China - Junior Championships 2015
Harbin (CHN)
5 - 6 December 2014

500m Women - 5 December 2014
1	Sun, Nan       	孙楠       	LB1	CHN	40,20	
2	Lin, Xue       	林雪       	LC2	CHN	40,39	
3	Zhang, Lina      	张丽娜      	LB2	CHN	40,54	
4	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LA1	CHN	40,76	
5	Tang, Wen       	        	LA2	CHN	40,90	
6	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LA1	CHN	40,99	
7	Han, Mei       	韩梅       	LB2	CHN	41,16	
8	Han, Miao       	韩苗       	LA2	CHN	41,22	
9	Bai, Dan       	白丹       	LA1	CHN	41,26	SB
10	Ma, Xu        	        	LA1	CHN	41,40	
11	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LA2	CHN	41,44	
12	Yang, Xiaohui     	        	LC2	CHN	41,61	
13	Li, Guangying     	李广莹      	LC2	CHN	41,87	
14	Zhao, Yining     	赵一宁      	LB1	CHN	41,89	
15	Jin, Lilan      	金丽兰      	LB2	CHN	41,92	SB
16	Zhao, Xueqing     	赵雪晴      	LC2	CHN	42,10	
17	Lyu, Bing       	吕冰       	LC2	CHN	42,33(2)	
18	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LB2	CHN	42,33(9)	
19	Tian, Yu       	        	LA1	CHN	42,34	
20	Pei, Chong      	裴冲       	LA1	CHN	42,40	
21	Xiao, Wei       	        	LC2	CHN	42,41	
22	Yang, Sining     	杨思凝      	LC2	CHN	42,65	
23	Wang, Jian      	        	LB2	CHN	42,72	
24	Zhang, Huiwen     	        	LB2	CHN	42,87	
25	Zhao, Shuang     	赵双       	LC2	CHN	42,89	
26	Li, He (1996)     	        	LA1	CHN	42,91	SB
27	Lai, Jiahui      	        	LB1	CHN	42,92	PR SB
28	Tian, Ruining     	田芮宁      	LA1	CHN	42,96	
29	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)   	LC2	CHN	43,06	
30	Guo, Na        	        	LB2	CHN	43,19	
31	Zhang, Han (1)    	        	L?	CHN	43,22	
32	Wang, Jiaxin     	        	LC2	CHN	43,40	
33	Xi, Dongxue      	奚冬雪      	LB1	CHN	43,41	
34	Xu, Xinxin      	        	LB1	CHN	43,43	
35	Sun, Yingyuan     	孙英媛      	LB1	CHN	43,44	
36	Li, Ziyang      	李子洋      	LB2	CHN	43,49	
37	Ai, Di        	        	LB1	CHN	43,51	PR SB
38	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LA2	CHN	43,52	SB
39	Yang, Jie       	杨杰       	LB1	CHN	43,53	
40	Liu, Naiyi      	刘乃仪      	L?	CHN	43,54	
41	Gao, Yue       	高月       	LB2	CHN	43,91	
42	Wang, Xintong     	王昕童      	LB2	CHN	44,49	
43	Qi, Jinming      	        	LB1	CHN	44,61	
44	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LB2	CHN	44,84	
45	Chen, Xiangyu     	陈翔宇      	LC2	CHN	44,98	PR SB
46	Qiu, Yuehua      	        	L?	CHN	45,20	PR SB
47	Li, Meiqi       	李美其      	LC2	CHN	45,34	PR SB
48	Luo, Jing       	        	L?	CHN	45,81	SB
49	Ma, Wenjing      	马文静      	LB1	CHN	45,87	
50	Wu, Yueting      	武越婷      	LC2	CHN	46,03	PR SB
51	Wang, Leyao      	王乐遥      	LB1	CHN	46,20	PR SB
52	Sun, Huawen      	        	LB2	CHN	46,36	PR SB
53	Wei, Yurong      	        	LB2	CHN	47,20	PR SB
54	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)   	LC2	CHN	47,35	PR SB

1500m Women - 5 December 2014
1	Sun, Nan       	孙楠       	LB1	CHN	2.04,49	
