China - Junior Championships 2020
2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN)
2 - 5 January 2020

500m Ladies - Group A - 2 January 2020
1	Li, Shuang (2002)  	李爽 (2002)  	LB2	CHN	40,75	
2	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	41,31(5)	
3	Liu, Jusi      	刘菊司     	L?	CHN	41,31(9)	
4	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	42,04	
5	Feng, Qingqing    	冯青青     	LA1	CHN	42,16	
6	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	42,19	
7	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	42,28	
8	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	42,65	
9	Wang, Caihong    	王彩红     	L?	CHN	42,79	SB
10	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	43,05	SB
11	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB2	CHN	43,33	
12	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)  	LB2	CHN	43,39	
13	Li, Siqi       	李思琦     	LA1	CHN	43,43	PR SB
14	Li, Donghang     	李东航     	L?	CHN	43,46	
15	Li, Mengxin     	李梦欣     	L?	CHN	43,62	SB
16	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	43,79	PR SB
17	Chen, Xi       	陈曦     	LC2	CHN	43,85	PR SB
18	Wang, Baoyi     	王宝怡     	LB2	CHN	43,90	
19	Yu, Hongyang     	于洪洋     	L?	CHN	44,14	
20	Gu, Wu        	谷午     	LB2	CHN	44,45	
21	Xia, Zihan      	夏子涵     	LB2	CHN	44,61	
22	Cui, Xiuxian     	崔秀显     	LB2	CHN	44,88	PR SB
23	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	44,89	
24	Cui, Yingqian    	崔滢茜     	LB2	CHN	45,11	
25	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	45,17	
26	Sun, Biying     	孙碧营     	L?	CHN	45,28	
27	Zhang, Ye      	张也     	LB2	CHN	45,69	
28	Lyu, Jia       	吕佳     	L?	CHN	45,90	PR SB
29	Cui, Zhijie     	崔智婕     	L?	CHN	46,35	PR SB
30	Zhao, Yue      	赵跃     	L?	CHN	46,51	
31	Chen, Shuo      	陈硕     	LB2	CHN	46,99	SB
32	Liu, Zhen      	刘珍     	L?	CHN	48,48	PR SB
DQ	Wang, Yuqing     	王雨晴     	LB1	CHN	DQ	

1500m Ladies - Group A - 2 January 2020
1	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	2.07,57	
2	Li, Shuang (2002)  	李爽 (2002)  	LB2	CHN	2.08,20	PR SB
3	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	2.08,43	
4	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	2.09,45	
5	Li, Mengxin     	李梦欣     	L?	CHN	2.11,03	
6	Wang, Caihong    	王彩红     	L?	CHN	2.11,52	
7	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)  	LB2	CHN	2.13,05	SB
8	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	2.13,68	
9	Liu, Jusi      	刘菊司     	L?	CHN	2.14,54	
10	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	2.15,78	
11	Cui, Yingqian    	崔滢茜     	LB2	CHN	2.16,16	
12	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	2.16,32	
13	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB2	CHN	2.17,42	
14	Wang, Baoyi     	王宝怡     	LB2	CHN	2.18,64	
15	Chen, Xi       	陈曦     	LC2	CHN	2.18,76	PR SB
16	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	2.18,84	
17	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	2.19,98	SB
18	Cui, Xiuxian     	崔秀显     	LB2	CHN	2.20,10	PR SB
19	Li, Siqi       	李思琦     	LA1	CHN	2.20,90	
20	Chen, Shuo      	陈硕     	LB2	CHN	2.21,36	
21	Lyu, Jia       	吕佳     	L?	CHN	2.21,89	PR SB
22	Xia, Zihan      	夏子涵     	LB2	CHN	2.23,03	SB
23	Cui, Zhijie     	崔智婕     	L?	CHN	2.23,93	PR SB
24	Sun, Biying     	孙碧营     	L?	CHN	2.24,37	
25	Zhao, Yue      	赵跃     	L?	CHN	2.27,76	
26	Liu, Zhen      	刘珍     	L?	CHN	2.36,24	PR SB

500m Ladies - Group B - 2 January 2020
1	Yin, Haoze (1)    	尹昊泽 (1)   	L?	CHN	40,87	
2	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	40,96	PR SB
3	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	41,52	
4	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	42,00	
5	Liu, Sijia      	刘思佳     	LC2	CHN	42,31	
6	Chen, Yao      	陈垚     	L?	CHN	42,32	PR SB
7	Zou, Xinyue     	邹鑫悦     	L?	CHN	42,39	PR SB
8	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	42,46	
9	Gao, Chenxi     	高晨曦     	LB1	CHN	42,66	
10	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LC2	CHN	42,75	
11	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	42,86	PR SB
12	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	42,88	PR SB
13	Sun, Wen       	孙雯     	LC2	CHN	43,00	
14	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	43,10	
15	Wang, Jing (2003)  	王静 (2003)  	LB1	CHN	43,20	
16	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	43,89	SB
17	Gao, Yongjiao    	高永娇     	L?	CHN	44,28(6)	
18	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼     	L?	CHN	44,28(9)	
19	Liu, Man       	刘曼     	L?	CHN	44,63	
20	Su, Mo        	苏墨     	L?	CHN	45,16	
21	Hu, Xinxue      	胡欣雪     	L?	CHN	45,23	PR SB
22	Huang, Dongyue    	黄冬月     	LB1	CHN	45,45	
23	Wang, Mengfan    	王梦凡     	LC2	CHN	45,50	PR SB
24	Tan, Qian      	谭茜     	L?	CHN	45,72	
25	Si, Yu        	司雨     	LB1	CHN	46,16	
26	Wang, Yao      	王垚     	LC2	CHN	46,25	PR SB
27	Xin, Haiping     	辛海萍     	LB1	CHN	46,85	
DQ	Cheng, Na      	程娜     	L?	CHN	DQ	

1500m Ladies - Group B - 2 January 2020
1	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	2.07,33	
2	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	2.07,34	
3	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	2.11,76	
4	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	2.13,08	
5	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	2.13,63	
6	Cheng, Na      	程娜     	L?	CHN	2.13,70	
7	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	2.14,26	
8	Chen, Yao      	陈垚     	L?	CHN	2.14,76	PR SB
9	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	2.14,79	
10	Su, Mo        	苏墨     	L?	CHN	2.17,69	
11	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LC2	CHN	2.17,85	
12	Zou, Xinyue     	邹鑫悦     	L?	CHN	2.18,18	PR SB
13	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼     	L?	CHN	2.18,51	SB
14	Xin, Haiping     	辛海萍     	LB1	CHN	2.19,19	
15	Liu, Sijia      	刘思佳     	LC2	CHN	2.19,54	
16	Yin, Haoze (1)    	尹昊泽 (1)   	L?	CHN	2.19,59	
17	Sun, Wen       	孙雯     	LC2	CHN	2.19,70	
18	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	2.20,56	SB
19	Liu, Man       	刘曼     	L?	CHN	2.21,60	PR SB
20	Gao, Yongjiao    	高永娇     	L?	CHN	2.21,93	PR SB
21	Si, Yu        	司雨     	LB1	CHN	2.22,17	
22	Huang, Dongyue    	黄冬月     	LB1	CHN	2.22,43	
23	Wang, Mengfan    	王梦凡     	LC2	CHN	2.24,14	PR SB
24	Tan, Qian      	谭茜     	L?	CHN	2.25,18	SB
25	Hu, Xinxue      	胡欣雪     	L?	CHN	2.25,51	PR SB
26	Wang, Yao      	王垚     	LC2	CHN	2.26,38	

