2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials
2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛
Beijing (CHN)
10 - 12 October 2019

3000m Ladies - Group A - 10 October 2019
1	Han, Mei       	韩梅     	LN3	CHN	4.15,93	TR
2	Yin, Qi        	殷琦     	LSA	CHN	4.16,70	
3	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	4.19,02	
4	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	4.19,18	
5	Adake, Ahenar     	阿达克, 阿合娜尔  	LN2	CHN	4.20,10	SB
6	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LN1	CHN	4.20,94	
7	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	4.24,60	
8	Ma, Yuhan       	马语含     	LA1	CHN	4.24,73	
9	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	4.25,48	
10	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN2	CHN	4.34,67	
11	Gao, Chenxi      	高晨曦     	LB1	CHN	4.37,60	SB
12	Ma, Ruijie      	马瑞婕     	LB1	CHN	4.59,13	

3000m Ladies - Group B - 10 October 2019
1	Cheng, Li       	成丽     	LA2	CHN	4.31,71	
2	Jing, Jie       	静洁     	LB2	CHN	4.42,48	
3	Liu, Jusi       	刘菊司     	LB2	CHN	4.47,50	SB
4	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	4.48,54	
5	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	4.52,41	SB
6	Xia, Ziqi       	夏子淇     	LC1	CHN	4.57,03	

500m Ladies - Group A - 11 October 2019
1	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	39,06	TR
2	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	39,11	
3	Tian, Ruining     	田芮宁     	LN4	CHN	39,13	
4	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,32	
5	Li, Qishi       	李奇时     	LSA	CHN	39,58	
6	Zhang, Lina      	张丽娜     	LN3	CHN	39,63	
7	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	40,18	
8	Hai, Tiange      	海天鸽     	LA2	CHN	40,35	
9	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB2	CHN	40,41	PR SB
10	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	40,70	
11	Yin, Haoze (2003)   	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	40,76	SB
12	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB2	CHN	40,81	
13	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN2	CHN	41,03	
14	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	41,28	
15	Deng, Tianxin     	邓天馨     	LC2	CHN	41,38	SB
16	Huang, Lan      	      	LA2	CHN	41,42	
17	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA1	CHN	41,52	SB
18	Gao, Chenxi      	高晨曦     	LB1	CHN	41,94	SB
19	Liu, Jusi       	刘菊司     	LB2	CHN	42,18	
20	Ma, Ruijie      	马瑞婕     	LB1	CHN	42,34	SB

1500m Ladies - Group A - 11 October 2019
1	Han, Mei       	韩梅     	LN3	CHN	2.00,46	TR
2	Yin, Qi        	殷琦     	LSA	CHN	2.00,92	
3	Li, Qishi       	李奇时     	LSA	CHN	2.01,74	SB
4	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	2.02,07	
5	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	2.02,43	
6	Chen, Xiangyu     	陈翔宇     	LN1	CHN	2.02,76	
7	Hao, Jiachen     	郝佳晨     	L30	CHN	2.03,60	
8	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	2.03,70	
9	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB2	CHN	2.03,97	
10	Adake, Ahenar     	阿达克, 阿合娜尔  	LN2	CHN	2.06,19	
11	Zhou, Yang      	周洋     	LSA	CHN	2.06,49	
12	Cheng, Li       	成丽     	LA2	CHN	2.07,77	
13	Ma, Yuhan       	马语含     	LA1	CHN	2.08,16	SB
14	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN2	CHN	2.08,90	
15	Gao, Chenxi      	高晨曦     	LB1	CHN	2.12,03	
16	Ma, Ruijie      	马瑞婕     	LB1	CHN	2.13,05	
17	Liu, Jusi       	刘菊司     	LB2	CHN	2.13,23	
18	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB2	CHN	2.13,30	
19	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	2.14,85	
20	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA1	CHN	2.15,54	SB

500m Ladies - Group B - 11 October 2019
1	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	41,07	SB
2	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	42,93	
3	Zhang, Wenwen     	张雯雯     	LB1	CHN	43,31	SB

1500m Ladies - Group B - 11 October 2019
1	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	2.10,27	SB
2	Jing, Jie       	静洁     	LB2	CHN	2.17,49	
3	Xia, Ziqi       	夏子淇     	LC1	CHN	2.20,07	SB
4	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	2.22,53	

