China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

Ladies - Group C

Name 500m 1500m 1000m 3000m
12 January 2019 12 January 2019 13 January 2019 13 January 2019
SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 41,59 (1) PR 2.09,27 (4) PR 1.24,03 (3) PR 4.38,16 (6) PR
SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 42,07 (2) PR 2.12,17 (5) PR 1.24,95 (4) PR 4.49,26 (11) PR
DENG Tianxin L? CHN CHN 42,50 (3) PR 2.07,40 (3) PR 1.23,39 (2) PR 4.25,63 (2) PR
CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 42,83 (4) PR 2.05,26 (1) TR 1.23,36 (1) PR 4.31,04 (4) PR
XIA Ziqi L? CHN CHN 43,34 (5) PR 2.13,29 (6) PR 1.26,66 (6) PR 4.30,75 (3) PR
ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 43,40 (6) PR 2.05,72 (2) PR 1.25,54 (5) PR 4.22,01 (1) TR
JIN Xiuzhen L? CHN CHN 43,85 (7) PR 2.13,60 (7) PR 1.28,38 (8) PR 4.33,33 (5)
DU Yuchen L? CHN CHN 44,13 (8) PR 2.17,05 (10) PR 1.30,30 (9) PR 4.46,96 (10) PR
LIU Xingchi L? CHN CHN 44,25 (9) PR 2.13,79 (8) PR 1.27,98 (7) PR 4.44,71 (8) PR
WU Xiaohan L? CHN CHN 44,56 (10) PR 2.24,79 (15) PR 1.31,79 (13) PR 5.10,45 (16) PR
WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 44,86 (11) PR 2.16,89 (9) PR 1.30,51 (10) PR 4.46,88 (9) PR
XIU Mojie L? CHN CHN 44,99 (12) PR 2.27,39 (18) PR 1.34,63 (15) PR 5.09,61 (15) PR
SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 45,35 (13) PR 2.17,05 (10) PR 1.30,60 (11) PR 4.42,01 (7) PR
LIU Anqi L? CHN CHN 45,81 (14) PR 2.29,00 (19) PR 1.35,88 (17) PR 5.15,70 (18) PR
MA Siyu LC1 CHN CHN 45,92 (15) PR 2.23,01 (13) PR 1.34,91 (16) PR 5.01,98 (13) PR
GAO Shuoying L? CHN CHN 46,14 (16) PR 2.17,82 (12) PR 1.31,24 (12) PR 4.53,44 (12) PR
YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 46,31 (17) PR 2.23,10 (14) PR 1.32,88 (14) PR 5.08,72 (14) PR
YU Hongzhu L? CHN CHN 46,51 (18) PR 2.27,05 (17) PR 1.36,40 (19) PR 5.21,98 (19) PR
ZHOU Zirui L? CHN CHN 46,94 (19) 2.30,57 (20) PR 1.38,39 (20)
WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 46,97 (20) PR 2.26,97 (16) PR 1.35,89 (18) PR 5.12,59 (17) PR

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names