China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Women - Group A

Name 500m 1500m 1000m 3000m
2 January 2020 2 January 2020 3 January 2020 3 January 2020
LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN 40,75 (1) 2.08,20 (2) PR 1.23,06 (1) 4.38,80 (6) PR
WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 41,31(5) (2) 2.19,98 (17) SB 1.28,73 (12) 5.13,52 (24) SB
LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 41,31(9) (3) 2.14,54 (9) 1.23,30 (2) PR 4.43,39 (10)
JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 42,04 (4) 2.15,78 (10) 1.25,35 (6) 4.54,45 (13)
FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN 42,16 (5)
JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN 42,19 (6) 2.08,43 (3) 1.24,62 (5) 4.31,67 (3) PR
HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,28 (7) 2.07,57 (1) 1.23,80 (3) PR 4.25,20 (1)
BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN 42,65 (8) 2.13,68 (8) 1.26,29 (7) 4.38,54 (5)
WANG Caihong 王彩红 LB2 CHN CHN 42,79 (9) SB 2.11,52 (6) 1.26,99 (9) SB DQ
MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN 43,05 (10) SB 2.09,45 (4) 1.24,53 (4) 4.28,24 (2)
WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,33 (11) 2.17,42 (13) 1.27,39 (10) SB 4.57,13 (17)
LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 43,39 (12) 2.13,05 (7) SB 1.27,93 (11) SB 4.37,63 (4) SB
LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 43,43 (13) PR 2.20,90 (19) 1.30,95 (19) 5.03,31 (19)
LI Donghang 李东航 LB2 CHN CHN 43,46 (14) 1.33,15 (25)
LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,62 (15) SB 2.11,03 (5) 1.26,65 (8) SB 4.39,70 (7) SB
GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 43,79 (16) PR 2.18,84 (16) 1.29,88 (16) 4.57,04 (16) PR
CHEN Xi 陈曦 LC2 CHN CHN 43,85 (17) PR 2.18,76 (15) PR 1.29,58 (14) PR 5.04,71 (20) PR
WANG Baoyi 王宝怡 LB2 CHN CHN 43,90 (18) 2.18,64 (14) 1.30,52 (18) 4.56,41 (14) PR
YU Hongyang 于洪洋 LB2 CHN CHN 44,14 (19) DQ
GU Wu 谷午 LB2 CHN CHN 44,45 (20)
XIA Zihan 夏子涵 LB2 CHN CHN 44,61 (21) 2.23,03 (22) SB 1.31,41 (21) 5.10,59 (23) SB
CUI Xiuxian 崔秀显 LB2 CHN CHN 44,88 (22) PR 2.20,10 (18) PR 1.31,38 (20) PR 4.50,64 (11) PR
JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 44,89 (23) 2.16,32 (12) 1.29,85 (15) SB 4.40,31 (8)
CUI Yingqian 崔滢茜 LB2 CHN CHN 45,11 (24) 2.16,16 (11) 1.29,93 (17) SB 4.56,43 (15)
YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN 45,17 (25) 1.29,10 (13) SB 4.42,17 (9)
SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 45,28 (26) 2.24,37 (24) 1.31,94 (23) 5.04,95 (21)
ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 45,69 (27) 1.35,58 (28)
LYU Jia 吕佳 L? CHN CHN 45,90 (28) PR 2.21,89 (21) PR 1.31,83 (22) PR 4.59,03 (18) PR
CUI Zhijie 崔智婕 L? CHN CHN 46,35 (29) PR 2.23,93 (23) PR 1.32,40 (24) PR 5.08,71 (22) PR
ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 46,51 (30) 2.27,76 (25) 1.34,51 (27)
CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 46,99 (31) SB 2.21,36 (20) 1.33,62 (26) 4.53,27 (12)
LIU Zhen 刘珍 L? CHN CHN 48,48 (32) PR 2.36,24 (26) PR 1.40,34 (30) PR
WANG Yuqing 王雨晴 LB1 CHN CHN DQ 1.37,00 (29) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names