1000m Ladies - Group A - 12 October 2019
1	Li, Qishi       	李奇时     	LSA	CHN	1.17,62	TR
2	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	1.18,51	
3	Yin, Qi        	殷琦     	LSA	CHN	1.18,84	
4	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	1.18,94	
5	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	1.19,73	SB
6	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	1.19,76	
7	Pei, Chong      	裴冲     	LN4	CHN	1.20,35	
8	Hai, Tiange      	海天鸽     	LA2	CHN	1.20,46	
9	Tian, Ruining     	田芮宁     	LN4	CHN	1.20,59	
10	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LB2	CHN	1.21,30	SB
11	Cheng, Li       	成丽     	LA2	CHN	1.21,49	
12	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN2	CHN	1.21,56	
13	Lin, Xue       	林雪     	LN1	CHN	1.22,40	
14	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB2	CHN	1.22,46	
15	Huang, Lan      	      	LA2	CHN	1.24,15	
16	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	1.24,87	
17	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA1	CHN	1.26,47	SB
18	Gao, Chenxi      	高晨曦     	LB1	CHN	1.26,65	SB
DQ	Zhou, Yang      	周洋     	LSA	CHN	DQ	

Mass Start (16 laps) Ladies - Group A - 12 October 2019
1	Zhou, Yang      	周洋     	LSA	CHN	9.44,73	60
2	Yang, Binyu      	杨滨瑜     	LB2	CHN	9.44,87	40
3	Adake, Ahenar     	阿达克, 阿合娜尔  	LN2	CHN	9.45,08	21
4	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	9.45,09	10
5	Cheng, Li       	成丽     	LA2	CHN	9.45,60	6
6	Ma, Yuhan       	马语含     	LA1	CHN	9.45,97	5
7	Jing, Jie       	静洁     	LB2	CHN	9.54,83	4
8	Deng, Tianxin     	邓天馨     	LC2	CHN	9.48,79	2
9	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	9.56,43	2
10	Xia, Ziqi       	夏子淇     	LC1	CHN	9.47,82	
11	Xi, Dongxue      	奚冬雪     	LN2	CHN	9.54,47	
DNF	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	DNF	
DNF	Huang, Lan      	      	LA2	CHN	DNF	

1000m Ladies - Group B - 12 October 2019
1	Sun, Nan       	孙楠     	LN2	CHN	1.22,97	
2	Li, Sishan      	李思杉     	LN4	CHN	1.23,19	
3	Yin, Haoze (2003)   	尹昊泽 (2003) 	LB1	CHN	1.24,65	SB
4	Deng, Tianxin     	邓天馨     	LC2	CHN	1.24,87	
5	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	1.25,10	SB
6	Liu, Jusi       	刘菊司     	LB2	CHN	1.25,29	SB
7	Zhang, Wenwen     	张雯雯     	LB1	CHN	1.32,29	

5000m Men - Group A - 10 October 2019
1	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	6.40,98	TR
2	Muhamaiti, Hanahati  	木哈买提, 哈那哈提 	MN1	CHN	6.42,46	
3	Shen, Hanyang     	沈晗扬     	MN2	CHN	6.44,63	
4	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MN3	CHN	6.48,99	
5	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	6.49,04	
6	Ma, Xingguang     	马兴光     	MSA	CHN	6.52,73	
7	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	6.54,44	
8	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	6.55,95	
9	Zhou, Bin       	周斌     	MN4	CHN	6.57,84	
10	Xu, Chenglong     	徐承龙     	MSA	CHN	6.58,19	
11	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	7.08,67	
12	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜 	MSA	CHN	7.12,65	SB

5000m Men - Group B - 10 October 2019
1	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	6.41,26	SB
2	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	6.57,49	
3	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	6.59,95	
4	Wang, Song      	王淞     	MA2	CHN	7.00,61	

500m Men - Group A - 11 October 2019
1	Gao, Tingyu      	高亭宇     	MN3	CHN	35,53	TR
2	Yang, Tao       	杨涛     	MN3	CHN	35,75	SB
3	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	35,76	
4	Hou, Kaibo      	侯凯博     	MA2	CHN	35,77	
5	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	35,82	
6	Chen, Enxue      	陈恩学     	MN4	CHN	35,88	
7	Liu, An (1992)    	刘安 (1992)  	MSA	CHN	35,94	
8	Lian, Ziwen      	廉子文     	MN2	CHN	35,96(5)	
9	Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩     	MSA	CHN	35,96(7)	
10	Gao, Yanfei      	高艳飞     	MN4	CHN	35,99	
11	Wang, Chen (2000)   	王晨 (2000)  	MA2	CHN	36,03	
12	Wang, Xuanjun     	王宣钧     	MN4	CHN	36,19(6)	
13	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	36,19(9)	
14	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	36,36	
15	Yang, Yang (2000)   	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	36,45	
16	Tian, Yu       	田宇     	MSA	CHN	36,92	
17	Zhou, Yingjie     	周英杰     	MN3	CHN	38,13	PR SB
18	Xu, Hongzhi      	许宏志     	MSA	CHN	38,40	PR SB
19	Chen, Guang      	陈光     	MSA	CHN	38,51	SB
20	Yu, Songnan      	于松南     	MA2	CHN	40,92	PR SB