2	Han, Mei       	韩梅       	LB2	CHN	2.06,18	PR SB
3	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LA1	CHN	2.06,88	PR SB
4	Lin, Xue       	林雪       	LC2	CHN	2.07,72	PR SB
5	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LA2	CHN	2.08,32	
6	Ma, Xu        	        	LA1	CHN	2.10,13	
7	Xi, Dongxue      	奚冬雪      	LB1	CHN	2.10,45	
8	Tian, Ruining     	田芮宁      	LA1	CHN	2.10,51	
9	Zhang, Huiwen     	        	LB2	CHN	2.11,62	
10	Zhao, Xueqing     	赵雪晴      	LC2	CHN	2.11,77	
11	Sun, Yingyuan     	孙英媛      	LB1	CHN	2.11,82	PR SB
12	Tang, Wen       	        	LA2	CHN	2.11,87	SB
13	Bai, Dan       	白丹       	LA1	CHN	2.11,93	
14	Jin, Lilan      	金丽兰      	LB2	CHN	2.12,13	SB
15	Li, Guangying     	李广莹      	LC2	CHN	2.12,55	
16	Guo, Na        	        	LB2	CHN	2.13,19	
17	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LA2	CHN	2.13,53	SB
18	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LB2	CHN	2.13,60	SB
19	Tian, Yu       	        	LA1	CHN	2.13,64	SB
20	Zhao, Yining     	赵一宁      	LB1	CHN	2.13,83	
21	Wang, Jian      	        	LB2	CHN	2.14,02	
22	Yang, Sining     	杨思凝      	LC2	CHN	2.14,21	
23	Chen, Xiangyu     	陈翔宇      	LC2	CHN	2.14,43	PR SB
24	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LA1	CHN	2.14,60	SB
25	Lai, Jiahui      	        	LB1	CHN	2.14,84	
26	Lyu, Bing       	吕冰       	LC2	CHN	2.15,08	
27	Zhao, Shuang     	赵双       	LC2	CHN	2.15,76	
28	Li, He (1996)     	        	LA1	CHN	2.15,81	SB
29	Xiao, Wei       	        	LC2	CHN	2.15,99	SB
30	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LB2	CHN	2.16,62	
31	Liu, Naiyi      	刘乃仪      	L?	CHN	2.16,99	
32	Ai, Di        	        	LB1	CHN	2.17,07(2)	PR SB
32	Luo, Jing       	        	L?	CHN	2.17,07(2)	
34	Xu, Xinxin      	        	LB1	CHN	2.17,68	
35	Gao, Yue       	高月       	LB2	CHN	2.18,07	
36	Zhang, Han (1)    	        	L?	CHN	2.18,15	
37	Han, Miao       	韩苗       	LA2	CHN	2.18,36	
38	Yang, Xiaohui     	        	LC2	CHN	2.19,05	
39	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)   	LC2	CHN	2.19,72	PR SB
40	Wu, Yueting      	武越婷      	LC2	CHN	2.19,99	
41	Yang, Jie       	杨杰       	LB1	CHN	2.20,06	
42	Qiu, Yuehua      	        	L?	CHN	2.20,20	PR SB
43	Pei, Chong      	裴冲       	LA1	CHN	2.20,56	SB
44	Zhang, Lina      	张丽娜      	LB2	CHN	2.20,73	SB
45	Qi, Jinming      	        	LB1	CHN	2.21,07	
46	Wang, Xintong     	王昕童      	LB2	CHN	2.21,22	
47	Ma, Wenjing      	马文静      	LB1	CHN	2.21,25	PR SB
48	Li, Meiqi       	李美其      	LC2	CHN	2.22,19	PR SB
49	Li, Ziyang      	李子洋      	LB2	CHN	2.23,52	PR SB
50	Sun, Huawen      	        	LB2	CHN	2.24,57	PR SB
51	Wang, Leyao      	王乐遥      	LB1	CHN	2.25,31	PR SB
52	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)   	LC2	CHN	2.27,44	PR SB
53	Wang, Jiaxin     	        	LC2	CHN	2.30,05	SB
54	Wei, Yurong      	        	LB2	CHN	2.35,75	SB

1000m Women - 6 December 2014
1	Sun, Nan       	孙楠       	LB1	CHN	1.19,96	
2	Lin, Xue       	林雪       	LC2	CHN	1.21,72	
