 (55) PR 40,09 (83) PR 1.19,09 (79) PR
Jeff ROSS MN3 CAN CAN DNF DNF 35,77 (3) SB 1.11,16 (11) SB
Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MA2 CHN CHN DNF 1.55,99 (35) SB 38,04 (38) PR 1.14,00 (34) PR
Tyson LANGELAAR MN1 CAN CAN 1.44,98 (2) PR 1.09,02 (4) PR 6.39,40 (6)
Jordan BELCHOS M30 CAN CAN 1.46,96 (3) PR 13.16,73 (2)
Jake WEIDEMANN MN3 CAN CAN 1.47,00 (4) PR 6.37,31 (5) 1.09,73 (3) PR 14.08,46 (5) PR
Kaleb MULLER MN1 CAN CAN 1.47,48 (6) PR DNS 6.29,42 (3) PR 36,74 (17) PR 13.43,33 (3) PR
Hayden MAYEUR MN2 CAN CAN 1.47,53 (7) 6.31,24 (4) 1.10,48 (5) PR 13.53,64 (4) PR
Thomas MELINE MSA FRA FRA 1.51,14 (13) PR 6.51,39 (10) 38,21 (41) PR 1.13,04 (25) PR
TANG Yu 唐玉 MA2 CHN CHN 1.51,42 (15) PR 36,02 (7) PR
JIN Ming 金名 MB1 CHN CHN 1.51,51 (16) PR 6.48,25 (8) PR
SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB2 CHN CHN 1.51,84 (17) PR 6.57,71 (13)
MA Kaiwen 马凯文 MB2 CHN CHN 1.53,06 (22) PR 7.01,71 (15) PR
CHEN Jiawen 陈佳文 MB2 CHN CHN 1.53,21 (23) PR 6.52,90 (11) PR
QI Baipeng 齐柏彭 MN1 CHN CHN 1.53,70 (25) PR 7.09,82 (18) PR
WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 1.54,09 (26) SB 1.12,94 (16) SB
LIU Jianan 刘嘉男 MN4 CHN CHN 1.54,85 (28) PR 1.15,44 (27) PR
WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN2 CHN CHN 1.55,08 (30) PR 7.12,32 (20) PR
WU Shuxin 吴书新 MA1 CHN CHN 1.55,50 (31) PR 1.14,01 (21) PR
WANG Shuaihan 王帅涵 MB1 CHN CHN 1.55,90 (33) PR 6.45,45 (7) PR
Darius ESHETE M30 AUS AUS 1.58,50 (45) PR 7.11,58 (19) SB 40,88 (94) 1.20,29 (87)
FENG Qiurui 冯秋瑞 MC2 CHN CHN 1.59,08 (48) PR 1.16,23 (32) PR
John HRYNCHUK MN2 CAN CAN 2.00,89 (56) 1.16,74 (34) 38,54 (50)
PAN Yuanzheng MB1 CHN CHN DQ 1.18,58 (40) PR 39,32 (66) PR
Ted-Jan BLOEMEN M30 CAN CAN 6.22,99 (1)
Graeme FISH MN2 CAN CAN 6.26,07 (2) 13.14,68 (1) PR
Hubert MARCOTTE MA1 CAN CAN 36,33 (11) 1.11,58 (14) PR
Cédrick BRUNET MA1 CAN CAN 36,43 (12) PR 1.11,89 (17)
Charles-Émile GÉLINAS-DION MA2 CAN CAN 36,51 (14) PR 1.11,87 (16) PR
Frank ROTH MA1 CAN CAN 36,52 (15) DNS
Joshua TELIZYN MB2 CAN CAN 36,89 (18) 1.12,84 (20)
Max BRANT MA2 CAN CAN 36,95 (19)
Max HALYK MA2 CAN CAN 37,26 (24) 1.12,98 (24) PR
Jack DEIBERT MA1 CAN CAN 37,54 (29) 1.14,35 (35)