1500m Men - Group A - 11 October 2019
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	1.46,99	TR
2	Wu, Yu        	吴宇     	MN3	CHN	1.50,44	
3	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	1.50,94	
4	Wang, Haotian     	王浩田     	MN3	CHN	1.51,10	
5	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MN3	CHN	1.51,40	
6	Lian, Ziwen      	廉子文     	MN2	CHN	1.51,61	
7	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	1.52,05	
8	Zhou, Bin       	周斌     	MN4	CHN	1.52,10	
9	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	1.52,34	
10	Shen, Hanyang     	沈晗扬     	MN2	CHN	1.52,37	
11	Ma, Xingguang     	马兴光     	MSA	CHN	1.52,74	
12	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	1.52,76	
13	Xu, Chenglong     	徐承龙     	MSA	CHN	1.53,70	
14	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	1.54,59	
15	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	1.54,75	
16	Zhou, Yingjie     	周英杰     	MN3	CHN	1.57,08	PR SB
17	Yu, Wei        	于威     	MN3	CHN	1.57,79	SB
18	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜 	MSA	CHN	1.58,39	SB
19	Bing, Zekai      	邴泽凯     	MA2	CHN	2.00,01	PR SB
20	Liu, Yifan      	      	M?	CHN	2.02,79	PR SB

500m Men - Group B - 11 October 2019
1	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	36,54	
2	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	36,75	
3	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	MN1	CHN	36,98	
4	Zhao, Lei (1999)   	赵雷 (1999)  	MN1	CHN	37,06	
5	Liu, Xifeng      	刘锡峰     	MB2	CHN	37,07	SB
6	Xue, Zhiwen      	薛智文     	MB1	CHN	37,10	
7	Quan, Xianghe     	权相赫     	MA1	CHN	37,22	
8	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	37,27	
9	Mao, Tianze      	毛天泽     	MN1	CHN	37,45	
10	Liu, Jinfei      	刘锦飞     	MC2	CHN	37,68	
11	Zhou, Zihan      	周梓涵     	MB2	CHN	38,05	
12	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	38,14	
13	Fei, Jinglong     	费景隆     	MB1	CHN	38,36	SB
14	Xue, Kepeng      	薛克鹏     	MB1	CHN	38,72	PR SB
15	Jin, Ming       	金名     	MB2	CHN	38,90	
DQ	Yu, Yang (1999)    	于杨 (1999)  	MN2	CHN	DQ	

1500m Men - Group B - 11 October 2019
1	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	1.52,71	
2	Yeerken, Teenbuli   	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	1.53,38	
3	Muhamaiti, Hanahati  	木哈买提, 哈那哈提 	MN1	CHN	1.53,46	
4	Mao, Tianze      	毛天泽     	MN1	CHN	1.53,75	
5	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	1.53,76	
6	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	1.54,06	
7	Yu, Yang (1999)    	于杨 (1999)  	MN2	CHN	1.54,57	
8	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	1.54,91	
9	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	MN1	CHN	1.55,80	
10	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA1	CHN	1.56,03	
11	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	1.56,68	SB
12	Gao, Ji        	高吉     	MN2	CHN	1.57,07	
13	Quan, Xianghe     	权相赫     	MA1	CHN	1.57,21	
14	Zhou, Zihan      	周梓涵     	MB2	CHN	1.57,51	
15	Jin, Ming       	金名     	MB2	CHN	1.57,69	
16	Wang, Song      	王淞     	MA2	CHN	1.58,56	
17	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	1.58,58	SB
18	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	1.58,62	
19	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	1.59,05	
20	Xue, Kepeng      	薛克鹏     	MB1	CHN	2.08,35	
DQ	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	DQ	

1000m Men - Group A - 12 October 2019
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN1	CHN	1.09,65	TR
2	Chen, Enxue      	陈恩学     	MN4	CHN	1.11,17	
3	Lian, Ziwen      	廉子文     	MN2	CHN	1.11,48	
4	Wang, Haotian     	王浩田     	MN3	CHN	1.11,72	
5	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MN4	CHN	1.11,74	
6	Wang, Shiwei     	王世伟     	MN4	CHN	1.11,78	
7	Jin, Yanan (1997)   	金亚男 (1997) 	MN3	CHN	1.11,79	
8	Yang, Tao       	杨涛     	MN3	CHN	1.12,28	
9	Wang, Chen (2000)   	王晨 (2000)  	MA2	CHN	1.12,38	
10	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	1.12,51	
11	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN1	CHN	1.13,48	
12	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MN4	CHN	1.13,70	
13	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	1.14,05	
14	Chen, Guang      	陈光     	MSA	CHN	1.15,15	SB
15	Yang, Yang (2000)   	杨阳 (2000)  	MA2	CHN	1.15,79	
16	Xu, Hongzhi      	许宏志     	MSA	CHN	1.15,89	PR SB
17	Bing, Zekai      	邴泽凯     	MA2	CHN	1.18,57	PR SB
18	Zhang, Weizhi     	张为智     	MN2	CHN	1.19,51	PR SB