3	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LA1	CHN	1.22,36	
4	Ma, Xu        	        	LA1	CHN	1.22,54	
5	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LA2	CHN	1.23,33	
6	Tang, Wen       	        	LA2	CHN	1.23,38	SB
7	Bai, Dan       	白丹       	LA1	CHN	1.23,76	
8	Han, Mei       	韩梅       	LB2	CHN	1.23,85	
9	Jin, Lilan      	金丽兰      	LB2	CHN	1.24,66	SB
10	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LA1	CHN	1.24,86	
11	Zhao, Xueqing     	赵雪晴      	LC2	CHN	1.24,97	
12	Tian, Ruining     	田芮宁      	LA1	CHN	1.25,44	
13	Zhang, Huiwen     	        	LB2	CHN	1.25,64	PR SB
14	Xi, Dongxue      	奚冬雪      	LB1	CHN	1.25,65	
15	Li, Guangying     	李广莹      	LC2	CHN	1.25,93	
16	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LB2	CHN	1.26,17	
17	Sun, Yingyuan     	孙英媛      	LB1	CHN	1.26,29	PR SB
18	Lai, Jiahui      	        	LB1	CHN	1.26,64	PR SB
19	Zhao, Yining     	赵一宁      	LB1	CHN	1.26,69	
20	Xiao, Wei       	        	LC2	CHN	1.26,76	SB
21	Pei, Chong      	裴冲       	LA1	CHN	1.26,80	
22	Guo, Na        	        	LB2	CHN	1.26,98	SB
23	Yang, Sining     	杨思凝      	LC2	CHN	1.27,02	
24	Li, He (1996)     	        	LA1	CHN	1.27,21	SB
25	Han, Miao       	韩苗       	LA2	CHN	1.27,28	
26	Zhang, Lina      	张丽娜      	LB2	CHN	1.27,30	
27	Tian, Yu       	        	LA1	CHN	1.27,32	
28	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LA2	CHN	1.27,59	SB
29	Zhao, Shuang     	赵双       	LC2	CHN	1.27,60	
30	Zhang, Han (1)    	        	L?	CHN	1.27,67	
31	Yang, Xiaohui     	        	LC2	CHN	1.27,96	
32	Liu, Naiyi      	刘乃仪      	L?	CHN	1.28,05(4)	
33	Lyu, Bing       	吕冰       	LC2	CHN	1.28,05(6)	SB
34	Ai, Di        	        	LB1	CHN	1.28,21	PR SB
35	Zhang, Lu (2000)   	张露 (2000)   	LC2	CHN	1.28,30	PR SB
36	Chen, Xiangyu     	陈翔宇      	LC2	CHN	1.28,31	PR SB
37	Xu, Xinxin      	        	LB1	CHN	1.28,53	
38	Yang, Jie       	杨杰       	LB1	CHN	1.28,86	SB
39	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LB2	CHN	1.29,15	PR SB
40	Li, Ziyang      	李子洋      	LB2	CHN	1.30,11	
41	Luo, Jing       	        	L?	CHN	1.30,15	PR SB
42	Wang, Xintong     	王昕童      	LB2	CHN	1.31,14	
43	Wu, Yueting      	武越婷      	LC2	CHN	1.31,15	
44	Wang, Jiaxin     	        	LC2	CHN	1.31,78	
45	Qi, Jinming      	        	LB1	CHN	1.31,85	
46	Li, Meiqi       	李美其      	LC2	CHN	1.32,38	PR SB
47	Gao, Yue       	高月       	LB2	CHN	1.32,53	SB
48	Qiu, Yuehua      	        	L?	CHN	1.32,70	PR SB
49	Ma, Wenjing      	马文静      	LB1	CHN	1.33,21	PR SB
50	Sun, Huawen      	        	LB2	CHN	1.34,61	PR SB
51	Wang, Leyao      	王乐遥      	LB1	CHN	1.35,45	PR SB
52	Wang, Yan (2000)   	王炎 (2000)   	LC2	CHN	1.36,63	PR SB
53	Wei, Yurong      	        	LB2	CHN	1.38,41	PR SB
DQ	Wang, Jian      	        	LB2	CHN	DQ	

3000m Women - 6 December 2014
1	Han, Mei       	韩梅       	LB2	CHN	4.27,53	
2	Sun, Nan       	孙楠       	LB1	CHN	4.31,32	
3	Lin, Xue       	林雪       	LC2	CHN	4.38,05	PR SB
