China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Men - Group B

Name 500m 1500m 1000m 5000m
2 January 2020 2 January 2020 3 January 2020 3 January 2020
LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 37,19 (1) 1.17,15 (8)
ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 37,25 (2) 2.04,33 (23) SB 1.18,54 (14) 7.53,97 (21) PR
FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN 37,44 (3) 1.56,58 (3) 1.14,82 (1)
LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN 37,85(1) (4) SB 1.57,31 (4) 1.16,06 (4) SB 7.10,42 (5)
LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN 37,85(3) (5) PR 1.56,17 (2) 1.15,60 (2) SB WDR
YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 38,08 (6) 1.55,32 (1) 1.15,79 (3) 7.09,75 (4) PR
LIU Bin 刘斌 MC1 CHN CHN 38,20 (7) PR 2.00,44 (12) PR 1.17,06 (6) PR 7.39,92 (18) PR
FENG Qiurui 冯秋瑞 MB1 CHN CHN 38,47 (8) 2.08,87(2) (39) SB 1.18,83 (15) DQ
CHEN Xinyu 陈薪宇 MB1 CHN CHN 38,66 (9) 2.02,41 (20) 1.19,13 (19) 7.52,55 (20)
LIU Ze 柳泽 MB1 CHN CHN 38,89 (10) 1.59,70(3) (10) 1.17,09 (7) 7.34,36 (15) PR
CHEN Ziheng 陈子恒 MB1 CHN CHN 38,93 (11) 1.59,26 (8) 1.16,95 (5) 7.23,90 (8)
CUI Hongyu 崔红玉 MC2 CHN CHN 39,01 (12) PR 1.59,70(6) (11) PR 1.17,75 (11) PR DQ
ZHANG Hexiao 张鹤霄 MB1 CHN CHN 39,06 (13) PR 1.21,65 (29) PR
XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 39,10 (14) 2.01,53 (15) 1.17,60(4) (9) 7.35,50 (16) PR
GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 39,15 (15) PR 1.58,67 (5) PR 1.17,60(5) (10) 7.14,69 (6) PR
WANG Ruohao 王若昊 MB1 CHN CHN 39,37 (16) PR 1.59,41 (9) 1.18,94 (17) PR 7.29,96 (10)
MA Xiaochun 马晓春 M? CHN CHN 39,63 (17) PR 1.58,75 (6) PR 1.17,92 (12) 7.09,29 (3) PR
RONG Zesheng 荣泽胜 MB1 CHN CHN 39,71 (18) PR 1.59,00 (7) PR 1.18,92 (16) PR 7.20,05 (7) PR
CAO Jianing 曹家宁 MB1 CHN CHN 39,93 (19) PR 2.07,88 (35) PR 1.22,89(0) (36)
ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MB1 CHN CHN 39,96 (20) PR 2.04,65 (24) PR 1.21,74 (32) PR DQ
JIAO Gongfu 矫功夫 MC2 CHN CHN 39,97 (21) PR 2.04,76 (27) PR 1.19,46 (21) PR 7.30,73 (11) PR
LIN Jinliang 林金良 M? CHN CHN 40,04 (22) PR 2.01,97 (17) PR 1.19,29 (20) PR 7.33,76 (14) PR
CHEN Lei 陈磊 MB1 CHN CHN 40,08 (23) PR 2.02,35(9) (19) 1.18,46 (13) PR 7.31,94 (12)
LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 40,10 (24) PR 2.02,57 (21) PR 1.20,31 (22) PR 7.32,26 (13) PR
YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 40,22 (25) PR 2.01,73 (16) PR 1.20,69 (23) PR 7.08,90 (2) PR
JU Jingyang 鞠晶洋 MB1 CHN CHN 40,30 (26) 2.06,28 (32) 1.21,22 (26) SB 7.39,47 (17)
