China - Junior Championships 2013
Shenyang (CHN)
11 - 12 January 2013

500m Women - 11 January 2013
1	Zhang, Yue (1995)   	        	LB2	CHN	40,67	
2	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LB1	CHN	41,17	
3	Fu, Yuan       	        	LB1	CHN	41,44	
4	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LB1	CHN	41,49	
5	Tian, Yu       	        	LB1	CHN	41,73	
6	Tang, Wen       	        	LB2	CHN	41,80	
7	Zhang, Shengnan    	        	LN1	CHN	41,90	
8	Han, Miao       	韩苗       	LB2	CHN	42,00	
9	Han, Mei       	韩梅       	LC2	CHN	42,39	
10	Wang, Kaiying     	王锴莹      	LA1	CHN	42,42	
11	Shao, Shiyi      	        	LB2	CHN	42,45	
11	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LB2	CHN	42,45	
13	Bai, Dan       	白丹       	LB1	CHN	42,84	
14	Jin, Lilan      	金丽兰      	LC2	CHN	42,90	SB
15	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LB2	CHN	42,96	SB
16	Guo, Yashi      	        	LB2	CHN	42,97	
17	Long, Qian      	        	LA1	CHN	43,03	
18	Yin, Fei       	        	LA1	CHN	43,10	
19	Tian, Ruining     	田芮宁      	LB1	CHN	43,21	
20	Sun, Bo (1)      	        	L?	CHN	43,24	
21	Wang, Danming     	        	LB1	CHN	43,27	
22	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LC2	CHN	43,33	
23	Guo, Na        	        	LC2	CHN	43,69	
24	Zhao, Qingxin     	        	LB2	CHN	43,70	
25	Wang, Xintong     	王昕童      	LC2	CHN	44,00	PR SB
26	Wu, Jingying     	        	L?	CHN	44,20	PR SB
27	Wang, Jiaxin     	        	LYA	CHN	44,40	
28	Wang, Yingying    	王莹莹      	L?	CHN	44,70	
29	Zhang, Guifeng    	        	LB1	CHN	44,86	
30	Zhao, Wei (1996)   	赵微 (1996)   	LB1	CHN	44,93	
31	Zhang, Huiwen     	        	LC2	CHN	44,94	
32	Wang, Zhe       	        	LA1	CHN	45,23	PR SB
33	Ceng, Weiwei     	        	LA1	CHN	45,51	
34	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LC2	CHN	45,58	
35	Guo, Rui       	        	LB1	CHN	45,74	
36	Song, Jinyan     	        	L?	CHN	46,09	
37	Chang, Xin      	        	LC2	CHN	46,23	
38	Ji, Siyu       	        	L?	CHN	46,27	
39	Sun, Jingjie     	        	LC2	CHN	46,57	
40	Ren, Jia       	任佳       	LC2	CHN	46,60	
41	Wang, Yaqi      	        	L?	CHN	47,20	PR SB
42	Zhang, Bing      	        	LC2	CHN	47,72	
43	Wei, Yurong      	        	LC2	CHN	49,41	PR SB

1500m Women - 11 January 2013
1	Fu, Yuan       	        	LB1	CHN	2.09,96	
2	Han, Mei       	韩梅       	LC2	CHN	2.11,94	
3	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LB1	CHN	2.12,56	SB
4	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LB2	CHN	2.13,02	
5	Tian, Ruining     	田芮宁      	LB1	CHN	2.13,13	
6	Bai, Dan       	白丹       	LB1	CHN	2.13,20	
7	Shao, Shiyi      	        	LB2	CHN	2.13,66	
8	Jin, Lilan      	金丽兰      	LC2	CHN	2.13,67	SB
9	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LB2	CHN	2.14,32	SB
10	Long, Qian      	        	LA1	CHN	2.14,59	
11	Yin, Fei       	        	LA1	CHN	2.14,90	
12	Tang, Wen       	        	LB2	CHN	2.15,24	SB
13	Han, Miao       	韩苗       	LB2	CHN	2.15,93	
14	Tian, Yu       	        	LB1	CHN	2.16,31	SB
15	Wang, Xintong     	王昕童      	LC2	CHN	2.16,34	PR SB
16	Zhang, Yue (1995)   	        	LB2	CHN	2.16,55	
17	Zhang, Shengnan    	        	LN1	CHN	2.17,77	