4	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LA1	CHN	4.38,89	PR SB
5	Tian, Ruining     	田芮宁      	LA1	CHN	4.39,12	
6	Bai, Dan       	白丹       	LA1	CHN	4.43,48	
7	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LA2	CHN	4.43,67	
8	Xi, Dongxue      	奚冬雪      	LB1	CHN	4.43,82	
9	Sun, Yingyuan     	孙英媛      	LB1	CHN	4.44,74	
10	Ma, Xu        	        	LA1	CHN	4.46,47	SB
11	Li, Guangying     	李广莹      	LC2	CHN	4.46,95	
12	Tang, Wen       	        	LA2	CHN	4.47,29	SB
13	Zhang, Huiwen     	        	LB2	CHN	4.49,16	
14	Jin, Lilan      	金丽兰      	LB2	CHN	4.52,35	
15	Zhao, Xueqing     	赵雪晴      	LC2	CHN	4.54,74	
16	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LA1	CHN	5.09,18	SB

500m Men - 5 December 2014
1	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)   	MA1	CHN	36,66	PR SB
2	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MB2	CHN	36,70	PR SB
3	Chen, Jiahong     	        	MB2	CHN	36,80	
4	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MA2	CHN	36,94	
5	Li, Yanzhe      	李岩哲      	MC2	CHN	37,10	
6	Yang, Tao       	杨涛       	MB2	CHN	37,11	
7	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MA1	CHN	37,13	PR SB
8	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MA1	CHN	37,23	
9	Zhao, Xubo      	        	MA2	CHN	37,25	
10	Sun, Xuefeng     	孙雪峰      	MB2	CHN	37,26	
11	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MA1	CHN	37,70	
12	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MA1	CHN	37,72	
13	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	37,80	
14	Jin, Shunri      	金顺日      	MB1	CHN	37,96	PR SB
15	Wang, Han (1)     	王涵 (1)     	M?	CHN	37,98	
16	Sun, Hongliang    	孙宏亮      	M?	CHN	38,01	
17	Yang, Mengran     	杨梦然      	MB2	CHN	38,05(0)	
18	Yang, Yongyi     	        	MA1	CHN	38,05(9)	
19	Zhang, Wei (1996)   	        	MA2	CHN	38,23	
20	Sun, Xin       	孙鑫       	MB2	CHN	38,25	
21	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)   	MC2	CHN	38,27	PR SB
22	Wang, Shiwei     	王世伟      	MA1	CHN	38,32	
23	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MA2	CHN	38,33(3)	
24	Zhou, Bin       	周斌       	MA1	CHN	38,33(5)	SB
25	Yan, Naihan      	闫乃晗      	MB1	CHN	38,37	
26	Fan, Hui       	范慧       	MC2	CHN	38,49	PR SB
27	Yin, Shengyuan    	尹圣元      	MC2	CHN	38,50	PR SB
28	Wang, Senze      	王森泽      	MB2	CHN	38,53	
29	Lyu, Renjie      	        	MA1	CHN	38,74	
30	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997)   	MB2	CHN	38,81	SB
31	Qi, Baipeng      	齐柏彭      	MB1	CHN	38,90(1)	PR SB
32	Zhao, Yi (1)     	        	M?	CHN	38,90(8)	PR SB
33	Tang, Yu       	唐玉       	MC2	CHN	38,94	
34	Wu, Yu        	吴宇       	MB2	CHN	39,24	
35	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MA1	CHN	39,26	
36	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MB2	CHN	39,36	
37	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MB2	CHN	39,37	
38	Li, Zongyuan     	        	MC2	CHN	39,44	
39	Gao, Hongliang    	高洪亮      	MB1	CHN	39,58	
