14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Women - Junior

Name 3000m 500m 1500m
24 October 2019 25 October 2019 27 October 2019
HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 4.21,68 (1) 42,14 (22) 2.04,00 (2)
WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 4.28,76 (2) PR 2.09,09 (17) PR
CHENG Na 程娜 LB1 CHN CHN 4.30,33 (3) PR 2.08,39 (11) PR
JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 4.32,31 (4) PR 42,15 (23) PR 2.07,45 (9) PR
GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN 4.34,54 (5) SB 41,51 (14) SB 2.07,01 (7) SB
ZHANG Xiaoping 张晓萍 L? CHN CHN 4.36,67 (6) PR 2.10,20 (23) PR
YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 4.38,17 (7) 44,27 (45) 2.11,32 (29) PR
ZHANG Yuan (2000) 张源 LA2 CHN CHN 4.39,25 (8) SB 2.08,41 (12) SB
SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 4.41,65 (9) PR
YU Feihang 于飞航 LB1 CHN CHN 4.41,74 (10) PR 2.09,19 (20) PR
LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN 4.41,76 (11) SB 42,91 (29) PR 2.11,27 (28) SB
LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.41,94 (12) SB 2.09,17 (19) SB
JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 4.42,08 (13) 43,94 (40) SB 2.08,57 (13) PR
WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LA1 CHN CHN 4.42,20 (14) 42,21 (24) 2.08,60 (14) PR
BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 4.42,94 (15) 2.10,97 (26) PR
JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 4.43,15 (16) 41,34 (12) 2.07,84 (10)
GENG Jiayang 耿嘉阳 LA1 CHN CHN 4.43,37 (17) SB 2.10,02 (22) SB
WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 4.43,74 (18) PR 41,78 (18) PR 2.08,76 (15) PR
MA Haiqian 马海倩 LA2 CHN CHN 4.43,83 (19) SB 41,89 (19) 2.13,73 (34) SB
GAN Weiping 甘卫平 LA2 CHN CHN 4.44,08 (20) 41,49 (13) SB 2.06,40 (4) SB
FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 4.45,27 (21) SB 41,29 (11) SB 2.14,88 (37) SB
LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.47,43 (22) 2.15,67 (42)
LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 4.48,21 (23) SB 42,47 (25) SB 2.11,05 (27) PR
HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 4.48,46 (24) DQ 2.16,19 (45) PR
CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 4.49,29 (25) 2.12,78 (32) PR
FENG Jingyang 冯敬扬 LA2 CHN CHN 4.49,64 (26) 41,98 (20) PR 2.10,37 (24) SB
LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 4.51,17 (27) 41,52 (15) 2.06,79 (6) PR
XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 4.51,60 (28) SB 2.13,38 (33) SB
MA Ruijie 马瑞婕 LB1 CHN CHN 4.53,52 (29) 42,69 (28) 2.08,92 (16) SB
FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 4.54,20 (30) 43,96 (41) 2.14,09 (35) PR
LYU Jiajing 吕嘉婧 LB1 CHN CHN 4.54,58 (31) 2.16,95 (49)
LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 4.54,81 (32) SB 2.15,54 (41) PR
CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 4.54,88 (33) 2.18,71 (55) PR
XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 4.56,64 (34) 45,92 (52) 2.17,27 (51) SB
LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 4.56,75 (35) SB 44,64(6) (48) SB 2.15,37 (40) SB
WANG Jingyi 王晶漪 LB2 CHN CHN 5.01,45 (36) SB 39,89 (3) PR 2.05,19 (3) PR
LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 5.01,57 (37) 44,73 (49) 2.15,82 (43) SB
WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 5.02,50 (38) 43,27 (30) SB 2.16,27 (46) SB
MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 5.14,98 (39) SB 44,85 (50) SB
ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 39,75 (1) PR 2.15,26 (38) SB
HAI Tiange 海天鸽 LA2 CHN CHN 39,83 (2) 2.07,26 (8) SB
YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 40,38 (4) SB 2.09,91 (21) PR
WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 40,49 (5) SB
LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,69 (6) 2.10,48 (25) SB
CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 40,89 (7) PR 2.03,67 (1)
SUN Xiaohan 孙小涵 LA2 CHN CHN 40,92 (8) PR 2.06,71 (5) PR
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA2 CHN CHN 41,13 (9) SB
LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 41,27 (10) SB
WANG Jing (2003) 王静 LB1 CHN CHN 41,62 (16) SB
LIU Yang (2002) 刘洋 LB2 CHN CHN 41,70 (17) 2.17,05 (50) SB
DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA2 CHN CHN 42,07 (21) PR 2.18,34 (54) SB
DONG Siying 董司莹 LA1 CHN CHN 42,50 (26) SB 2.09,10 (18) SB
LIU Yibing 刘怡兵 LA2 CHN CHN 42,61 (27) SB 2.14,51 (36) SB
WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,31 (31) SB 2.15,30 (39) SB
WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 43,37 (32) PR 2.16,29 (47) PR
ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 43,40(0) (33) PR
CHEN Chen 陈辰 LA2 CHN CHN 43,40(5) (34) SB 2.12,36 (31) SB
GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 43,48 (35) PR
LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,59 (36)
WANG Zhixian 王智贤 LB2 CHN CHN 43,61 (37)
LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 43,76 (38)
YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 43,88 (39) SB 2.24,37 (58) SB
GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 44,11 (42) PR
XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 44,14 (43)
PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 44,17 (44) PR
LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,42 (46) SB 2.17,54 (52) PR
GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 44,64(2) (47) 2.16,87 (48) PR
SI Yu 司雨 LB1 CHN CHN 45,04 (51) 2.11,77 (30) PR
ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN WDR
QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 2.16,17 (44) PR
ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.18,09 (53) PR
SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.20,41 (56) SB
ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 2.24,07 (57) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names