18	Ceng, Weiwei     	        	LA1	CHN	2.18,24	
19	Guo, Na        	        	LC2	CHN	2.18,48	
20	Wang, Danming     	        	LB1	CHN	2.18,56	
21	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LC2	CHN	2.18,79	
22	Zhang, Guifeng    	        	LB1	CHN	2.19,27	
23	Wang, Kaiying     	王锴莹      	LA1	CHN	2.19,28	PR SB
24	Wang, Yingying    	王莹莹      	L?	CHN	2.19,46	
25	Sun, Bo (1)      	        	L?	CHN	2.20,07	
26	Wang, Yaqi      	        	L?	CHN	2.20,21	PR SB
27	Wang, Zhe       	        	LA1	CHN	2.20,43	
28	Guo, Yashi      	        	LB2	CHN	2.20,72	
29	Wu, Jingying     	        	L?	CHN	2.21,93	SB
30	Zhang, Huiwen     	        	LC2	CHN	2.22,88	
31	Zhao, Wei (1996)   	赵微 (1996)   	LB1	CHN	2.23,04	
32	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LC2	CHN	2.24,66	
33	Ji, Siyu       	        	L?	CHN	2.24,90	PR SB
34	Chang, Xin      	        	LC2	CHN	2.25,41	
35	Ren, Jia       	任佳       	LC2	CHN	2.25,53	PR SB
36	Wang, Jiaxin     	        	LYA	CHN	2.25,76	
37	Zhang, Bing      	        	LC2	CHN	2.26,92	
38	Guo, Rui       	        	LB1	CHN	2.27,03	SB
39	Sun, Jingjie     	        	LC2	CHN	2.33,18	PR SB
40	Song, Jinyan     	        	L?	CHN	2.40,88	PR SB
41	Wei, Yurong      	        	LC2	CHN	2.42,99	PR SB
DQ	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LB1	CHN	DQ	

1000m Women - 12 January 2013
1	Fu, Yuan       	        	LB1	CHN	1.22,66	SB
2	Zhang, Yue (1995)   	        	LB2	CHN	1.23,61	
3	Tang, Wen       	        	LB2	CHN	1.23,80	SB
4	Bai, Dan       	白丹       	LB1	CHN	1.25,54	
5	Han, Mei       	韩梅       	LC2	CHN	1.25,68	
6	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LB2	CHN	1.25,73	
7	Tian, Yu       	        	LB1	CHN	1.25,76	
8	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LB1	CHN	1.25,84	
9	Jin, Lilan      	金丽兰      	LC2	CHN	1.26,13	SB
10	Shao, Shiyi      	        	LB2	CHN	1.26,27	
11	Han, Miao       	韩苗       	LB2	CHN	1.26,47	
12	Zhang, Shengnan    	        	LN1	CHN	1.26,87	
13	Long, Qian      	        	LA1	CHN	1.26,96	SB
14	Wang, Xintong     	王昕童      	LC2	CHN	1.26,97	PR SB
15	Tian, Ruining     	田芮宁      	LB1	CHN	1.26,99	
16	Li, Shuang (1997)   	李爽 (1997)   	LC2	CHN	1.27,21	
17	Wang, Kaiying     	王锴莹      	LA1	CHN	1.27,22	SB
18	Qin, Yangyang     	秦阳阳      	LB1	CHN	1.27,78	
19	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LB2	CHN	1.27,91	
20	Yin, Fei       	        	LA1	CHN	1.28,03	
21	Sun, Bo (1)      	        	L?	CHN	1.28,13	SB
22	Wang, Danming     	        	LB1	CHN	1.28,59	
23	Guo, Yashi      	        	LB2	CHN	1.28,96	SB
24	Wu, Jingying     	        	L?	CHN	1.29,18	SB
25	Guo, Na        	        	LC2	CHN	1.29,25	
26	Ceng, Weiwei     	        	LA1	CHN	1.29,93	PR SB
27	Zhang, Huiwen     	        	LC2	CHN	1.30,12	
28	Wang, Yingying    	王莹莹      	L?	CHN	1.30,40	
29	Zhang, Guifeng    	        	LB1	CHN	1.31,91	
30	Wang, Jiaxin     	        	LYA	CHN	1.32,27	
31	Zhao, Wei (1996)   	赵微 (1996)   	LB1	CHN	1.32,86	
32	Song, Xiangyi     	宋香仪      	LC2	CHN	1.34,12	
33	Ren, Jia       	任佳       	LC2	CHN	1.34,58	
34	Guo, Rui       	        	LB1	CHN	1.34,93	
35	Zhang, Bing      	        	LC2	CHN	1.35,19	