40	Sui, Tianyi      	隋天衣      	MB1	CHN	39,59	
41	Liu, Tianyu (1996)  	        	MA1	CHN	39,61	
42	Feng, Haiping     	冯海平      	MA1	CHN	39,71	PR SB
43	Zhang, Wei (1999)   	        	MC2	CHN	39,87(0)	SB
44	Ren, Jiahui      	任佳辉      	MB1	CHN	39,87(1)	PR SB
45	Sun, Zixun      	孙子逊      	MB1	CHN	39,92	
46	Zhang, Jianmin    	张建民      	MB2	CHN	39,99	PR SB
47	Liu, Yujia      	        	M?	CHN	40,07(1)	PR SB
48	Zhao, Zhipeng     	赵志鹏      	MA1	CHN	40,07(4)	
49	Mao, Tianze      	毛天泽      	MC2	CHN	40,10	PR SB
50	Ji, Hongyu      	纪虹宇      	M?	CHN	40,26	PR SB
51	Wang, Fanzhi     	王凡志      	MB1	CHN	40,97	
52	Wang, Su       	        	MC2	CHN	41,01	PR SB
53	Zhang, Kezhen     	        	MB2	CHN	41,22	PR SB
54	Gao, Hongli      	        	MB2	CHN	41,33	PR SB
55	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	41,50	
56	Li, Chengbin     	        	M?	CHN	42,07	SB
57	Zhang, Yuchao     	        	MB2	CHN	42,67	PR SB
58	Zhao, Jiawen     	        	M?	CHN	46,01	PR SB
59	Wang, Yixuan     	        	M?	CHN	46,75	PR SB
60	Ning, Zhongyan    	宁忠岩      	MC2	CHN	1.19,90	

1500m Men - 5 December 2014
1	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MA1	CHN	1.54,52	
2	Zhou, Bin       	周斌       	MA1	CHN	1.54,60	
3	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MA2	CHN	1.55,01	
4	Yang, Mengran     	杨梦然      	MB2	CHN	1.55,18	
5	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997)   	MB2	CHN	1.55,30	PR SB
6	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MB2	CHN	1.55,57	
7	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MA2	CHN	1.56,08	
8	Yang, Tao       	杨涛       	MB2	CHN	1.56,49	
9	Wang, Shiwei     	王世伟      	MA1	CHN	1.56,72	
10	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MA1	CHN	1.56,78	
11	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)   	MA1	CHN	1.57,11	SB
12	Zhao, Yi (1)     	        	M?	CHN	1.57,79	
13	Wu, Yu        	吴宇       	MB2	CHN	1.58,23	
14	Lyu, Renjie      	        	MA1	CHN	1.58,27	
15	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MA1	CHN	1.58,49	
16	Liu, Tianyu (1996)  	        	MA1	CHN	1.58,70	
17	Zhang, Wei (1996)   	        	MA2	CHN	1.58,72	
18	Sun, Xin       	孙鑫       	MB2	CHN	1.58,86	
19	Ning, Zhongyan    	宁忠岩      	MC2	CHN	1.58,95(4)	
20	Wang, Senze      	王森泽      	MB2	CHN	1.58,95(7)	PR SB
21	Zhao, Xubo      	        	MA2	CHN	1.59,46	
22	Chen, Jiahong     	        	MB2	CHN	1.59,56	
23	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)   	MC2	CHN	1.59,61	PR SB
24	Qi, Baipeng      	齐柏彭      	MB1	CHN	1.59,69	PR SB
25	Ren, Jiahui      	任佳辉      	MB1	CHN	1.59,87	
26	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MA1	CHN	2.00,03	
27	Fan, Hui       	范慧       	MC2	CHN	2.00,63	
28	Feng, Haiping     	冯海平      	MA1	CHN	2.00,65	
29	Yin, Shengyuan    	尹圣元      	MC2	CHN	2.01,09	PR SB
30	Li, Yanzhe      	李岩哲      	MC2	CHN	2.01,65	
31	Sui, Tianyi      	隋天衣      	MB1	CHN	2.01,83	
32	Li, Zongyuan     	        	MC2	CHN	2.01,95	
