China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

Women - Group A

Name 500m 1500m 1000m 3000m
10 January 2019 10 January 2019 11 January 2019 11 January 2019
WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,46 (1) PR 2.16,93 (22) PR 1.26,34 (10) 5.07,64 (22) PR
FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,49 (2) PR 2.06,41 (2) 1.23,36 (5) 4.29,10 (3)
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,83 (3) 1.24,59 (7)
JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,08 (4) 2.08,33 (5) 1.21,54 (1) 4.36,58 (6)
LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,42 (5) 1.26,58 (11) SB
SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 41,50 (6) PR 2.10,31 (7) 1.22,77 (2)
CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 42,04 (7) PR 2.07,50 (3) SB 1.23,28 (4) PR 4.29,85 (5) PR
MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 42,11 (8) 2.05,51 (1) TR 1.23,15 (3) PR 4.22,28 (1) TR
LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 42,13 (9) PR 2.11,59 (9) PR 1.38,01 (30) 4.39,33 (9) PR
GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 42,18 (10) PR 2.07,66 (4) 1.24,34 (6) PR 4.28,67 (2)
BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 42,21 (11) PR 1.27,87 (20)
WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 42,26 (12) PR 2.12,85 (13) PR 1.26,71 (14) PR 4.37,12 (7) PR
DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,61 (13) PR 2.15,92 (20) SB 1.27,32 (18) SB 4.51,87 (16) PR
LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,67 (14) 2.12,08 (11) SB 1.25,96 (8) 5.14,86 (23) SB
CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 42,86 (15) 2.11,55 (8) PR 1.26,59 (12) PR
LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 42,94 (16) SB 2.18,06 (24) PR 1.28,21 (21) SB 4.54,49 (18) SB
LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 43,02 (17) SB 2.13,62 (14) 1.27,01 (16) 4.42,02 (11)
YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,22 (18) PR 2.11,75 (10) 1.26,15 (9) 4.40,15 (10)
FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 43,49 (19) 2.14,89 (17) PR 1.26,76 (15) PR 4.43,99 (12) PR
LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,64 (20) SB 2.19,62 (25) SB 1.28,80 (23) PR 4.59,54 (21) SB
LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 43,68 (21) PR 2.15,55 (18) 1.29,56 (25) 4.55,81 (19) PR
SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 43,75 (22) SB 2.12,82 (12) PR 1.27,21 (17) SB 4.38,89 (8) PR
WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 43,75 (22) 2.15,59 (19) 1.27,82 (19) 4.57,18 (20) PR
CAI Simin L? CHN CHN 43,99 (24) PR 2.09,14 (6) PR 1.26,62 (13) 4.29,76 (4) PR
LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 44,25 (25) 2.14,54 (16) PR 1.28,93 (24) 4.44,47 (13) PR
LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 44,42 (26) PR 2.16,73 (21) PR 1.28,39 (22) 4.50,28 (15) PR
LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 44,87 (27) PR 2.13,63 (15) PR 1.29,76 (26) PR 4.48,41 (14) PR
PU Zhuxian LB2 CHN CHN 45,03 (28) PR 2.25,50 (27) PR 1.34,30 (29) SB 5.16,13 (24) PR
LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 45,11 (29) PR 2.17,73 (23) PR 1.30,04 (27) PR 4.53,95 (17) PR
LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 45,13 (30) PR 2.23,28 (26) PR 1.31,03 (28)
LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,90 (31) 2.26,95 (28)
NA Liangli L? CHN CHN 49,61 (32) PR 2.40,65 (29) PR 1.43,50 (31) PR

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names