36	Ji, Siyu       	        	L?	CHN	1.35,27	
37	Sun, Jingjie     	        	LC2	CHN	1.35,81	
38	Song, Jinyan     	        	L?	CHN	1.36,17	PR SB
39	Wei, Yurong      	        	LC2	CHN	1.44,77	PR SB
DNS	Wang, Yaqi      	        	L?	CHN	DNS	
DQ	Wang, Zhe       	        	LA1	CHN	DQ	
DQ	Chang, Xin      	        	LC2	CHN	DQ	

3000m Women - 12 January 2013
1	Han, Mei       	韩梅       	LC2	CHN	4.39,87	
2	Zhang, Wenjuan    	张文娟      	LB2	CHN	4.42,17	
3	Tian, Ruining     	田芮宁      	LB1	CHN	4.45,06	
4	Bai, Dan       	白丹       	LB1	CHN	4.45,38	
5	Fu, Yuan       	        	LB1	CHN	4.45,57	
6	Shi, Xiaoxuan     	石晓璇      	LB1	CHN	4.45,85	PR SB
7	Tang, Wen       	        	LB2	CHN	4.46,90	SB
8	Long, Qian      	        	LA1	CHN	4.47,85	
9	Yin, Fei       	        	LA1	CHN	4.48,85	
10	Shao, Shiyi      	        	LB2	CHN	4.49,21	
11	Jin, Lilan      	金丽兰      	LC2	CHN	4.51,71	PR SB
12	Wu, Shuangshuang   	吴双双      	LB2	CHN	4.56,15	PR SB
13	Han, Miao       	韩苗       	LB2	CHN	5.00,34	
14	Zhang, Shengnan    	        	LN1	CHN	5.06,00	
15	Zhang, Yue (1995)   	        	LB2	CHN	5.09,43	PR SB
16	Tian, Yu       	        	LB1	CHN	5.11,16	PR SB

500m Men - 11 January 2013
1	Liu, Peng       	刘鹏       	MB2	CHN	37,21	
2	Li, Xuefeng      	李雪峰      	MA1	CHN	37,31	
3	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MB2	CHN	37,34	
4	Wang, Wei (1994)   	        	MA1	CHN	37,54	SB
5	Zhou, Yuxiao     	        	M?	CHN	37,58	
6	Yang, Tao       	杨涛       	MC2	CHN	37,77	
7	Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995)   	MA1	CHN	37,78	PR SB
8	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MB1	CHN	37,82	
9	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MC2	CHN	37,92	
10	Yang, Zhendong    	杨振东      	MB2	CHN	37,95	PR SB
11	Wang, Shuohan     	        	MB1	CHN	38,16	
12	Sun, Xin       	孙鑫       	MC2	CHN	38,17	
13	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)   	MB1	CHN	38,18	SB
14	Zhao, Xubo      	        	MB2	CHN	38,20	PR SB
15	Liu, Menglin     	刘孟琳      	MA1	CHN	38,48	
16	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MB1	CHN	38,60	
17	Cui, Wei       	        	MA1	CHN	38,62	SB
18	Yang, Mengran     	杨梦然      	MC2	CHN	38,63	
19	Chen, Jiahong     	        	MC2	CHN	38,67	
20	Liu, Lai       	        	MA1	CHN	38,77	
21	Yang, Yongyi     	        	MB1	CHN	38,81	
22	Lyu, Renjie      	        	MB1	CHN	38,88	
23	Guo, Qiling      	        	MB1	CHN	38,89	
24	Chen, Shengnan    	陈胜男      	M?	CHN	39,04	
25	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	39,05	
26	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MB1	CHN	39,09	PR SB
27	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MB1	CHN	39,20	
28	Zhu, Jiayao      	朱珈瑶      	MA1	CHN	39,34	
29	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔   	MA1	CHN	39,58	
30	Fan, Xudong      	        	MC2	CHN	39,70	
31	Tian, Xinlong     	        	MB2	CHN	39,76	
32	Xu, Yutong      	徐钰童      	MA1	CHN	39,86	
33	Wang, Xiaoqi     	        	MB1	CHN	39,93	
34	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MB1	CHN	39,95	
35	Gao, Pengfei     	高鹏飞      	MA1	CHN	39,96	
36	Zhang, Wei (1996)   	        	MB2	CHN	40,03	