33	Yang, Yongyi     	        	MA1	CHN	2.02,01	SB
34	Tang, Yu       	唐玉       	MC2	CHN	2.02,05	
35	Jin, Shunri      	金顺日      	MB1	CHN	2.02,39	
36	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MB2	CHN	2.02,54	SB
37	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MB2	CHN	2.02,62	PR SB
38	Sun, Hongliang    	孙宏亮      	M?	CHN	2.02,77	PR SB
39	Yan, Naihan      	闫乃晗      	MB1	CHN	2.03,39	
40	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	2.03,47	
41	Wang, Han (1)     	王涵 (1)     	M?	CHN	2.03,64	SB
42	Gao, Hongliang    	高洪亮      	MB1	CHN	2.04,23	
43	Zhao, Zhipeng     	赵志鹏      	MA1	CHN	2.04,34	
44	Liu, Yujia      	        	M?	CHN	2.04,99	PR SB
45	Ji, Hongyu      	纪虹宇      	M?	CHN	2.05,08	
46	Zhang, Wei (1999)   	        	MC2	CHN	2.05,19	PR SB
47	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MA1	CHN	2.05,49	SB
48	Mao, Tianze      	毛天泽      	MC2	CHN	2.05,63	
49	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	2.05,89	SB
50	Zhang, Jianmin    	张建民      	MB2	CHN	2.06,50	SB
51	Sun, Zixun      	孙子逊      	MB1	CHN	2.06,96	PR SB
52	Wang, Su       	        	MC2	CHN	2.08,86	PR SB
53	Wang, Fanzhi     	王凡志      	MB1	CHN	2.10,09	
54	Gao, Hongli      	        	MB2	CHN	2.11,87	PR SB
55	Li, Chengbin     	        	M?	CHN	2.11,98	SB
56	Zhang, Kezhen     	        	MB2	CHN	2.12,81	PR SB
57	Zhao, Jiawen     	        	M?	CHN	2.18,81	PR SB
58	Zhang, Yuchao     	        	MB2	CHN	2.20,05	SB
59	Wang, Yixuan     	        	M?	CHN	2.23,28	PR SB

1000m Men - 6 December 2014
1	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MA2	CHN	1.13,56	
2	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)   	MA1	CHN	1.13,78(0)	
3	Yang, Tao       	杨涛       	MB2	CHN	1.13,78(7)	
4	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997)   	MB2	CHN	1.14,40	PR SB
5	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MA1	CHN	1.14,81	
6	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MA1	CHN	1.14,88	
7	Li, Yanzhe      	李岩哲      	MC2	CHN	1.14,94	
8	Zhou, Bin       	周斌       	MA1	CHN	1.15,41	
9	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MA2	CHN	1.15,46	
10	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MB2	CHN	1.15,75	
11	Chen, Jiahong     	        	MB2	CHN	1.15,88	
12	Yang, Mengran     	杨梦然      	MB2	CHN	1.15,89	
13	Sun, Xin       	孙鑫       	MB2	CHN	1.16,17	
14	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MB2	CHN	1.16,21	
15	Zhao, Xubo      	        	MA2	CHN	1.16,38	
16	Wang, Shiwei     	王世伟      	MA1	CHN	1.16,59	
17	Wu, Yu        	吴宇       	MB2	CHN	1.16,77	PR SB
18	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MA1	CHN	1.16,83	
19	Lyu, Renjie      	        	MA1	CHN	1.16,85	
20	Zhao, Yi (1)     	        	M?	CHN	1.16,93	PR SB
21	Zhang, Wei (1996)   	        	MA2	CHN	1.17,14	
22	Fan, Hui       	范慧       	MC2	CHN	1.17,15	
23	Yang, Yongyi     	        	MA1	CHN	1.17,21	
24	Jin, Shunri      	金顺日      	MB1	CHN	1.17,45	
25	Liu, Tianyu (1996)  	        	MA1	CHN	1.17,50	