1000m Ladies - Group A - 3 January 2020
1	Li, Shuang (2002)  	李爽 (2002)  	LB2	CHN	1.23,06	
2	Liu, Jusi      	刘菊司     	L?	CHN	1.23,30	PR SB
3	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	1.23,80	PR SB
4	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	1.24,53	
5	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	1.24,62	
6	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	1.25,35	
7	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	1.26,29	
8	Li, Mengxin     	李梦欣     	L?	CHN	1.26,65	SB
9	Wang, Caihong    	王彩红     	L?	CHN	1.26,99	SB
10	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB2	CHN	1.27,39	SB
11	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)  	LB2	CHN	1.27,93	SB
12	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	1.28,73	
13	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	1.29,10	SB
14	Chen, Xi       	陈曦     	LC2	CHN	1.29,58	PR SB
15	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	1.29,85	SB
16	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	1.29,88	
17	Cui, Yingqian    	崔滢茜     	LB2	CHN	1.29,93	SB
18	Wang, Baoyi     	王宝怡     	LB2	CHN	1.30,52	
19	Li, Siqi       	李思琦     	LA1	CHN	1.30,95	
20	Cui, Xiuxian     	崔秀显     	LB2	CHN	1.31,38	PR SB
21	Xia, Zihan      	夏子涵     	LB2	CHN	1.31,41	
22	Lyu, Jia       	吕佳     	L?	CHN	1.31,83	PR SB
23	Sun, Biying     	孙碧营     	L?	CHN	1.31,94	
24	Cui, Zhijie     	崔智婕     	L?	CHN	1.32,40	PR SB
25	Li, Donghang     	李东航     	L?	CHN	1.33,15	
26	Chen, Shuo      	陈硕     	LB2	CHN	1.33,62	
27	Zhao, Yue      	赵跃     	L?	CHN	1.34,51	
28	Zhang, Ye      	张也     	LB2	CHN	1.35,58	
29	Wang, Yuqing     	王雨晴     	LB1	CHN	1.37,00	PR SB
30	Liu, Zhen      	刘珍     	L?	CHN	1.40,34	PR SB
DQ	Yu, Hongyang     	于洪洋     	L?	CHN	DQ	

3000m Ladies - Group A - 3 January 2020
1	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	4.25,20	
2	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	4.28,24	
3	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	4.31,67	PR SB
4	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)  	LB2	CHN	4.37,63	SB
5	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	4.38,54	
6	Li, Shuang (2002)  	李爽 (2002)  	LB2	CHN	4.38,80	PR SB
7	Li, Mengxin     	李梦欣     	L?	CHN	4.39,70	SB
8	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	4.40,31	
9	Yang, Meina     	杨美娜     	LA1	CHN	4.42,17	
10	Liu, Jusi      	刘菊司     	L?	CHN	4.43,39	
11	Cui, Xiuxian     	崔秀显     	LB2	CHN	4.50,64	PR SB
12	Chen, Shuo      	陈硕     	LB2	CHN	4.53,27	
13	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	4.54,45	
14	Wang, Baoyi     	王宝怡     	LB2	CHN	4.56,41	PR SB
15	Cui, Yingqian    	崔滢茜     	LB2	CHN	4.56,43	
16	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	4.57,04	PR SB
17	Wang, Linlin     	王琳琳     	LB2	CHN	4.57,13	
18	Lyu, Jia       	吕佳     	L?	CHN	4.59,03	PR SB
19	Li, Siqi       	李思琦     	LA1	CHN	5.03,31	
20	Chen, Xi       	陈曦     	LC2	CHN	5.04,71	PR SB
21	Sun, Biying     	孙碧营     	L?	CHN	5.04,95	
22	Cui, Zhijie     	崔智婕     	L?	CHN	5.08,71	PR SB
23	Xia, Zihan      	夏子涵     	LB2	CHN	5.10,59	SB
24	Wang, Jingziqian   	王婧紫仟    	LA1	CHN	5.13,52	SB
DQ	Wang, Caihong    	王彩红     	L?	CHN	DQ	

1000m Ladies - Group B - 3 January 2020
1	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	1.22,17	
2	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	1.23,34	
3	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	1.23,89	
4	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	1.24,39	PR SB
5	Chen, Yao      	陈垚     	L?	CHN	1.25,87	PR SB
6	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	1.26,35	
7	Liu, Sijia      	刘思佳     	LC2	CHN	1.26,93	
8	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	1.27,59	SB
9	Wang, Jing (2003)  	王静 (2003)  	LB1	CHN	1.28,30	
10	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LC2	CHN	1.28,58	
11	Xue, Jiayi      	薛佳怡     	LB1	CHN	1.28,65	SB
12	Cheng, Na      	程娜     	L?	CHN	1.28,77	SB
13	Sun, Wen       	孙雯     	LC2	CHN	1.29,66	
14	Zou, Xinyue     	邹鑫悦     	L?	CHN	1.30,05	
15	Su, Mo        	苏墨     	L?	CHN	1.30,21	
16	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	1.30,60	
17	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼     	L?	CHN	1.30,87	
18	Gao, Yongjiao    	高永娇     	L?	CHN	1.31,76	SB
19	Liu, Man       	刘曼     	L?	CHN	1.31,77	
20	Xin, Haiping     	辛海萍     	LB1	CHN	1.31,96	SB
21	Huang, Dongyue    	黄冬月     	LB1	CHN	1.32,06	SB
22	Si, Yu        	司雨     	LB1	CHN	1.32,38	
23	Tan, Qian      	谭茜     	L?	CHN	1.32,94	
24	Wang, Mengfan    	王梦凡     	LC2	CHN	1.33,03	PR SB
25	Hu, Xinxue      	胡欣雪     	L?	CHN	1.33,88	PR SB
26	Wang, Yao      	王垚     	LC2	CHN	1.34,56	

3000m Ladies - Group B - 3 January 2020
1	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	4.24,65	
2	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	4.26,93	PR SB
3	Su, Mo        	苏墨     	L?	CHN	4.36,52	PR SB
4	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	4.38,00	
5	Cheng, Na      	程娜     	L?	CHN	4.38,08	
6	Wang, Dantong    	王丹彤     	LB1	CHN	4.41,15	PR SB
7	Chen, Yao      	陈垚     	L?	CHN	4.41,83	PR SB
8	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	4.43,50	
9	Xin, Haiping     	辛海萍     	LB1	CHN	4.50,64	
10	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼     	L?	CHN	4.50,76	
11	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	4.51,27	
12	Liu, Sijia      	刘思佳     	LC2	CHN	4.51,49	
13	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	4.53,76	SB
14	Huang, Dongyue    	黄冬月     	LB1	CHN	4.55,86	
15	Zou, Xinyue     	邹鑫悦     	L?	CHN	4.56,77	PR SB
16	Si, Yu        	司雨     	LB1	CHN	4.57,32	
17	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LC2	CHN	4.58,01	
18	Sun, Wen       	孙雯     	LC2	CHN	4.59,90	
19	Wang, Mengfan    	王梦凡     	LC2	CHN	5.03,77	PR SB
20	Gao, Yongjiao    	高永娇     	L?	CHN	5.05,80	PR SB
21	Liu, Man       	刘曼     	L?	CHN	5.08,70	PR SB
22	Wang, Yao      	王垚     	LC2	CHN	5.09,93	
23	Hu, Xinxue      	胡欣雪     	L?	CHN	5.11,97	
24	Tan, Qian      	谭茜     	L?	CHN	5.14,18	

500m Ladies - Group C - 4 January 2020
1	Xin, Yuxin      	信雨馨     	L?	CHN	42,22	PR SB
2	Liu, Yunqi      	刘昀琪     	L?	CHN	42,97	PR SB
3	Dai, Wenjie     	戴文洁     	L?	CHN	42,99	PR SB
4	Xia, Ziqi      	夏子淇     	LC1	CHN	43,80	
5	Yu, Hongzhu     	      	L?	CHN	43,85(3)	PR SB
6	Liu, Xingchi     	      	L?	CHN	43,85(4)	SB
7	Du, Yuchen      	      	L?	CHN	43,89	SB
8	Wang, Mengyuan    	王梦缘     	L?	CHN	43,92	SB
9	LI, Aijia      	李艾珈     	L?	CHN	44,53	PR SB
10	Wu, Xiaohan     	      	L?	CHN	44,62	SB
11	Wang, Kexin (4)   	王可鑫 (4)   	L?	CHN	44,74	PR SB
12	Tai, Zhien      	太智恩     	L?	CHN	44,87	PR SB
13	Sun, Changhan    	孙畅涵     	L?	CHN	45,01	PR SB
14	Xun, Jinman     	寻津漫     	L?	CHN	45,24	PR SB
15	Gao, Shuoying    	      	L?	CHN	45,41	SB
16	Bai, Ruizhu     	白芮竹     	L?	CHN	45,72	PR SB
17	Zhao, Yitong     	赵艺童     	L?	CHN	45,73	PR SB
18	Yu, Shihui      	于诗惠     	L?	CHN	45,95	PR SB
19	Ma, Liya       	马丽娅     	L?	CHN	46,44	PR SB
20	Liu, Hao (2)     	刘好 (2)   	L?	CHN	47,30	PR SB
21	Shi, Menghan     	师梦涵     	L?	CHN	49,16	PR SB
22	He, Yinuo      	何一诺     	L?	CHN	50,77	PR SB
23	Zhang, Shaohan    	张邵涵     	L?	CHN	59,54	PR SB