37	Wang, Shiwei     	王世伟      	MB1	CHN	40,41	PR SB
38	Chen, Sixing     	陈思行      	MB2	CHN	40,56	
39	Liu, Jia (1994)    	        	M?	CHN	40,58	
40	Wang, Xiang      	王项       	MC2	CHN	40,68	
41	Fu, Zuomin      	        	MC2	CHN	40,70	
42	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MB2	CHN	40,76	
43	Zhou, Bin       	周斌       	MB1	CHN	40,86	PR SB
44	Shan, Lianyong    	单连勇      	M?	CHN	40,88	
45	Wu, Yu        	吴宇       	MC2	CHN	40,89	SB
46	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜   	MB2	CHN	41,08	PR SB
47	Li, Chaofan      	        	MB1	CHN	41,24	
48	Hu, Jialiang     	        	MB2	CHN	41,41	
49	Wang, Hongyu     	        	M?	CHN	41,49	
50	Xu, Yanzhe      	徐延哲      	MC2	CHN	41,56	
51	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MC2	CHN	41,58	
52	Zhang, Dongyu (1996) 	        	MB1	CHN	42,00	
53	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	42,31	
54	Wei, Jiabo      	        	MB2	CHN	42,50	
55	Zhang, Wanpeng    	        	M?	CHN	42,82	
56	Sun, Kai (1)     	        	M?	CHN	43,03	PR SB
57	Yang, Xu       	        	MB2	CHN	43,35	PR SB
58	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MC2	CHN	43,56	PR SB
59	Zhang, Zhicheng (1995)	        	MA1	CHN	44,18	PR SB
60	Liu, Guangyuan    	        	M30	CHN	44,28	PR SB
61	Zhang, Kezhen     	        	MC2	CHN	44,56	PR SB
62	Yu, Zonghai      	于宗海      	MB1	CHN	44,72	
63	Li, Bing (1997)    	        	MC2	CHN	1.05,78	

3000m Men - 11 January 2013
1	Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995)   	MA1	CHN	4.02,69	
2	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔   	MA1	CHN	4.06,10	PR SB
3	Lyu, Renjie      	        	MB1	CHN	4.07,47	PR SB
4	Yang, Zhendong    	杨振东      	MB2	CHN	4.08,08	
5	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MB1	CHN	4.08,42	PR SB
6	Sun, Xin       	孙鑫       	MC2	CHN	4.08,66	PR SB
7	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)   	MB1	CHN	4.10,28	PR SB
8	Li, Xuefeng      	李雪峰      	MA1	CHN	4.11,13	SB
9	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MB2	CHN	4.11,61	PR SB
10	Guo, Qiling      	        	MB1	CHN	4.11,89	PR SB
11	Wang, Xiaoqi     	        	MB1	CHN	4.14,47	PR SB
12	Zhu, Jiayao      	朱珈瑶      	MA1	CHN	4.14,93	PR SB
13	Gao, Pengfei     	高鹏飞      	MA1	CHN	4.15,68	PR SB
14	Yang, Mengran     	杨梦然      	MC2	CHN	4.17,14	PR SB
15	Cui, Wei       	        	MA1	CHN	4.17,20	PR SB
16	Zhao, Xubo      	        	MB2	CHN	4.17,58	PR SB
17	Yang, Tao       	杨涛       	MC2	CHN	4.17,73	PR SB
18	Fan, Xudong      	        	MC2	CHN	4.17,75	PR SB
19	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MB1	CHN	4.18,04	PR SB
20	Shan, Lianyong    	单连勇      	M?	CHN	4.18,86	PR SB
21	Liu, Menglin     	刘孟琳      	MA1	CHN	4.19,02	SB
22	Yang, Yongyi     	        	MB1	CHN	4.19,04	PR SB
23	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜   	MB2	CHN	4.19,60	PR SB
24	Wang, Shiwei     	王世伟      	MB1	CHN	4.19,64	PR SB
25	Zhang, Wei (1996)   	        	MB2	CHN	4.20,06	PR SB
26	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MB1	CHN	4.20,34	PR SB
27	Zhou, Bin       	周斌       	MB1	CHN	4.20,61	PR SB
28	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MB1	CHN	4.20,81	PR SB
