China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛

Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020

Men - Group C

Name 500m 1500m 1000m 3000m
4 January 2020 4 January 2020 5 January 2020 5 January 2020
ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 38,77 (1) PR 2.00,10 (1) PR 1.18,08 (1) PR 4.20,13 (3) PR
ZHANG Wenyuan 张文源 M? CHN CHN 39,76 (2) PR 2.01,75 (2) PR 1.18,47 (2) PR 4.17,32 (2) PR
YANG Zhengze 杨正泽 MC1 CHN CHN 39,84 (3) PR 2.07,41 (5) PR 1.19,96 (5) PR 4.38,32 (11) PR
DONG Xietian 董谢天 M? CHN CHN 39,88 (4) PR 2.03,36 (4) PR 1.19,39 (3) PR 4.16,09 (1) PR
XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 40,16 (5) PR 2.01,93 (3) PR 1.19,90 (4) PR 4.22,85 (4) PR
AN Xin 安鑫 M? CHN CHN 41,17 (6) PR 2.07,70 (6) PR 1.22,68 (7) PR 4.29,55 (5) PR
WANG Zhen 王振 M? CHN CHN 41,83 (7) PR 2.11,82 (12) PR 1.24,32 (11) PR 4.39,76 (12) PR
TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN 41,97 (8) PR 2.10,47 (9) PR 1.23,86 (9) PR 4.34,13 (6) PR
MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN 42,00 (9) PR 2.11,01 (11) PR 1.23,81 (8) PR 4.35,59 (8) PR
DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN 42,33 (10) PR 2.07,80 (7) PR 1.22,20 (6) PR 4.36,70 (10) PR
JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN 42,35 (11) PR 2.10,24 (8) PR 1.24,00 (10) PR 4.40,15 (13) PR
DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN 42,39 (12) PR 2.18,53 (16) PR 1.25,99 (14) PR 4.51,79 (15) PR
WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN 42,60 (13) PR 2.10,71 (10) PR 1.25,24 (12) PR 4.36,65 (9) PR
SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN 43,51 (14) PR 2.13,23 (13) PR 1.26,64 (15) PR 4.42,24 (14) PR
WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN 43,52 (15) PR 2.15,30 (14) PR 1.25,62 (13) PR 4.34,95 (7) PR
SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN 44,36 (16) PR 2.17,62 (15) PR 1.28,69 (16) PR 4.55,52 (16) PR
GAO Yu (2) M? CHN CHN 45,01 (17) PR 2.20,61 (17) PR DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names