1500m Ladies - Group C - 4 January 2020
1	Liu, Yunqi      	刘昀琪     	L?	CHN	2.10,33	PR SB
2	Zhang, Shaohan    	张邵涵     	L?	CHN	2.11,41	PR SB
3	Xin, Yuxin      	信雨馨     	L?	CHN	2.12,46	PR SB
4	Du, Yuchen      	      	L?	CHN	2.13,59	PR SB
5	Liu, Xingchi     	      	L?	CHN	2.14,52	SB
6	Wang, Mengyuan    	王梦缘     	L?	CHN	2.17,35	PR SB
7	Dai, Wenjie     	戴文洁     	L?	CHN	2.17,46	PR SB
8	Tai, Zhien      	太智恩     	L?	CHN	2.18,19	PR SB
9	Sun, Changhan    	孙畅涵     	L?	CHN	2.19,44	PR SB
10	Bai, Ruizhu     	白芮竹     	L?	CHN	2.19,91	PR SB
11	LI, Aijia      	李艾珈     	L?	CHN	2.19,95	PR SB
12	Gao, Shuoying    	      	L?	CHN	2.20,80	SB
13	Yu, Hongzhu     	      	L?	CHN	2.21,88	PR SB
14	Ma, Liya       	马丽娅     	L?	CHN	2.22,95	PR SB
15	Zhao, Yitong     	赵艺童     	L?	CHN	2.23,69	PR SB
16	Xun, Jinman     	寻津漫     	L?	CHN	2.24,70	PR SB
17	Wang, Kexin (4)   	王可鑫 (4)   	L?	CHN	2.25,22	PR SB
18	Yu, Shihui      	于诗惠     	L?	CHN	2.26,38	PR SB
19	Liu, Hao (2)     	刘好 (2)   	L?	CHN	2.27,97	PR SB
20	Xia, Ziqi      	夏子淇     	LC1	CHN	2.28,94	
21	Wu, Xiaohan     	      	L?	CHN	2.29,86	SB
22	Shi, Menghan     	师梦涵     	L?	CHN	2.31,66	PR SB
23	He, Yinuo      	何一诺     	L?	CHN	2.38,14	PR SB

Mass Start (10 laps) Ladies - Group A - 5 January 2020
1	Ma, Yuhan      	马语含     	LA1	CHN	6.11,56	32
2	Jin, Wenjing     	金文靓     	LB2	CHN	6.11,57	20
3	Wang, Caihong    	王彩红     	L?	CHN	6.11,67	10
4	Li, Mengxin     	李梦欣     	L?	CHN	6.11,70	4
5	Jing, Jie      	静洁     	LB2	CHN	6.21,09	3
6	Jiang, Xia      	姜霞     	LA1	CHN	6.35,79	3
7	Huang, Yulin     	黄余琳     	LB2	CHN	6.11,97	2
8	Li, Siqi       	李思琦     	LA1	CHN	6.18,21	2
9	Bao, Sihan      	宝斯晗     	LA1	CHN	6.14,07	1
10	Guan, Yuxuan     	关煜暄     	LB2	CHN	6.19,63	1
11	Liu, Jusi      	刘菊司     	L?	CHN	6.23,45	1
12	Lu, Chang (2002)   	陆畅 (2002)  	LB2	CHN	6.18,99	
13	Chen, Shuo      	陈硕     	LB2	CHN	6.27,91	
14	Lyu, Jia       	吕佳     	L?	CHN	6.34,23	
15	Wang, Baoyi     	王宝怡     	LB2	CHN	6.46,90	
16	Liu, Zhen      	刘珍     	L?	CHN	6.49,28	
DNF	Zhao, Yue      	赵跃     	L?	CHN	DNF	
DNF	Cui, Zhijie     	崔智婕     	L?	CHN	DNF	

Mass Start (10 laps) Ladies - Group B - 5 January 2020
1	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LC2	CHN	6.33,31	32
2	Zhou, Jiarong    	周佳容     	LC2	CHN	6.33,34	23
3	Li, Jiaxuan     	李佳轩     	LB1	CHN	6.34,18	10
4	Sun, Ning      	孙宁     	LC2	CHN	6.35,87	4
5	Su, Mo        	苏墨     	L?	CHN	6.35,93	3
6	Deng, Tianxin    	邓天馨     	LC2	CHN	6.39,48	3
7	Cheng, Na      	程娜     	L?	CHN	6.36,43	1
8	Si, Yu        	司雨     	LB1	CHN	6.39,60	
9	Wang, Mengfan    	王梦凡     	LC2	CHN	6.40,57	
10	Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	6.40,73	
11	Zou, Xinyue     	邹鑫悦     	L?	CHN	6.41,66	
12	Xin, Haiping     	辛海萍     	LB1	CHN	6.41,87	
13	Hu, Xinxue      	胡欣雪     	L?	CHN	6.41,91	
14	Zhang, Zhiqiong   	张芷琼     	L?	CHN	6.43,61	
15	Wang, Yao      	王垚     	LC2	CHN	6.54,40	
16	Tan, Qian      	谭茜     	L?	CHN	7.03,26	
DNF	Jin, Xiuzhen     	金秀真     	LC2	CHN	DNF	

1000m Ladies - Group C - 5 January 2020
1	Liu, Yunqi      	刘昀琪     	L?	CHN	1.24,60	PR SB
2	Xin, Yuxin      	信雨馨     	L?	CHN	1.25,06	PR SB
3	Liu, Xingchi     	      	L?	CHN	1.27,42	SB
4	Du, Yuchen      	      	L?	CHN	1.27,45	SB
5	Dai, Wenjie     	戴文洁     	L?	CHN	1.27,61	PR SB
6	Wang, Mengyuan    	王梦缘     	L?	CHN	1.28,16	SB
7	Xia, Ziqi      	夏子淇     	LC1	CHN	1.28,60	SB
8	Zhang, Shaohan    	张邵涵     	L?	CHN	1.28,66	PR SB
9	Tai, Zhien      	太智恩     	L?	CHN	1.29,13	PR SB
10	Sun, Changhan    	孙畅涵     	L?	CHN	1.29,69	PR SB
11	Gao, Shuoying    	      	L?	CHN	1.29,80	SB
12	LI, Aijia      	李艾珈     	L?	CHN	1.30,04	PR SB
13	Bai, Ruizhu     	白芮竹     	L?	CHN	1.31,70	PR SB
14	Zhao, Yitong     	赵艺童     	L?	CHN	1.31,93	PR SB
15	Wang, Kexin (4)   	王可鑫 (4)   	L?	CHN	1.31,97	PR SB
16	Xun, Jinman     	寻津漫     	L?	CHN	1.32,86	PR SB
17	Yu, Hongzhu     	      	L?	CHN	1.33,34	PR SB
18	Ma, Liya       	马丽娅     	L?	CHN	1.33,91	PR SB
19	Wu, Xiaohan     	      	L?	CHN	1.34,36	SB
20	Yu, Shihui      	于诗惠     	L?	CHN	1.34,92	PR SB
21	Liu, Hao (2)     	刘好 (2)   	L?	CHN	1.37,36	PR SB
22	Shi, Menghan     	师梦涵     	L?	CHN	1.39,83	PR SB
23	He, Yinuo      	何一诺     	L?	CHN	1.43,59	PR SB

