China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

Men - Group C

Name 500m 1500m 1000m 3000m
12 January 2019 12 January 2019 13 January 2019 13 January 2019
WANG Weicheng MC1 CHN CHN 37,48 (1) 2.01,06 (2) SB 1.15,22 (1) SB 4.24,34 (8) SB
YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 38,40 (2) PR 1.57,92 (1) PR 1.16,44 (2) PR 4.07,69 (1) TR
ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 38,90 (3) SB 2.06,30 (10) SB 1.18,15 (3) SB 4.21,96 (7) PR
CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 39,89 (4) PR 2.04,20 (6) PR 1.20,37 (6) PR 4.29,78 (12) PR
CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 40,42 (5) PR 2.03,43 (3) PR 1.20,25 (5) PR 4.18,42 (3) PR
JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 40,44 (6) PR DQ 1.20,56 (7) PR
GUO Jian 郭建 MC1 CHN CHN 40,85 (7) PR 2.03,45 (4) PR 1.19,89 (4) PR 4.15,75 (2) PR
ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC1 CHN CHN 40,87 (8) PR 2.09,77 (15) PR 2.34,69 (25) SB 4.39,23 (16) PR
ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 41,17 (9) PR 2.05,90 (9) PR 1.22,44 (10) PR DQ
ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 41,24 (10) PR 2.03,71 (5) PR 1.21,10 (8) PR 4.20,25 (4) PR
ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 41,47 (11) PR 2.05,64 (7) PR 1.22,11 (9) PR 4.27,55 (11) PR
LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 41,68 (12) PR 2.10,78 (16) PR 1.23,22 (14) PR 4.26,26 (10) PR
PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 42,05 (13) PR 2.12,29 (17) PR 1.25,65 (18) PR 4.44,43 (18) PR
DONG Xietian M? CHN CHN 42,31 (14) PR 2.08,38 (12) PR 1.24,20 (16) PR 4.25,39 (9) PR
LI Shuangqi M? CHN CHN 42,51 (15) PR 2.07,82 (11) PR 1.22,67 (11) PR 4.30,13 (13) PR
CONG Zhenlong 丛振龙 M? CHN CHN 42,52 (16) PR 2.08,68 (13) PR 1.23,62 (15) PR 4.20,72 (5) PR
LI Shuangli M? CHN CHN 42,60 (17) PR 2.09,51 (14) PR 1.23,17 (13) PR 4.34,57 (14) PR
CHI Haoyang MC1 CHN CHN 42,68 (18) PR 2.12,33 (18) PR 1.27,60 (21) PR 4.52,48 (20) PR
WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 42,75 (19) PR 2.13,76 (20) PR 1.25,51 (17) PR 4.40,35 (17) PR
GE Qingwen 葛清文 MC1 CHN CHN 42,81 (20) PR 2.15,12 (21) PR 1.26,67 (20) PR 4.46,54 (19) PR
JIAO Wenjie 焦文杰 MC1 CHN CHN 42,84 (21) PR 2.05,85 (8) PR 1.23,07 (12) PR 4.20,85 (6) PR
YANG Huan M? CHN CHN 42,90 (22) PR 2.13,08 (19) PR 1.25,94 (19) PR 4.38,12 (15) PR
HE Mingzhe MC1 CHN CHN 43,35 (23) PR 2.18,10 (23) PR 1.27,93 (22) PR 4.53,43 (21) PR
SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 44,75 (24) PR 2.17,74 (22) PR 1.28,94 (23) PR DQ
GAO Yu (2) M? CHN CHN 47,33 (25) PR 2.28,62 (24) PR 1.36,51 (24) PR 5.12,61 (22) PR

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names