Paul CODERRE MA2 CAN CAN 37,56 (31) PR 1.12,02 (18) PR
William SOHIER MA1 CAN CAN 37,65 (32) 1.13,17 (26) PR
Craig MILLER MB2 CAN CAN 37,88 (34) PR
Marc-André DOYON MA1 CAN CAN 37,93 (36) PR 1.15,75 (47) PR
Kieran HANSON MB1 CAN CAN 38,22 (42) 1.13,77 (31) PR
Benjamin WARD MA2 CAN CAN 38,45 (46) PR 1.16,61 (53) PR
Antoine GODBOUT MA1 CAN CAN 38,51 (47) PR 1.16,64 (54)
Eric ORLOWSKY MA1 CAN CAN 38,53 (48) 1.15,16 (43) PR
Gaël DOUCET-GAGNON MA2 CAN CAN 38,56 (51) 1.13,33 (27) PR
Joshua HATHAWAY MA2 CAN CAN 38,59 (53) 1.13,80 (33) PR
Dawson O'BRIEN MA2 CAN CAN 38,60 (54)
Zachary LACROIX MA1 CAN CAN 38,69 (55) 1.17,86 (69)
Matthew SCUTCHINGS MA2 CAN CAN 38,93 (57) 1.17,01 (56) PR
Antoine PARENT MA2 CAN CAN 39,00 (60) 1.17,13 (58)
Brad HEIT MB2 CAN CAN 39,00 (60) PR 1.15,97 (49) PR
Rémy A. LAVERDIÈRE MA1 CAN CAN 39,02 (62) PR 1.17,59 (62) PR
Kaeden WITKOWSKI MB2 CAN CAN 39,28 (65) 1.19,22 (80)
Noah BOUMA MA2 CAN CAN 39,48 (67) 1.14,94 (42) PR
Alexis BONNEAU-BURKE MA2 CAN CAN 39,52 (69) PR 1.19,22 (80) PR
Jérémie DESPRÉS MB2 CAN CAN 39,66 (71) PR 1.17,81 (68) PR
Nicholas GULIOV MB1 CAN CAN 39,74 (72) PR 1.17,46 (60) PR
Ian BABULIC MA2 CAN CAN 39,74 (72) 1.17,67 (67)
Jacob RUBULIAK MB1 CAN CAN 39,85 (78) PR 1.17,61 (65) PR
Dakotah RUEL MB1 CAN CAN 39,92 (79) PR 1.18,40 (76) PR
AJ SEDDON MB2 CAN CAN 40,04 (82) PR 1.18,27 (75) PR
Sam HURTUBISE MA1 CAN CAN 40,17 (86) 1.20,35 (88) PR
Grégory PICARD MB1 CAN CAN 40,28 (88) PR 1.20,42 (89) PR
Barrett FERGUSON-LOSIER MA2 CAN CAN 40,32 (89) PR 1.21,97 (93) SB
Joel SIMPSON MB2 CAN CAN 40,45 (90) PR 1.22,03 (94)
Owen HACK MB1 CAN CAN 40,56 (92) 1.18,68 (78)
Bon LOWE MC2 CAN CAN 41,09 (95) PR 1.22,79 (96) PR
Cole ROGERSON MA1 CAN CAN 41,10 (96) 1.22,51 (95) PR
Connor CAMERON MA2 CAN CAN 41,39 (97) 1.21,58 (92) SB
Adam MONG MB1 CAN CAN 41,59 (98) 1.24,46 (100)
Logan TOBLAN MB2 CAN CAN 41,60 (99) 1.23,04 (97)
Jared FARQUHARSON MB2 CAN CAN 42,17 (101) 1.23,66 (99) PR
Emil HODZIC-SANTOR MB2 CAN CAN 42,35 (102) 1.23,13 (98)
Yankun ZHAO MC2 CAN CAN DNS DNS
Kaleb JACOBSEN MB1 CAN CAN DNS DNS
Antoine GAGNON-LAMARCHE MA1 CAN CAN DNF 1.13,52 (29)

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names