3000m Ladies - Group C - 5 January 2020
1	Liu, Yunqi      	刘昀琪     	L?	CHN	4.34,45	PR SB
2	Xin, Yuxin      	信雨馨     	L?	CHN	4.38,15	PR SB
3	Du, Yuchen      	      	L?	CHN	4.42,19	PR SB
4	Liu, Xingchi     	      	L?	CHN	4.44,00	PR SB
5	Zhang, Shaohan    	张邵涵     	L?	CHN	4.44,51	PR SB
6	Wang, Mengyuan    	王梦缘     	L?	CHN	4.48,55	PR SB
7	Tai, Zhien      	太智恩     	L?	CHN	4.49,10	PR SB
8	LI, Aijia      	李艾珈     	L?	CHN	4.49,25	PR SB
9	Bai, Ruizhu     	白芮竹     	L?	CHN	4.49,41	PR SB
10	Gao, Shuoying    	      	L?	CHN	4.55,66	SB
11	Ma, Liya       	马丽娅     	L?	CHN	4.56,89	PR SB
12	Zhao, Yitong     	赵艺童     	L?	CHN	4.57,77	PR SB
13	Dai, Wenjie     	戴文洁     	L?	CHN	5.01,10	PR SB
14	Wang, Kexin (4)   	王可鑫 (4)   	L?	CHN	5.04,96	PR SB
15	Liu, Hao (2)     	刘好 (2)   	L?	CHN	5.05,72	PR SB
16	Yu, Hongzhu     	      	L?	CHN	5.07,90	PR SB
17	Sun, Changhan    	孙畅涵     	L?	CHN	5.08,42	PR SB
18	Yu, Shihui      	于诗惠     	L?	CHN	5.10,33	PR SB
19	Shi, Menghan     	师梦涵     	L?	CHN	5.10,92	PR SB
20	Wu, Xiaohan     	      	L?	CHN	5.15,80	SB
21	He, Yinuo      	何一诺     	L?	CHN	5.27,58	PR SB
DQ	Xun, Jinman     	寻津漫     	L?	CHN	DQ	

500m Men - Group A - 2 January 2020
1	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	36,94	
2	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB2	CHN	37,41	PR SB
3	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MB2	CHN	37,44	
4	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA1	CHN	37,52	
5	Liu, Xu       	刘旭     	MA1	CHN	37,68	
6	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	37,74	
7	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	37,79	
8	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MA1	CHN	37,82	
9	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	MA1	CHN	37,88	
10	Wang, Zihao     	王子豪     	MA1	CHN	37,93	
11	Dai, Xin       	代鑫     	MA1	CHN	38,03	
12	Pan, Xiaoyang    	潘晓阳     	MA1	CHN	38,05	
13	Jin, Ming      	金名     	MB2	CHN	38,15	
14	Li, Guangao     	李广傲     	M?	CHN	38,51	PR SB
15	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MB2	CHN	38,56	
16	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	38,61	PR SB
17	Li, Qiang (1)    	李强 (1)   	MA1	CHN	38,62	
18	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MA1	CHN	38,68	SB
19	Wang, Xuqi      	王绪琦     	MB2	CHN	38,72	
20	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	38,75	
21	Zhang, Lutong    	张路通     	MB2	CHN	38,84	
22	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	38,94	
23	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	39,05(3)	
24	Tan, Bowen      	谭博文     	MA1	CHN	39,05(5)	
25	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	39,12	
26	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	39,21	
27	Xu, Shuai      	徐帅     	M?	CHN	39,22	
28	Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002) 	MA1	CHN	39,23	
29	Bu, Yachao      	卜亚超     	MB2	CHN	39,26	PR SB
30	Sun, Chuanyi     	孙传懿     	MB2	CHN	39,40	
31	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	39,50	
32	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	39,52	
33	Wang, Wenxuan    	王文轩     	MB2	CHN	39,53	
34	LI, Rui       	李睿     	M?	CHN	39,54	
35	Li, Jiaming     	李珈名     	MA1	CHN	39,57	PR SB
36	Zhou, Zihang     	周子航     	MA1	CHN	39,59	PR SB
37	Liang, Hao      	梁浩     	MB2	CHN	39,60	PR SB
38	Dong, Chenglong   	董成龙     	M?	CHN	39,66	
39	Bi, Chaofan     	毕超凡     	M?	CHN	39,83	
40	Lyu, Changxin    	吕长鑫     	M?	CHN	39,92	PR SB
41	Wu, Yanghaotian   	吴阳昊天    	M?	CHN	40,21	
42	Zhang, Mengjun    	张梦骏     	M?	CHN	40,28	SB
43	Liu, Jiajun     	刘嘉俊     	M?	CHN	40,40(4)	
44	Gao, Pengxiang    	高鹏翔     	MB2	CHN	40,40(6)	PR SB
45	Wu, Deyang      	吴德洋     	M?	CHN	40,54	PR SB
46	Fan, Mingyang    	范名扬     	M?	CHN	40,56	PR SB
47	Pu, Zhengxi     	朴政熹     	MA1	CHN	40,71	PR SB
48	Liu, Tong (4)    	      	M?	CHN	40,93(4)	PR SB
49	Jiang, Wei      	姜伟     	MA1	CHN	40,93(6)	PR SB
50	Zhao, Sixiang    	赵思翔     	MA1	CHN	41,13	
51	Yin, Zixin      	尹子鑫     	MB2	CHN	41,16	
52	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA1	CHN	41,23	PR SB
53	Han, Hao       	韩昊     	M?	CHN	41,66	PR SB
54	Shi, Jiaping     	史佳萍     	M?	CHN	41,91	PR SB
55	Cui, Chenglin    	      	MA1	CHN	43,47	SB
DQ	Cai, Yunchao     	蔡运超     	MB2	CHN	DQ	
DQ	Liu, Qingze     	      	MB2	CHN	DQ	
DQ	Shi, Jingxin     	石景鑫     	MB2	CHN	DQ	
DQ	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	MA1	CHN	DQ	
DQ	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	DQ	

1500m Men - Group A - 2 January 2020
1	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	1.52,62	
2	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	1.53,14	
3	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA1	CHN	1.54,64	
4	Jin, Ming      	金名     	MB2	CHN	1.54,78	
5	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MB2	CHN	1.54,86	
6	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MB2	CHN	1.55,29	
7	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	1.55,81	
8	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	1.55,87	
9	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MA1	CHN	1.57,80	
10	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB2	CHN	1.58,05	
11	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	1.58,19	
12	Xu, Shuai      	徐帅     	M?	CHN	1.58,41	
13	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	1.58,52	
14	Shi, Jingxin     	石景鑫     	MB2	CHN	1.58,54	
15	Sun, Chuanyi     	孙传懿     	MB2	CHN	1.58,60	
16	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	1.58,62	
17	Liu, Xu       	刘旭     	MA1	CHN	1.59,04	
18	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA1	CHN	1.59,36	
19	Wang, Wenxuan    	王文轩     	MB2	CHN	1.59,66	PR SB
20	Lyu, Changxin    	吕长鑫     	M?	CHN	2.01,07	PR SB
21	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	2.01,21	SB
22	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	2.01,33	
23	Bi, Chaofan     	毕超凡     	M?	CHN	2.01,69	
24	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	MA1	CHN	2.02,20	
25	Yin, Zixin      	尹子鑫     	MB2	CHN	2.02,32	PR SB
26	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	2.02,51	
27	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MA1	CHN	2.02,67	
28	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	2.02,77	
29	Jiang, Wei      	姜伟     	MA1	CHN	2.02,84	PR SB
30	Wu, Deyang      	吴德洋     	M?	CHN	2.02,97	PR SB
31	Dong, Chenglong   	董成龙     	M?	CHN	2.03,00	
32	Pu, Zhengxi     	朴政熹     	MA1	CHN	2.03,39	PR SB
33	Liu, Qingze     	      	MB2	CHN	2.03,67	PR SB
34	Liang, Hao      	梁浩     	MB2	CHN	2.03,72	PR SB
35	Li, Qiang (1)    	李强 (1)   	MA1	CHN	2.03,75	
36	Wu, Yanghaotian   	吴阳昊天    	M?	CHN	2.03,99	
37	Fan, Mingyang    	范名扬     	M?	CHN	2.04,26	
38	Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002) 	MA1	CHN	2.04,70	
39	Gao, Pengxiang    	高鹏翔     	MB2	CHN	2.05,02	
40	Zhang, Mengjun    	张梦骏     	M?	CHN	2.05,08	
41	Liu, Tong (4)    	      	M?	CHN	2.05,17	PR SB
42	Wang, Xuqi      	王绪琦     	MB2	CHN	2.05,55	
43	Li, Guangao     	李广傲     	M?	CHN	2.05,59	
44	Bu, Yachao      	卜亚超     	MB2	CHN	2.06,27	SB
45	Zhang, Lutong    	张路通     	MB2	CHN	2.06,38	
46	Zhou, Zihang     	周子航     	MA1	CHN	2.06,76	SB
47	Zhao, Sixiang    	赵思翔     	MA1	CHN	2.07,49	
48	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	MA1	CHN	2.08,53	
49	Cai, Yunchao     	蔡运超     	MB2	CHN	2.09,54	PR SB
50	Tian, Jiajun     	田嘉俊     	M?	CHN	2.10,00	PR SB
51	Han, Hao       	韩昊     	M?	CHN	2.10,18	PR SB
52	Shi, Jiaping     	史佳萍     	M?	CHN	2.11,26	PR SB
53	Wang, Zihao     	王子豪     	MA1	CHN	2.12,83	
54	Fan, Jinshuai    	范金帅     	MB2	CHN	2.13,34	
55	Cui, Chenglin    	      	MA1	CHN	2.17,68	PR SB
DQ	Liu, Jiajun     	刘嘉俊     	M?	CHN	DQ	