ZHANG Bowen 张博文 MC2 CHN CHN 40,52 (27) PR 2.12,29 (48) 1.23,13 (38) SB
QU Yanbo 曲艳博 M? CHN CHN 40,61 (28) PR 2.08,35 (37) PR 1.22,76 (33) PR
PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 40,65 (29) PR 2.09,15 (41) PR 1.22,78(2) (35) PR
ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 40,69 (30) PR 2.08,16 (36) PR 1.22,78(0) (34) PR
ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 40,70 (31) 2.04,80 (28) 1.21,30 (27) 7.50,35 (19) PR
ZHAO Chengyan 赵成彦 M? CHN CHN 40,72 (32) PR 2.07,15 (34) PR 1.22,89(0) (36) PR
LI Wenhao 李文淏 MC2 CHN CHN 40,79 (33) PR 2.04,74 (26) PR 1.21,44 (28) PR
WANG Zebin 王泽槟 M? CHN CHN 40,84 (34) PR 2.03,76 (22) PR DQ
LU Ziyang 卢梓扬 MC2 CHN CHN 40,98(1) (35) PR 2.06,48 (33) PR 1.21,71 (31) PR
CHI Haoyang 池浩阳 MC2 CHN CHN 40,98(2) (36) PR DQ 1.24,90 (45) PR
LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 41,26(3) (37) 1.25,11 (48)
SUN Rui (2004) 孙瑞 MC2 CHN CHN 41,26(6) (38) PR 2.04,73 (25) PR 1.21,69 (30) PR
Hailati BAOLATIBIEKE 海拉提 宝拉提别克 M? CHN CHN 41,47 (39) PR 2.01,28 (13) PR 1.20,97 (24) PR 7.08,39 (1) PR
LI Shuangqi M? CHN CHN 41,54 (40) PR 2.05,96 (31) PR 1.20,98 (25) PR
ZHANG Shijun 张世君 MC2 CHN CHN 41,64 (41) PR 2.09,60 (44) PR 1.25,73 (49) PR
ZHU Shuilong 朱水龙 MB1 CHN CHN 41,78 (42) 2.08,43 (38) 1.24,05 (43) PR
MU Hongyu 牟红宇 MB1 CHN CHN 41,83 (43) PR 2.10,22 (45) PR 1.24,96 (46) PR
LUO Yongqing 罗永清 M? CHN CHN 41,89 (44) PR 2.05,56 (29) PR 1.23,43 (40) PR
GAO Runmin 高润民 M? CHN CHN 41,90 (45) PR 2.05,89 (30) PR 1.23,46 (41) PR
YANG Huan 杨欢 M? CHN CHN 42,07 (46) PR 2.10,52 (46) PR 1.23,36 (39) PR
LI Shuangli M? CHN CHN 42,11 (47) SB 2.08,87(4) (40) PR 1.23,84 (42) SB
QU Shiyi 曲世艺 MB1 CHN CHN 42,24 (48) PR 2.09,41 (42) PR 1.24,12 (44) PR
WU Yuzhe 吴宇喆 MB1 CHN CHN 42,77 (49) PR 2.09,45 (43) PR 1.25,01 (47) PR
ZHANG Di 张迪 MB1 CHN CHN 42,91 (50) PR WDR 1.25,93 (50) PR
ZHANG Chuang (2) 张闯 M? CHN CHN 44,01 (51) PR 2.16,52 (49) PR 1.29,12 (52) PR
CHEN Qiuyu 陈秋羽 MC2 CHN CHN 44,56 (52) PR 2.19,08 (50) PR 1.30,42 (54) PR
LIANG Chenrong 梁陈荣 M? CHN CHN 44,58 (53) PR 1.29,66 (53) PR
WANG Langning 王朗宁 M? CHN CHN 44,63 (54) PR 2.27,06 (51) PR 1.33,70 (55) PR
CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN DQ 2.01,29 (14) 1.19,08 (18)
WANG Hao 王浩 M? CHN CHN WDR 2.28,81 (52) PR 1.27,35 (51) PR
CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 2.02,35(7) (18) PR 7.27,80 (9)
SHEN Jianshi 沈建实 MC2 CHN CHN 2.12,18 (47) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names