29	Xu, Yanzhe      	徐延哲      	MC2	CHN	4.22,87	PR SB
30	Wu, Yu        	吴宇       	MC2	CHN	4.23,98	PR SB
31	Zhou, Yuxiao     	        	M?	CHN	4.25,62	PR SB
32	Tian, Xinlong     	        	MB2	CHN	4.26,22	PR SB
33	Sun, Kai (1)     	        	M?	CHN	4.26,26	PR SB
34	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MB2	CHN	4.26,55	SB
35	Chen, Sixing     	陈思行      	MB2	CHN	4.28,44	PR SB
36	Wang, Hongyu     	        	M?	CHN	4.28,91	PR SB
37	Wang, Xiang      	王项       	MC2	CHN	4.29,21	PR SB
38	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	4.29,37	PR SB
39	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MC2	CHN	4.31,80	PR SB
40	Yang, Xu       	        	MB2	CHN	4.32,02	PR SB
41	Hu, Jialiang     	        	MB2	CHN	4.32,79	PR SB
42	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MC2	CHN	4.32,84	PR SB
43	Xu, Yutong      	徐钰童      	MA1	CHN	4.34,28	PR SB
44	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MC2	CHN	4.35,68	PR SB
45	Chen, Jiahong     	        	MC2	CHN	4.37,19	PR SB
46	Wei, Jiabo      	        	MB2	CHN	4.37,69	PR SB
47	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	4.38,76	SB
48	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MB1	CHN	4.39,49	PR SB
49	Li, Bing (1997)    	        	MC2	CHN	4.39,60	PR SB
50	Li, Chaofan      	        	MB1	CHN	4.40,15	PR SB
51	Liu, Peng       	刘鹏       	MB2	CHN	4.41,30	SB
52	Liu, Lai       	        	MA1	CHN	4.41,96	PR SB
53	Wang, Wei (1994)   	        	MA1	CHN	4.43,13	SB
54	Zhang, Dongyu (1996) 	        	MB1	CHN	4.43,68	PR SB
55	Liu, Jia (1994)    	        	M?	CHN	4.44,32	SB
56	Liu, Guangyuan    	        	M30	CHN	4.51,88	PR SB
57	Zhang, Wanpeng    	        	M?	CHN	4.53,19	PR SB
58	Zhang, Zhicheng (1995)	        	MA1	CHN	4.54,16	PR SB
59	Wang, Shuohan     	        	MB1	CHN	4.54,26	PR SB
DQ	Chen, Shengnan    	陈胜男      	M?	CHN	DQ	
DQ	Fu, Zuomin      	        	MC2	CHN	DQ	
DQ	Zhang, Kezhen     	        	MC2	CHN	DQ	
DQ	Yu, Zonghai      	于宗海      	MB1	CHN	DQ	

1500m Men - 12 January 2013
1	Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995)   	MA1	CHN	1.53,39	
2	Yang, Zhendong    	杨振东      	MB2	CHN	1.55,66	
3	Lyu, Renjie      	        	MB1	CHN	1.56,21	
4	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MB1	CHN	1.57,06	
5	Li, Xuefeng      	李雪峰      	MA1	CHN	1.57,51	
6	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)   	MB1	CHN	1.57,54	
7	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔   	MA1	CHN	1.57,58	
8	Sun, Xin       	孙鑫       	MC2	CHN	1.58,42	
9	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MB2	CHN	1.59,00	
10	Guo, Qiling      	        	MB1	CHN	1.59,05	
11	Zhao, Xubo      	        	MB2	CHN	1.59,07	PR SB
12	Zhu, Jiayao      	朱珈瑶      	MA1	CHN	1.59,35	
13	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MB2	CHN	1.59,36	
14	Yang, Mengran     	杨梦然      	MC2	CHN	1.59,89	
15	Chen, Jiahong     	        	MC2	CHN	2.00,26	
16	Wang, Xiaoqi     	        	MB1	CHN	2.00,73	
17	Gao, Pengfei     	高鹏飞      	MA1	CHN	2.00,75	PR SB
18	Cui, Wei       	        	MA1	CHN	2.01,06	SB
19	Zhou, Yuxiao     	        	M?	CHN	2.01,15	