500m Men - Group B - 2 January 2020
1	Liu, Jinfei     	刘锦飞     	MC2	CHN	37,19	
2	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	37,25	
3	Fei, Jinglong    	费景隆     	MB1	CHN	37,44	
4	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB1	CHN	37,85(1)	SB
5	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	37,85(3)	PR SB
6	Yang, Fengzhao    	杨丰肇     	MC2	CHN	38,08	
7	Liu, Bin       	刘斌     	M?	CHN	38,20	PR SB
8	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	38,47	
9	Chen, Xinyu     	陈薪宇     	MB1	CHN	38,66	
10	Liu, Ze       	柳泽     	MB1	CHN	38,89	
11	Chen, Ziheng     	陈子恒     	MB1	CHN	38,93	
12	Cui, Hongyu     	崔红玉     	MC2	CHN	39,01	PR SB
13	Zhang, Hexiao    	      	MB1	CHN	39,06	PR SB
14	Xue, Kepeng     	薛克鹏     	MB1	CHN	39,10	
15	Guo, Jian      	郭建     	MC2	CHN	39,15	PR SB
16	Wang, Ruohao     	王若昊     	M?	CHN	39,37	PR SB
17	Ma, Xiaochun     	马晓春     	M?	CHN	39,63	PR SB
18	Rong, Zesheng    	荣泽胜     	MB1	CHN	39,71	PR SB
19	Cao, Jianing     	曹家宁     	MB1	CHN	39,93	PR SB
20	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003) 	MB1	CHN	39,96	PR SB
21	Jiao, Gongfu     	矫功夫     	MC2	CHN	39,97	PR SB
22	Lin, Jinliang    	      	M?	CHN	40,04	PR SB
23	Chen, Lei      	陈磊     	MB1	CHN	40,08	PR SB
24	Li, Chunlei     	李春雷     	MB1	CHN	40,10	PR SB
25	Yang, Hang      	杨航     	MC2	CHN	40,22	PR SB
26	Ju, Jingyang     	鞠晶洋     	MB1	CHN	40,30	
27	Zhang, Bowen     	张博文     	MC2	CHN	40,52	PR SB
28	Qu, Yanbo      	曲艳博     	M?	CHN	40,61	PR SB
29	Pang, Yongqi     	庞永琪     	M?	CHN	40,65	PR SB
30	Zhang, Haocheng   	张皓程     	M?	CHN	40,69	PR SB
31	Zhu, Qiwen      	朱启文     	M?	CHN	40,70	
32	Zhao, Chengyan    	赵成彦     	M?	CHN	40,72	PR SB
33	LI, Wenhao      	李文淏     	M?	CHN	40,79	PR SB
34	Wang, Zebin     	王泽槟     	M?	CHN	40,84	PR SB
35	Lu, Ziyang      	卢梓扬     	MC2	CHN	40,98(1)	PR SB
36	Chi, Haoyang     	      	MC2	CHN	40,98(2)	PR SB
37	Li, Longshuai    	李龙帅     	MC2	CHN	41,26(3)	
38	Sun, Rui       	孙瑞     	MC2	CHN	41,26(6)	PR SB
39	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提 	M?	CHN	41,47	PR SB
40	Li, Shuangqi     	      	M?	CHN	41,54	PR SB
41	Zhang, Shijun    	张世君     	MC2	CHN	41,64	PR SB
42	Zhu, Shuilong    	朱水龙     	MB1	CHN	41,78	
43	Mu, Hongyu      	牟红宇     	MB1	CHN	41,83	PR SB
44	Luo, Yongqing    	罗永清     	M?	CHN	41,89	PR SB
45	Gao, Runmin     	高润民     	M?	CHN	41,90	PR SB
46	Yang, Huan      	      	M?	CHN	42,07	PR SB
47	Li, Shuangli     	      	M?	CHN	42,11	SB
48	Qu, Shiyi      	曲世艺     	MB1	CHN	42,24	PR SB
49	Wu, Yuzhe      	吴宇喆     	MB1	CHN	42,77	PR SB
50	Zhang, Di      	张迪     	MB1	CHN	42,91	PR SB
51	Zhang, Chuang (2)  	张闯 (2)   	M?	CHN	44,01	PR SB
52	Chen, Qiuyu     	陈秋羽     	MC2	CHN	44,56	PR SB
53	Liang, Chenrong   	梁陈荣     	M?	CHN	44,58	PR SB
54	Wang, Langning    	王朗宁     	M?	CHN	44,63	PR SB
DQ	Cao, Jiawei     	曹嘉伟     	MB1	CHN	DQ	
WDR	Wang, Hao      	王浩     	M?	CHN	WDR	

1500m Men - Group B - 2 January 2020
1	Yang, Fengzhao    	杨丰肇     	MC2	CHN	1.55,32	
2	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	1.56,17	
3	Fei, Jinglong    	费景隆     	MB1	CHN	1.56,58	
4	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB1	CHN	1.57,31	
5	Guo, Jian      	郭建     	MC2	CHN	1.58,67	PR SB
6	Ma, Xiaochun     	马晓春     	M?	CHN	1.58,75	PR SB
7	Rong, Zesheng    	荣泽胜     	MB1	CHN	1.59,00	PR SB
8	Chen, Ziheng     	陈子恒     	MB1	CHN	1.59,26	
9	Wang, Ruohao     	王若昊     	M?	CHN	1.59,41	
10	Liu, Ze       	柳泽     	MB1	CHN	1.59,70(3)	
11	Cui, Hongyu     	崔红玉     	MC2	CHN	1.59,70(6)	PR SB
12	Liu, Bin       	刘斌     	M?	CHN	2.00,44	PR SB
13	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提 	M?	CHN	2.01,28	PR SB
14	Cao, Jiawei     	曹嘉伟     	MB1	CHN	2.01,29	
15	Xue, Kepeng     	薛克鹏     	MB1	CHN	2.01,53	
16	Yang, Hang      	杨航     	MC2	CHN	2.01,73	PR SB
17	Lin, Jinliang    	      	M?	CHN	2.01,97	PR SB
18	Cong, Zhenlong    	丛振龙     	M?	CHN	2.02,35(7)	PR SB
19	Chen, Lei      	陈磊     	MB1	CHN	2.02,35(9)	
20	Chen, Xinyu     	陈薪宇     	MB1	CHN	2.02,41	
21	Li, Chunlei     	李春雷     	MB1	CHN	2.02,57	PR SB
22	Wang, Zebin     	王泽槟     	M?	CHN	2.03,76	PR SB
23	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	2.04,33	SB
24	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003) 	MB1	CHN	2.04,65	PR SB
25	Sun, Rui       	孙瑞     	MC2	CHN	2.04,73	PR SB
26	LI, Wenhao      	李文淏     	M?	CHN	2.04,74	PR SB
27	Jiao, Gongfu     	矫功夫     	MC2	CHN	2.04,76	PR SB
28	Zhu, Qiwen      	朱启文     	M?	CHN	2.04,80	
29	Luo, Yongqing    	罗永清     	M?	CHN	2.05,56	PR SB
30	Gao, Runmin     	高润民     	M?	CHN	2.05,89	PR SB
31	Li, Shuangqi     	      	M?	CHN	2.05,96	PR SB
32	Ju, Jingyang     	鞠晶洋     	MB1	CHN	2.06,28	
33	Lu, Ziyang      	卢梓扬     	MC2	CHN	2.06,48	PR SB
34	Zhao, Chengyan    	赵成彦     	M?	CHN	2.07,15	PR SB
35	Cao, Jianing     	曹家宁     	MB1	CHN	2.07,88	PR SB
36	Zhang, Haocheng   	张皓程     	M?	CHN	2.08,16	PR SB
37	Qu, Yanbo      	曲艳博     	M?	CHN	2.08,35	PR SB
38	Zhu, Shuilong    	朱水龙     	MB1	CHN	2.08,43	
39	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	2.08,87(2)	SB
40	Li, Shuangli     	      	M?	CHN	2.08,87(4)	PR SB
41	Pang, Yongqi     	庞永琪     	M?	CHN	2.09,15	PR SB
42	Qu, Shiyi      	曲世艺     	MB1	CHN	2.09,41	PR SB
43	Wu, Yuzhe      	吴宇喆     	MB1	CHN	2.09,45	PR SB
44	Zhang, Shijun    	张世君     	MC2	CHN	2.09,60	PR SB
45	Mu, Hongyu      	牟红宇     	MB1	CHN	2.10,22	PR SB
46	Yang, Huan      	      	M?	CHN	2.10,52	PR SB
47	Shen, Jianshi    	沈建实     	MC2	CHN	2.12,18	PR SB
48	Zhang, Bowen     	张博文     	MC2	CHN	2.12,29	
49	Zhang, Chuang (2)  	张闯 (2)   	M?	CHN	2.16,52	PR SB
50	Chen, Qiuyu     	陈秋羽     	MC2	CHN	2.19,08	PR SB
51	Wang, Langning    	王朗宁     	M?	CHN	2.27,06	PR SB
52	Wang, Hao      	王浩     	M?	CHN	2.28,81	PR SB
DQ	Chi, Haoyang     	      	MC2	CHN	DQ	
WDR	Zhang, Di      	张迪     	MB1	CHN	WDR	

