China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN)10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

Men - Group B

Name 500m 1500m 1000m 5000m
10 January 2019 10 January 2019 11 January 2019 11 January 2019
LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,12 (1) PR 1.57,17 (4) PR 1.15,31 (2) PR
LYU Shuai M? CHN CHN 37,94 (2) PR 1.57,25 (5) 1.15,97 (5) PR 7.09,51 (4) PR
XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN 38,03 (3) PR 1.55,81 (3) 1.14,98 (1) PR 7.09,99 (5) PR
FEI Jinglong M? CHN CHN 38,47 (4) SB 1.58,49 (7) 1.17,16 (7) 7.30,24 (12)
DENG Zhihan M? CHN CHN 38,49 (5) PR 1.55,42 (1) PR 1.15,60 (3) PR 7.00,95 (3) PR
SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 38,63 (6) PR 2.01,10 (10) PR 1.18,00 (11) PR 7.45,19 (18) PR
CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 38,64 (7) PR 1.59,31 (8) PR 1.17,86 (9) 7.29,19 (11)
MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 38,81 (8) 2.04,73 (28) PR 1.19,22 (15) 7.49,73 (21) PR
LIU Bin M? CHN CHN 38,90 (9) PR 2.01,23 (12) PR 1.17,91 (10) PR 7.45,85 (19) PR
AYITINAMA Yerhanati 阿依提纳马叶尔哈那提 M? CHN CHN 39,00 (10) PR 1.55,75 (2) PR 1.15,88 (4) PR 6.57,38 (2) PR
ZHAO Mingyue 赵明月 M? CHN CHN 39,07 (11) PR 2.02,50 (16) PR 1.19,24 (16) PR 8.02,04 (24) SB
JIANG Yuelin M? CHN CHN 39,10 (12) PR 1.59,45 (9) PR 1.17,32 (8) PR 7.16,01 (6) PR
LIU Ze M? CHN CHN 39,25 (13) 2.03,83 (23) 1.19,14 (13) 7.46,75 (20) PR
MA Yan (2) M? CHN CHN 39,26 (14) PR 2.02,98 (20) PR 1.19,53 (18) PR 7.34,44 (13) PR
HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN 39,31 (15) PR 2.02,58 (17) PR DNF
LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 39,43 (16) PR 2.05,75 (32) 1.19,21 (14) PR 8.02,62 (25) PR
SHI Jingxin M? CHN CHN 39,46 (17) PR 2.01,15 (11) PR 1.18,91 (12) PR 7.36,05 (15) PR
ZHANG Lutong M? CHN CHN 39,50 (18) PR 2.03,94 (24) PR 1.20,48 (27) PR 7.52,90 (22) PR
WANG Zhengyang M? CHN CHN 39,67 (19) 1.57,34 (6) PR 1.16,42 (6) PR 6.57,17 (1) PR
LIANG Hao M? CHN CHN 39,77 (20) PR 2.03,96 (25) PR 1.20,61 (28) PR 7.43,27 (16) PR
BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 39,77 (20) PR 2.05,82 (33) PR 1.20,09 (23) PR
XUE Kepeng M? CHN CHN 40,03 (22) PR 2.05,88 (34) PR 1.20,16 (24) PR
LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 40,27 (23) PR 2.02,83 (19) PR 1.20,08 (22) PR 7.56,44 (23) PR
ZHAO Chenglong M? CHN CHN 40,42 (24) PR 2.07,88 (39) PR 1.21,30 (30) PR
LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 40,44 (25) PR 2.05,68 (31) PR 1.21,83 (33) PR
ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,47 (26) PR 2.02,82 (18) PR 1.19,68 (20) PR 7.44,26 (17) PR
ZHANG Hexiao MC2 CHN CHN 40,49 (27) PR 2.13,00 (43) PR 1.22,33 (36) PR
CHEN Lei MC2 CHN CHN 40,51 (28) PR 2.02,33 (15) PR 1.19,45 (17) PR 7.26,89 (9) PR
QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 40,66 (29) PR 2.03,02 (21) PR 1.20,39 (26) PR 7.35,33 (14) PR
CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 40,69 (30) PR 2.03,98 (26) PR 1.19,67 (19) PR 7.23,22 (7) PR
ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 40,77 (31) 2.03,06 (22) PR 1.20,25 (25) PR 7.26,95 (10) PR
GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 40,82 (32) PR 2.04,37 (27) PR 1.21,36 (31) PR
MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 40,99 (33) PR 2.02,13 (14) PR 1.20,88 (29) PR
XU Xiaoding MB2 CHN CHN 41,05 (34) PR 2.07,74 (38) PR 1.22,17 (35) PR
HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 41,15 (35) PR 2.07,33 (37) PR 1.22,37 (37) PR
ZHANG Niancheng M? CHN CHN 41,43 (36) PR 2.08,53 (40) PR 1.22,94 (38) PR
LIU Tong (4) M? CHN CHN 41,67 (37) PR 2.09,98 (42) PR 1.23,90 (40) PR
YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 41,69 (38) PR 2.05,88 (34) PR 1.21,60 (32) PR
ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 41,86 (39) PR 2.06,85 (36) PR 1.24,17 (41) PR
LI Chunlei M? CHN CHN 41,89 (40) PR 2.04,98 (29) 1.22,10 (34) PR
MA Xiaochun M? CHN CHN 59,51 (41) 2.09,04 (41) PR 1.23,32 (39) PR
ZHENG Yanxiang M? CHN CHN DQ 2.05,20 (30) PR 1.19,69 (21) PR
RONG Zesheng M? CHN CHN 2.01,82 (13) PR 7.25,64 (8) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names