Mass Start (16 laps) Men - Group A - 12 October 2019
1	Yeerken, Teenbuli   	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	8.14,98	60
2	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MN3	CHN	8.15,16	40
3	Zhou, Bin       	周斌     	MN4	CHN	8.15,29	20
4	Shen, Hanyang     	沈晗扬     	MN2	CHN	8.15,47	10
5	Jin, Ming       	金名     	MB2	CHN	8.31,04	7
6	Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MSA	CHN	8.15,69	6
7	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	M30	CHN	8.18,37	4
8	Wang, Song      	王淞     	MA2	CHN	8.16,08	3
9	Bing, Zekai      	邴泽凯     	MA2	CHN	8.38,98	3
10	Zhou, Zihan      	周梓涵     	MB2	CHN	8.28,88	2
11	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA1	CHN	8.29,44	1
12	Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MSA	CHN	9.09,77	1
13	Yu, Wei        	于威     	MN3	CHN	8.17,10	
14	Yu, Yang (1999)    	于杨 (1999)  	MN2	CHN	8.17,13	
15	Xu, Chenglong     	徐承龙     	MSA	CHN	8.17,36	
16	Chen, Guang      	陈光     	MSA	CHN	8.18,06	
17	Quan, Xianghe     	权相赫     	MA1	CHN	8.18,49	
18	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	8.18,59	
19	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MSA	CHN	8.20,64	
20	Liu, Yifan      	      	M?	CHN	8.21,24	
21	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	8.21,75	
22	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	8.22,55	
23	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	8.25,20	
24	Zhou, Yingjie     	周英杰     	MN3	CHN	8.32,44	
25	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	8.49,58	
26	Gao, Ji        	高吉     	MN2	CHN	8.52,66	
DNF	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	DNF	

1000m Men - Group B - 12 October 2019
1	Liu, An (1992)    	刘安 (1992)  	MSA	CHN	1.12,19	
2	Wang, Xuanjun     	王宣钧     	MN4	CHN	1.13,06	
3	Zhu, Zhaoyu      	朱炤瑜     	MN1	CHN	1.13,30	
4	Yeerken, Teenbuli   	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	1.13,54	
5	Mao, Tianze      	毛天泽     	MN1	CHN	1.13,74	
6	Du, Haonan      	都浩楠     	MN2	CHN	1.13,94	
7	Quan, Xianghe     	权相赫     	MA1	CHN	1.14,00	
8	Yu, Yang (1999)    	于杨 (1999)  	MN2	CHN	1.14,03	
9	Gao, Yanfei      	高艳飞     	MN4	CHN	1.14,31	
10	Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩     	MSA	CHN	1.14,59	
11	Li, Haolun      	李昊伦     	MN2	CHN	1.16,04	
12	Liu, Jinfei      	刘锦飞     	MC2	CHN	1.16,08	
13	Liu, Xifeng      	刘锡峰     	MB2	CHN	1.16,12	
14	Fei, Jinglong     	费景隆     	MB1	CHN	1.17,08	
15	Xue, Zhiwen      	薛智文     	MB1	CHN	1.17,11	
16	Jin, Ming       	金名     	MB2	CHN	1.18,31	
17	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	1.18,39	SB
18	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	1.19,40	
DQ	Xue, Kepeng      	薛克鹏     	MB1	CHN	DQ	
DQ	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA1	CHN	DQ	

3000m Men - Juniors - 12 October 2019
1	Yu, Jiawei      	于佳伟     	MA2	CHN	3.56,63	TR SB
2	Yeerken, Teenbuli   	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	3.58,92	PR SB
3	Helan, Yeertai    	合兰, 叶尔太   	MA2	CHN	3.59,79	
4	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	4.00,65	
5	Wang, Song      	王淞     	MA2	CHN	4.02,00	SB
6	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	4.08,07	
7	Sun, Jiazhao     	孙嘉钊     	MA1	CHN	4.08,63	
8	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	4.09,84	PR SB
9	Zhou, Zihan      	周梓涵     	MB2	CHN	4.15,13	PR SB
10	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	4.16,80	SB
11	Gao, Ji        	高吉     	MN2	CHN	4.17,00	PR SB
12	Jin, Ming       	金名     	MB2	CHN	4.17,39	
13	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	4.19,65	SB
14	Xue, Kepeng      	薛克鹏     	MB1	CHN	4.25,62	PR SB

      

Native Language Names