1000m Men - Group A - 3 January 2020
1	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	1.13,87	
2	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA1	CHN	1.14,02	
3	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MB2	CHN	1.14,22	PR SB
4	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	1.14,93	
5	Wang, Zihao     	王子豪     	MA1	CHN	1.15,03	SB
6	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	1.15,17	
7	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB2	CHN	1.15,26	PR SB
8	Jin, Ming      	金名     	MB2	CHN	1.15,28	
9	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MB2	CHN	1.15,52	
10	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MB2	CHN	1.15,65	
11	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	1.15,72	PR SB
12	Lyu, Minghao     	吕明昊     	MA1	CHN	1.16,09	
13	Zhang, Hangrui    	张航瑞     	MA1	CHN	1.16,18	
14	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	1.16,23(3)	PR SB
15	Liu, Xu       	刘旭     	MA1	CHN	1.16,23(6)	
16	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	MA1	CHN	1.16,82	
17	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	1.16,88	PR SB
18	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	1.17,03	SB
19	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	1.17,13	SB
20	Dai, Xin       	代鑫     	MA1	CHN	1.17,27	
21	Chen, Jiawen     	陈佳文     	MA1	CHN	1.17,40	SB
22	Shi, Jingxin     	石景鑫     	MB2	CHN	1.17,47	
23	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MA1	CHN	1.17,59	PR SB
24	Xu, Shuai      	徐帅     	M?	CHN	1.17,94	SB
25	Sun, Chuanyi     	孙传懿     	MB2	CHN	1.17,96	
26	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	1.18,60	PR SB
27	Li, Guangao     	李广傲     	M?	CHN	1.18,61	
28	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	1.18,64	
29	Dong, Chenglong   	董成龙     	M?	CHN	1.18,86	
30	Wang, Wenxuan    	王文轩     	MB2	CHN	1.18,87	
31	Li, Qiang (1)    	李强 (1)   	MA1	CHN	1.19,00	SB
32	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA1	CHN	1.19,21	PR SB
33	Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002) 	MA1	CHN	1.19,25	
34	Zhang, Lutong    	张路通     	MB2	CHN	1.19,29	PR SB
35	LI, Rui       	李睿     	M?	CHN	1.19,51	
36	Bu, Yachao      	卜亚超     	MB2	CHN	1.19,92	PR SB
37	Liang, Hao      	梁浩     	MB2	CHN	1.20,19	PR SB
38	Pu, Zhengxi     	朴政熹     	MA1	CHN	1.20,24	PR SB
39	Zhang, Mengjun    	张梦骏     	M?	CHN	1.20,32	SB
40	Li, Jiaming     	李珈名     	MA1	CHN	1.20,32(7)	PR SB
41	Wang, Xuqi      	王绪琦     	MB2	CHN	1.20,51	
42	Jiang, Wei      	姜伟     	MA1	CHN	1.20,77	PR SB
43	Tan, Bowen      	谭博文     	MA1	CHN	1.20,79	
44	Zhou, Zihang     	周子航     	MA1	CHN	1.20,82	
45	Fan, Mingyang    	范名扬     	M?	CHN	1.21,26	PR SB
46	Wu, Yanghaotian   	吴阳昊天    	M?	CHN	1.21,46	PR SB
47	Liu, Jiajun     	刘嘉俊     	M?	CHN	1.21,69	
48	Wu, Deyang      	吴德洋     	M?	CHN	1.21,80	PR SB
49	Gao, Pengxiang    	高鹏翔     	MB2	CHN	1.21,87	
50	Zhao, Sixiang    	赵思翔     	MA1	CHN	1.22,26	
51	Yin, Zixin      	尹子鑫     	MB2	CHN	1.22,66	PR SB
52	Liu, Tong (4)    	      	M?	CHN	1.22,87	PR SB
53	Shi, Jiaping     	史佳萍     	M?	CHN	1.25,03	PR SB
54	Cai, Yunchao     	蔡运超     	MB2	CHN	1.25,39	PR SB
55	Han, Hao       	韩昊     	M?	CHN	1.25,69	PR SB
56	Cui, Chenglin    	      	MA1	CHN	1.29,83	SB
57	Liu, Qingze     	      	MB2	CHN	1.41,29	SB

5000m Men - Group A - 3 January 2020
1	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	6.57,81	
2	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	6.59,18	
3	Yeerken, Teenbuli  	叶尔肯, 特恩布力  	MA1	CHN	6.59,99	
4	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MB2	CHN	7.01,20	SB
5	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MB2	CHN	7.05,58	
6	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA1	CHN	7.06,60	PR SB
7	Wang, Wenxuan    	王文轩     	MB2	CHN	7.16,73	
8	Sun, Chuanyi     	孙传懿     	MB2	CHN	7.17,19	
9	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	7.17,67	
10	Jiang, Wei      	姜伟     	MA1	CHN	7.18,05	
11	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	7.18,88	PR SB
12	Jin, Ming      	金名     	MB2	CHN	7.19,52	
13	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA1	CHN	7.19,67	
14	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MA1	CHN	7.25,71	
15	Gao, Pengxiang    	高鹏翔     	MB2	CHN	7.32,35	
16	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB2	CHN	7.34,86	PR SB
17	Xu, Shuai      	徐帅     	M?	CHN	7.35,60	
18	Dong, Chenglong   	董成龙     	M?	CHN	7.35,94	
19	Xu, Haoyang (2002)  	徐皓洋 (2002) 	MA1	CHN	7.40,41	
20	Li, Guangao     	李广傲     	M?	CHN	7.41,66	
21	Shi, Jingxin     	石景鑫     	MB2	CHN	7.44,00	
22	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	7.48,72	SB
23	Ge, Bangxi      	葛帮喜     	MA1	CHN	7.54,56	SB
24	Li, Qiang (1)    	李强 (1)   	MA1	CHN	7.54,63	PR SB
25	Liu, Xu       	刘旭     	MA1	CHN	7.55,96	SB
26	Liang, Hao      	梁浩     	MB2	CHN	7.58,38	
27	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	8.24,92	SB
DQ	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	DQ	
DQ	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	DQ	