26	Tang, Yu       	唐玉       	MC2	CHN	1.17,62	
27	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)   	MC2	CHN	1.17,90	
28	Wang, Senze      	王森泽      	MB2	CHN	1.18,09	SB
29	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	1.18,29	
30	Li, Zongyuan     	        	MC2	CHN	1.18,30	
31	Yan, Naihan      	闫乃晗      	MB1	CHN	1.18,33	
32	Feng, Haiping     	冯海平      	MA1	CHN	1.18,36	
33	Ning, Zhongyan    	宁忠岩      	MC2	CHN	1.18,40	
34	Ren, Jiahui      	任佳辉      	MB1	CHN	1.18,43(1)	PR SB
35	Yin, Shengyuan    	尹圣元      	MC2	CHN	1.18,43(2)	
36	Wang, Han (1)     	王涵 (1)     	M?	CHN	1.18,53	
37	Qi, Baipeng      	齐柏彭      	MB1	CHN	1.18,96	
38	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MA1	CHN	1.19,01	PR SB
39	Sun, Hongliang    	孙宏亮      	M?	CHN	1.19,04	
40	Sui, Tianyi      	隋天衣      	MB1	CHN	1.19,06	SB
41	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MB2	CHN	1.19,31	
42	Gao, Hongliang    	高洪亮      	MB1	CHN	1.19,44	
43	Mao, Tianze      	毛天泽      	MC2	CHN	1.19,60	PR SB
44	Liu, Yujia      	        	M?	CHN	1.19,70	PR SB
45	Zhang, Wei (1999)   	        	MC2	CHN	1.19,95	PR SB
46	Ji, Hongyu      	纪虹宇      	M?	CHN	1.20,53	PR SB
47	Zhang, Jianmin    	张建民      	MB2	CHN	1.21,12	SB
48	Zhao, Zhipeng     	赵志鹏      	MA1	CHN	1.21,30	SB
49	Sun, Zixun      	孙子逊      	MB1	CHN	1.21,32	
50	Wang, Su       	        	MC2	CHN	1.21,40	
51	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	1.22,00	
52	Wang, Fanzhi     	王凡志      	MB1	CHN	1.22,25	PR SB
53	Gao, Hongli      	        	MB2	CHN	1.24,38	PR SB
54	Li, Chengbin     	        	M?	CHN	1.24,49	SB
55	Zhang, Kezhen     	        	MB2	CHN	1.24,73	PR SB
56	Zhang, Yuchao     	        	MB2	CHN	1.28,88	PR SB
57	Zhao, Jiawen     	        	M?	CHN	1.29,24	PR SB
58	Wang, Yixuan     	        	M?	CHN	1.30,51	PR SB
59	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MA1	CHN	1.42,01	

5000m Men - 6 December 2014
1	Zhou, Bin       	周斌       	MA1	CHN	6.54,93	
2	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MB2	CHN	7.03,79	
3	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MA2	CHN	7.05,11	
4	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MA1	CHN	7.05,36	
5	Wang, Shiwei     	王世伟      	MA1	CHN	7.10,35	
6	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997)   	MB2	CHN	7.11,21	
7	Yang, Mengran     	杨梦然      	MB2	CHN	7.11,77	
8	Wu, Yu        	吴宇       	MB2	CHN	7.14,04	
9	Zhao, Yi (1)     	        	M?	CHN	7.21,00	
10	Yang, Tao       	杨涛       	MB2	CHN	7.29,06	SB
11	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MA1	CHN	7.42,53	SB
12	Zhao, Xubo      	        	MA2	CHN	7.45,01	SB
13	Chen, Jiahong     	        	MB2	CHN	7.52,85	SB
14	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MA2	CHN	7.56,06	SB
15	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)   	MA1	CHN	8.03,36	SB
16	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MB2	CHN	8.10,57	SB

      

Native Language Names