20	Yang, Yongyi     	        	MB1	CHN	2.01,36	
21	Zhang, Hongqiang   	张宏强      	MB1	CHN	2.01,53	
22	Wang, Shiwei     	王世伟      	MB1	CHN	2.01,73	PR SB
23	Fan, Xudong      	        	MC2	CHN	2.01,87	
24	Wang, Xuanjun     	王宣钧      	MB1	CHN	2.02,15	
25	Gao, Tingyu      	高亭宇      	MC2	CHN	2.02,24	PR SB
26	Zheng, Tianlong    	郑添隆      	MB1	CHN	2.02,53	
27	Yang, Tao       	杨涛       	MC2	CHN	2.02,64	
28	Liu, Menglin     	刘孟琳      	MA1	CHN	2.02,73	
29	Chen, Shengnan    	陈胜男      	M?	CHN	2.03,32	
30	Xiakaini, Aerchenghazi	夏开尼, 阿尔成哈孜   	MB2	CHN	2.03,53	PR SB
31	Wang, Wei (1994)   	        	MA1	CHN	2.03,67	
32	Liu, Peng       	刘鹏       	MB2	CHN	2.03,69	
33	Tian, Xinlong     	        	MB2	CHN	2.03,92	
34	Zhou, Bin       	周斌       	MB1	CHN	2.04,16	PR SB
35	Wu, Yu        	吴宇       	MC2	CHN	2.04,28	PR SB
36	Chen, Sixing     	陈思行      	MB2	CHN	2.04,54	
37	Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997)   	MB1	CHN	2.04,58	PR SB
38	Zhang, Wei (1996)   	        	MB2	CHN	2.04,62	
39	Xu, Yanzhe      	徐延哲      	MC2	CHN	2.04,75	
40	Wang, Hongyu     	        	M?	CHN	2.05,77	
41	Yan, Jiawei      	闫佳伟      	M?	CHN	2.05,78	
42	Wang, Xiang      	王项       	MC2	CHN	2.05,97	
43	Xu, Yutong      	徐钰童      	MA1	CHN	2.06,15	
44	Li, Bing (1997)    	        	MC2	CHN	2.06,47	SB
45	Shan, Lianyong    	单连勇      	M?	CHN	2.06,64	
46	Wang, Shuohan     	        	MB1	CHN	2.07,47	
47	Liu, Jiyong      	        	M?	CHN	2.07,78	SB
48	Liu, Lai       	        	MA1	CHN	2.08,18	
49	Li, Chaofan      	        	MB1	CHN	2.08,42	SB
50	Wang, Haoyan (1997.07)	王浩龑 (1997.07) 	MC2	CHN	2.08,90	PR SB
51	Yang, Xu       	        	MB2	CHN	2.09,13	PR SB
52	Sun, Kai (1)     	        	M?	CHN	2.09,15	PR SB
53	Liu, Jia (1994)    	        	M?	CHN	2.09,16	
54	Hu, Jialiang     	        	MB2	CHN	2.09,62	
55	Fu, Zuomin      	        	MC2	CHN	2.10,56	
56	Kahanbai, Alemasi   	卡汉拜, 阿勒玛斯   	MC2	CHN	2.10,85	PR SB
57	Wei, Jiabo      	        	MB2	CHN	2.13,49	PR SB
58	Zhang, Wanpeng    	        	M?	CHN	2.15,24	
59	Zhang, Dongyu (1996) 	        	MB1	CHN	2.17,42	
60	Zhang, Zhicheng (1995)	        	MA1	CHN	2.18,66	PR SB
61	Yu, Zonghai      	于宗海      	MB1	CHN	2.21,67	
62	Liu, Guangyuan    	        	M30	CHN	2.22,04	PR SB
DQ	Zhang, Kezhen     	        	MC2	CHN	DQ	

5000m Men - 12 January 2013
1	Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995)   	MA1	CHN	7.10,71	
2	Lyu, Renjie      	        	MB1	CHN	7.13,46	
3	Yang, Zhendong    	杨振东      	MB2	CHN	7.15,07	
4	Zhang, Chengrui    	张城瑞      	MB1	CHN	7.15,16	
5	Xu, Chenglong     	徐承龙      	MB2	CHN	7.17,33	
6	Guo, Qiling      	        	MB1	CHN	7.17,71	
7	Tuersonghan, Dasituer 	吐尔松汗, 达斯吐尔   	MA1	CHN	7.21,24	
8	Sun, Xin       	孙鑫       	MC2	CHN	7.21,98	
9	Li, Xuefeng      	李雪峰      	MA1	CHN	7.23,40	
10	Yang, Mengran     	杨梦然      	MC2	CHN	7.29,78	
11	Wang, Xiaoqi     	        	MB1	CHN	7.31,25	
12	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)   	MB1	CHN	7.33,20	SB
13	Zhao, Xubo      	        	MB2	CHN	7.36,74	PR SB
14	Cui, Wei       	        	MA1	CHN	7.38,60	
15	Zhu, Jiayao      	朱珈瑶      	MA1	CHN	7.42,90	
16	Huang, Yongtao    	黄永涛      	MB2	CHN	8.12,51	

      

Native Language Names