1000m Men - Group B - 3 January 2020
1	Fei, Jinglong    	费景隆     	MB1	CHN	1.14,82	
2	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	1.15,60	SB
3	Yang, Fengzhao    	杨丰肇     	MC2	CHN	1.15,79	
4	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB1	CHN	1.16,06	SB
5	Chen, Ziheng     	陈子恒     	MB1	CHN	1.16,95	
6	Liu, Bin       	刘斌     	M?	CHN	1.17,06	PR SB
7	Liu, Ze       	柳泽     	MB1	CHN	1.17,09	
8	Liu, Jinfei     	刘锦飞     	MC2	CHN	1.17,15	
9	Xue, Kepeng     	薛克鹏     	MB1	CHN	1.17,60(4)	
10	Guo, Jian      	郭建     	MC2	CHN	1.17,60(5)	
11	Cui, Hongyu     	崔红玉     	MC2	CHN	1.17,75	PR SB
12	Ma, Xiaochun     	马晓春     	M?	CHN	1.17,92	
13	Chen, Lei      	陈磊     	MB1	CHN	1.18,46	PR SB
14	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	1.18,54	
15	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	1.18,83	
16	Rong, Zesheng    	荣泽胜     	MB1	CHN	1.18,92	PR SB
17	Wang, Ruohao     	王若昊     	M?	CHN	1.18,94	PR SB
18	Cao, Jiawei     	曹嘉伟     	MB1	CHN	1.19,08	
19	Chen, Xinyu     	陈薪宇     	MB1	CHN	1.19,13	
20	Lin, Jinliang    	      	M?	CHN	1.19,29	PR SB
21	Jiao, Gongfu     	矫功夫     	MC2	CHN	1.19,46	PR SB
22	Li, Chunlei     	李春雷     	MB1	CHN	1.20,31	PR SB
23	Yang, Hang      	杨航     	MC2	CHN	1.20,69	PR SB
24	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提 	M?	CHN	1.20,97	PR SB
25	Li, Shuangqi     	      	M?	CHN	1.20,98	PR SB
26	Ju, Jingyang     	鞠晶洋     	MB1	CHN	1.21,22	SB
27	Zhu, Qiwen      	朱启文     	M?	CHN	1.21,30	
28	LI, Wenhao      	李文淏     	M?	CHN	1.21,44	PR SB
29	Zhang, Hexiao    	      	MB1	CHN	1.21,65	PR SB
30	Sun, Rui       	孙瑞     	MC2	CHN	1.21,69	PR SB
31	Lu, Ziyang      	卢梓扬     	MC2	CHN	1.21,71	PR SB
32	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003) 	MB1	CHN	1.21,74	PR SB
33	Qu, Yanbo      	曲艳博     	M?	CHN	1.22,76	PR SB
34	Zhang, Haocheng   	张皓程     	M?	CHN	1.22,78	PR SB
35	Pang, Yongqi     	庞永琪     	M?	CHN	1.22,78(2)	PR SB
36	Cao, Jianing     	曹家宁     	MB1	CHN	1.22,89	
36	Zhao, Chengyan    	赵成彦     	M?	CHN	1.22,89	PR SB
38	Zhang, Bowen     	张博文     	MC2	CHN	1.23,13	SB
39	Yang, Huan      	      	M?	CHN	1.23,36	PR SB
40	Luo, Yongqing    	罗永清     	M?	CHN	1.23,43	PR SB
41	Gao, Runmin     	高润民     	M?	CHN	1.23,46	PR SB
42	Li, Shuangli     	      	M?	CHN	1.23,84	SB
43	Zhu, Shuilong    	朱水龙     	MB1	CHN	1.24,05	PR SB
44	Qu, Shiyi      	曲世艺     	MB1	CHN	1.24,12	PR SB
45	Chi, Haoyang     	      	MC2	CHN	1.24,90	PR SB
46	Mu, Hongyu      	牟红宇     	MB1	CHN	1.24,96	PR SB
47	Wu, Yuzhe      	吴宇喆     	MB1	CHN	1.25,01	PR SB
48	Li, Longshuai    	李龙帅     	MC2	CHN	1.25,11	
49	Zhang, Shijun    	张世君     	MC2	CHN	1.25,73	PR SB
50	Zhang, Di      	张迪     	MB1	CHN	1.25,93	PR SB
51	Wang, Hao      	王浩     	M?	CHN	1.27,35	PR SB
52	Zhang, Chuang (2)  	张闯 (2)   	M?	CHN	1.29,12	PR SB
53	Liang, Chenrong   	梁陈荣     	M?	CHN	1.29,66	PR SB
54	Chen, Qiuyu     	陈秋羽     	MC2	CHN	1.30,42	PR SB
55	Wang, Langning    	王朗宁     	M?	CHN	1.33,70	PR SB
DQ	Wang, Zebin     	王泽槟     	M?	CHN	DQ	

5000m Men - Group B - 3 January 2020
1	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提 	M?	CHN	7.08,39	PR SB
2	Yang, Hang      	杨航     	MC2	CHN	7.08,90	PR SB
3	Ma, Xiaochun     	马晓春     	M?	CHN	7.09,29	PR SB
4	Yang, Fengzhao    	杨丰肇     	MC2	CHN	7.09,75	PR SB
5	Lyu, Shuai      	吕帅     	MB1	CHN	7.10,42	
6	Guo, Jian      	郭建     	MC2	CHN	7.14,69	PR SB
7	Rong, Zesheng    	荣泽胜     	MB1	CHN	7.20,05	PR SB
8	Chen, Ziheng     	陈子恒     	MB1	CHN	7.23,90	
9	Cong, Zhenlong    	丛振龙     	M?	CHN	7.27,80	
10	Wang, Ruohao     	王若昊     	M?	CHN	7.29,96	
11	Jiao, Gongfu     	矫功夫     	MC2	CHN	7.30,73	PR SB
12	Chen, Lei      	陈磊     	MB1	CHN	7.31,94	
13	Li, Chunlei     	李春雷     	MB1	CHN	7.32,26	PR SB
14	Lin, Jinliang    	      	M?	CHN	7.33,76	PR SB
15	Liu, Ze       	柳泽     	MB1	CHN	7.34,36	PR SB
16	Xue, Kepeng     	薛克鹏     	MB1	CHN	7.35,50	PR SB
17	Ju, Jingyang     	鞠晶洋     	MB1	CHN	7.39,47	
18	Liu, Bin       	刘斌     	M?	CHN	7.39,92	PR SB
19	Zhu, Qiwen      	朱启文     	M?	CHN	7.50,35	PR SB
20	Chen, Xinyu     	陈薪宇     	MB1	CHN	7.52,55	
21	Zhang, Yanpeng    	张艳鹏     	MB1	CHN	7.53,97	PR SB
DQ	Feng, Qiurui     	冯秋瑞     	MB1	CHN	DQ	
DQ	Cui, Hongyu     	崔红玉     	MC2	CHN	DQ	
DQ	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003) 	MB1	CHN	DQ	
WDR	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	WDR	

500m Men - Group C - 4 January 2020
1	Zhang, Wanli     	      	M?	CHN	38,77	PR SB
2	Zhang, Wenyuan    	      	M?	CHN	39,76	PR SB
3	Yang, Zhengze    	杨正泽     	M?	CHN	39,84	PR SB
4	Dong, Xietian    	      	M?	CHN	39,88	PR SB
5	Xiao, Zhikun     	肖治坤     	M?	CHN	40,16	PR SB
6	An, Xin       	安鑫     	M?	CHN	41,17	PR SB
7	Wang, Zhen      	王振     	M?	CHN	41,83	PR SB
8	Tang, Zhengyan    	唐正岩     	MYA	CHN	41,97	PR SB
9	Ma, Bin (2006)    	马彬 (2006)  	MYA	CHN	42,00	PR SB
10	Diao, Shunxiang   	刁顺祥     	M?	CHN	42,33	PR SB
11	Ji, Qinbo      	季勤博     	M?	CHN	42,35	PR SB
12	Dong, Haizheng    	董海正     	M?	CHN	42,39	PR SB
13	Wang, Xudong     	王旭东     	M?	CHN	42,60	PR SB
14	Shao, Hongjun    	邵宏君     	M?	CHN	43,51	PR SB
15	Wang, Shuai (6)   	王帅 (6)   	M?	CHN	43,52	PR SB
16	Sun, Ruilin     	孙瑞麟     	M?	CHN	44,36	PR SB
17	Gao, Yu (2)     	      	M?	CHN	45,01	PR SB

