2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

Men - Group B

Name 5000m 500m 1500m 1000m
10 October 2019 11 October 2019 11 October 2019 12 October 2019
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.41,26 (1) SB 1.54,06 (6)
Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 6.57,49 (2) 1.54,91 (8)
GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.59,95 (3) 1.53,76 (5)
WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 7.00,61 (4) 1.58,56 (16)
DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 36,54 (1) 1.13,94 (6)
JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 36,75 (2)
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 36,98 (3) 1.55,80 (9) 1.13,30 (3)
ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 37,06 (4)
LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,07 (5) SB 1.16,12 (13)
XUE Zhiwen 薛智文 MB1 CHN CHN 37,10 (6) 1.17,11 (15)
QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN 37,22 (7) 1.57,21 (13) 1.14,00 (7)
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 37,27 (8)
MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 37,45 (9) 1.53,75 (4) 1.13,74 (5)
LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 37,68 (10) 1.16,08 (12)
ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN 38,05 (11) 1.57,51 (14)
FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 38,14 (12) 1.19,40 (18)
FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 38,36 (13) SB 1.17,08 (14)
XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 38,72 (14) PR 2.08,35 (20) DQ
JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN 38,90 (15) 1.57,69 (15) 1.18,31 (16)
YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN DQ 1.54,57 (7) 1.14,03 (8)
YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 1.52,71 (1)
Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 1.53,38 (2) 1.13,54 (4)
Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MN1 CHN CHN 1.53,46 (3)
SUN Jiazhao 孙嘉钊 MA1 CHN CHN 1.56,03 (10) DQ
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.56,68 (11) SB
GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 1.57,07 (12)
LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 1.58,58 (17) SB
WANG Shuaihan 王帅涵 MB2 CHN CHN 1.58,62 (18)
CHEN Jiawen 陈佳文 MA1 CHN CHN 1.59,05 (19) 1.18,39 (17) SB
LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN DQ
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.12,19 (1)
WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 1.13,06 (2)
GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.14,31 (9)
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 1.14,59 (10)
LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.16,04 (11)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names