1500m Men - Group C - 4 January 2020
1	Zhang, Wanli     	      	M?	CHN	2.00,10	PR SB
2	Zhang, Wenyuan    	      	M?	CHN	2.01,75	PR SB
3	Xiao, Zhikun     	肖治坤     	M?	CHN	2.01,93	PR SB
4	Dong, Xietian    	      	M?	CHN	2.03,36	PR SB
5	Yang, Zhengze    	杨正泽     	M?	CHN	2.07,41	PR SB
6	An, Xin       	安鑫     	M?	CHN	2.07,70	PR SB
7	Diao, Shunxiang   	刁顺祥     	M?	CHN	2.07,80	PR SB
8	Ji, Qinbo      	季勤博     	M?	CHN	2.10,24	PR SB
9	Tang, Zhengyan    	唐正岩     	MYA	CHN	2.10,47	PR SB
10	Wang, Xudong     	王旭东     	M?	CHN	2.10,71	PR SB
11	Ma, Bin (2006)    	马彬 (2006)  	MYA	CHN	2.11,01	PR SB
12	Wang, Zhen      	王振     	M?	CHN	2.11,82	PR SB
13	Shao, Hongjun    	邵宏君     	M?	CHN	2.13,23	PR SB
14	Wang, Shuai (6)   	王帅 (6)   	M?	CHN	2.15,30	PR SB
15	Sun, Ruilin     	孙瑞麟     	M?	CHN	2.17,62	PR SB
16	Dong, Haizheng    	董海正     	M?	CHN	2.18,53	PR SB
17	Gao, Yu (2)     	      	M?	CHN	2.20,61	PR SB

Mass Start (10 laps) Men - Group A - 5 January 2020
1	Zhou, Zihan     	周梓涵     	MB2	CHN	5.12,10	30
2	Liu, Zehao      	刘泽昊     	MA1	CHN	5.12,23	20
3	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA1	CHN	5.13,27	10
4	Wang, Shuaihan    	王帅涵     	MB2	CHN	5.13,61	4
5	Yu, Duohui      	于多慧     	M?	CHN	5.22,09	3
6	Xing, Bo       	邢博     	MA1	CHN	5.32,09	3
7	Bi, Chaofan     	毕超凡     	M?	CHN	5.22,22	2
8	Liu, Yaoxu      	刘耀旭     	M?	CHN	5.45,31	2
9	Ma, Yan (2)     	马岩 (2)   	M?	CHN	5.17,11	1
10	Jin, Ming      	金名     	MB2	CHN	5.22,96	1
11	Lyu, Changxin    	吕长鑫     	M?	CHN	5.32,32	1
12	Song, Yuze      	宋雨泽     	MB2	CHN	5.17,38	
13	Yin, Zixin      	尹子鑫     	MB2	CHN	5.18,20	
14	Pu, Zhengxi     	朴政熹     	MA1	CHN	5.20,63	
15	Jinensibieke, Yerdana	金恩斯别克, 叶尔达那 	MA1	CHN	5.21,85	
16	Dong, Chenglong   	董成龙     	M?	CHN	5.22,56	
17	Wang, Wenxuan    	王文轩     	MB2	CHN	5.26,48	
18	Wu, Deyang      	吴德洋     	M?	CHN	5.28,19	
19	Qin, Chengxu     	秦成旭     	MA1	CHN	5.32,47	
20	Ma, Bin (2002)    	马彬 (2002)  	MB2	CHN	5.35,33	
21	Xu, Shuai      	徐帅     	M?	CHN	5.35,61	
22	Liu, Qingze     	      	MB2	CHN	5.36,37	
DNF	Li, Tianlong     	李添龙     	MA1	CHN	DNF	
DQ	Ayitinama, Yerhanati 	阿依提纳马, 叶尔哈那提	M?	CHN	DQ	

Mass Start (10 laps) Men - Group B - 5 January 2020
1	Ma, Xiaochun     	马晓春     	M?	CHN	5.41,00	30
2	Li, Kuokuo      	李阔阔     	MB1	CHN	5.41,26	20
3	Jiao, Gongfu     	矫功夫     	MC2	CHN	5.42,83	10
4	Wang, Ruohao     	王若昊     	M?	CHN	5.42,86	4
5	Cong, Zhenlong    	丛振龙     	M?	CHN	5.45,08	3
6	Wang, Zebin     	王泽槟     	M?	CHN	5.47,10	3
7	Gao, Runmin     	高润民     	M?	CHN	5.43,20	2
8	Yang, Hang      	杨航     	MC2	CHN	5.43,94	2
9	Guo, Jian      	郭建     	MC2	CHN	5.44,41	2
10	Chen, Ziheng     	陈子恒     	MB1	CHN	5.46,76	2
11	Chen, Xinyu     	陈薪宇     	MB1	CHN	5.43,77	1
12	Rong, Zesheng    	荣泽胜     	MB1	CHN	5.43,77	
13	Li, Chunlei     	李春雷     	MB1	CHN	5.43,81	
14	Luo, Yongqing    	罗永清     	M?	CHN	5.43,90	
15	Cao, Jiawei     	曹嘉伟     	MB1	CHN	5.44,21	
16	Sun, Rui       	孙瑞     	MC2	CHN	5.44,42	
17	Zhu, Qiwen      	朱启文     	M?	CHN	5.44,54	
18	Xue, Kepeng     	薛克鹏     	MB1	CHN	5.44,57	
19	Lin, Jinliang    	      	M?	CHN	5.44,80	
20	Zhang, Kexin (2003) 	张可欣 (2003) 	MB1	CHN	5.44,92	
21	Baolatibieke, Hailati	宝拉提别克, 海拉提 	M?	CHN	5.49,08	
DNF	Liu, Bin       	刘斌     	M?	CHN	DNF	
DNF	Cui, Hongyu     	崔红玉     	MC2	CHN	DNF	
DNF	Chen, Lei      	陈磊     	MB1	CHN	DNF	

1000m Men - Group C - 5 January 2020
1	Zhang, Wanli     	      	M?	CHN	1.18,08	PR SB
2	Zhang, Wenyuan    	      	M?	CHN	1.18,47	PR SB
3	Dong, Xietian    	      	M?	CHN	1.19,39	PR SB
4	Xiao, Zhikun     	肖治坤     	M?	CHN	1.19,90	PR SB
5	Yang, Zhengze    	杨正泽     	M?	CHN	1.19,96	PR SB
6	Diao, Shunxiang   	刁顺祥     	M?	CHN	1.22,20	PR SB
7	An, Xin       	安鑫     	M?	CHN	1.22,68	PR SB
8	Ma, Bin (2006)    	马彬 (2006)  	MYA	CHN	1.23,81	PR SB
9	Tang, Zhengyan    	唐正岩     	MYA	CHN	1.23,86	PR SB
10	Ji, Qinbo      	季勤博     	M?	CHN	1.24,00	PR SB
11	Wang, Zhen      	王振     	M?	CHN	1.24,32	PR SB
12	Wang, Xudong     	王旭东     	M?	CHN	1.25,24	PR SB
13	Wang, Shuai (6)   	王帅 (6)   	M?	CHN	1.25,62	PR SB
14	Dong, Haizheng    	董海正     	M?	CHN	1.25,99	PR SB
15	Shao, Hongjun    	邵宏君     	M?	CHN	1.26,64	PR SB
16	Sun, Ruilin     	孙瑞麟     	M?	CHN	1.28,69	PR SB
DQ	Gao, Yu (2)     	      	M?	CHN	DQ	

3000m Men - Group C - 5 January 2020
1	Dong, Xietian    	      	M?	CHN	4.16,09	PR SB
2	Zhang, Wenyuan    	      	M?	CHN	4.17,32	PR SB
3	Zhang, Wanli     	      	M?	CHN	4.20,13	PR SB
4	Xiao, Zhikun     	肖治坤     	M?	CHN	4.22,85	PR SB
5	An, Xin       	安鑫     	M?	CHN	4.29,55	PR SB
6	Tang, Zhengyan    	唐正岩     	MYA	CHN	4.34,13	PR SB
7	Wang, Shuai (6)   	王帅 (6)   	M?	CHN	4.34,95	PR SB
8	Ma, Bin (2006)    	马彬 (2006)  	MYA	CHN	4.35,59	PR SB
9	Wang, Xudong     	王旭东     	M?	CHN	4.36,65	PR SB
10	Diao, Shunxiang   	刁顺祥     	M?	CHN	4.36,70	PR SB
11	Yang, Zhengze    	杨正泽     	M?	CHN	4.38,32	PR SB
12	Wang, Zhen      	王振     	M?	CHN	4.39,76	PR SB
13	Ji, Qinbo      	季勤博     	M?	CHN	4.40,15	PR SB
14	Shao, Hongjun    	邵宏君     	M?	CHN	4.42,24	PR SB
15	Dong, Haizheng    	董海正     	M?	CHN	4.51,79	PR SB
16	Sun, Ruilin     	孙瑞麟     	M?	CHN	4.55,52	PR SB

      

Native Language Names