National Cup 4
Changchun (CHN)
25 - 26 February 2012

Ladies
Name         	      			500m 		500m 		1500m 		1000m 		5000m 		
           	      			25 Feb 		25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Li, Yan (1989)    	      	LN3	CHN	39,58 	1   	39,22 	1   	    	    	1.21,11	2   	    	    	
Li, Dan (1987)    	      	LSA	CHN	39,86 	2   	40,15 	2   	    	    	    	    	    	    	
Ning, Wenhui     	      	LA1	CHN	40,54 	3   	40,21 	3  SB 	    	    	1.24,30	13   	    	    	
An, Shanna      	安杉娜     	LN3	CHN	40,71 	4   	40,45 	4   	    	    	1.23,43	6   	    	    	
Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LA2	CHN	40,76 	5   	    	    	2.04,40	1   	1.20,29	1  PR 	    	    	
Liu, Yichi      	      	LN3	CHN	40,90 	6   	41,04 	6   	2.06,25	2   	1.22,19	4   	7.52,63	2   	
Zhang, Yue (1995)  	      	LB1	CHN	40,93 	7   	41,26 	10   	    	    	    	    	    	    	
Tang, Wen      	      	LB1	CHN	41,21 	8   	41,25 	9   	2.11,64	10   	1.23,95	8   	    	    	
Jia, Hao       	      	LN3	CHN	41,26 	9   	41,23 	8   	    	    	1.23,17	5   	    	    	
Shao, Shiyi     	      	LB1	CHN	41,29 	10   	40,90 	5  PR 	    	    	1.24,24	12   	    	    	
Wang, Fei (1988)   	      	LN4	CHN	41,31 	11   	41,38 	12   	    	    	1.22,05	3   	    	    	
Xu, Le        	      	LA1	CHN	41,35 	12   	41,39 	13   	    	    	1.23,54	7   	    	    	
Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LA2	CHN	41,38 	13   	41,66 	14   	    	    	1.24,17	10   	    	    	
Liang, Dan      	      	LSA	CHN	41,39 	14   	41,26 	10 PR 	    	    	    	    	7.43,34	1   	
Li, Xue (1990)    	      	LN2	CHN	41,43 	15   	41,10 	7   	    	    	    	    	    	    	
Zhang, Xin (1990)  	张鑫 (1990)  	LN3	CHN	41,49 	16   	    	    	2.10,87	7   	    	    	8.04,96	5   	
Tian, Yu       	      	LC2	CHN	41,56 	17   	41,77 	15   	    	    	1.24,38	14   	    	    	
Sha, Yuning     	沙宇宁     	LB2	CHN	41,71 	18   	42,30 	22   	    	    	    	    	    	    	
Lin, Meihui     	      	LA2	CHN	41,77 	19   	41,92 	17   	    	    	    	    	    	    	
Shi, Xiaoxuan    	石晓璇     	LC2	CHN	41,98 	20   	42,21 	21   	2.13,49	11   	1.26,88	26   	    	    	
Huang, Shanshan   	      	L?	CHN	42,16 	21 PR 	42,39 	24   	2.27,65	34 PR 	1.35,17	46   	    	    	
Han, Mei       	韩梅     	LC1	CHN	42,17 	22   	41,81 	16   	2.10,42	6   	1.24,23	11   	7.57,86	3   	
Guan, Hanyue     	关涵月     	LB1	CHN	42,37 	23   	42,77 	32   	    	    	1.26,09	23   	    	    	
Long, Qian      	      	LB2	CHN	42,38 	24 PR 	41,93 	18 PR 	2.11,33	8   	1.24,47	15 PR 	8.03,48	4   	
Sun, Bo (1)     	      	L?	CHN	42,49 	25   	42,18 	19 PR 	    	    	1.25,92	21 PR 	    	    	
Wang, Kaiying    	王锴莹     	LB2	CHN	42,50 	26   	42,61 	27   	    	    	1.27,82	29   	    	    	
Wang, Siyu      	      	LB1	CHN	42,59 	27 PR 	42,65 	29   	    	    	1.28,10	31 SB 	    	    	
Zhao, Qingxin    	      	LB1	CHN	42,64 	28 PR 	42,43 	25 PR 	2.14,46	14 PR 	1.25,96	22 PR 	    	    	
Bai, Dan       	白丹     	LC2	CHN	42,77 	29   	42,18 	19 PR 	    	    	1.25,63	20 PR 	    	    	
Yang, Yue      	杨悦     	LA1	CHN	42,84 	30 PR 	43,07 	34   	2.15,15	16   	1.26,85	25   	    	    	
Liu, Yanan      	      	LN1	CHN	42,84 	30   	42,34 	23   	2.14,47	15 PR 	1.25,32	19   	    	    	
Li, He (1996)    	      	LC2	CHN	42,92 	32   	42,65 	29   	    	    	1.25,12	17 PR 	    	    	
Zhang, Wenjuan    	张文娟     	LB1	CHN	42,96 	33   	42,72 	31 PR 	2.13,54	12   	1.26,67	24 PR 	    	    	
Gong, Jing      	      	LN4	CHN	42,99 	34   	42,50 	26   	    	    	    	    	    	    	
Qu, Yi        	曲艺     	LA1	CHN	43,09 	35   	42,91 	33   	    	    	1.28,56	33   	    	    	
Zhang, Linwan    	      	LA1	CHN	43,18 	36 PR 	42,61 	27 PR 	2.16,87	20 PR 	1.27,98	30 PR 	    	    	
Wang, Danming    	      	LC2	CHN	43,36 	37   	43,19 	35   	2.17,18	21   	1.27,26	28   	    	    	
Han, Fang      	      	LN4	CHN	43,37 	38   	43,42 	38   	2.09,71	5   	1.27,15	27 PR 	    	    	
Li, Haiyang     	      	LN4	CHN	43,50 	39   	44,00 	42   	    	    	    	    	    	    	
Shang, Nan      	      	L?	CHN	43,50 	39   	43,27 	37   	    	    	    	    	8.14,96	7   	
Tian, Ruining    	田芮宁     	LC2	CHN	44,02 	41   	44,27 	45   	2.14,33	13   	1.30,30	35 SB 	8.09,27	6  PR 	
Zhou, Yangxu     	      	L?	CHN	44,03 	42   	43,58 	39 PR 	    	    	1.30,83	37   	    	    	
Cui, Lihua      	      	L?	CHN	44,06 	43 PR 	44,24 	44   	    	    	1.32,94	42 PR 	    	    	
Han, Tingting (3)  	      	L?	CHN	44,09 	44   	43,71 	41   	2.15,59	18 PR 	1.28,32	32   	    	    	
Zhang, Jingxin    	      	L?	CHN	44,26 	45   	43,68 	40 SB 	2.15,26	17 SB 	    	    	    	    	
Luan, Xue      	      	LB1	CHN	44,52 	46   	44,06 	43   	2.20,81	28   	1.31,32	38   	    	    	
Han, Na       	      	L?	CHN	44,58 	47 PR 	    	    	2.20,47	26 PR 	1.31,97	40   	    	    	
Zhang, Huiwen    	      	LC1	CHN	44,73 	48 PR 	44,58 	46 PR 	2.25,30	32 PR 	1.31,82	39 PR 	    	    	
Zhang, Guifeng    	      	LC2	CHN	44,97 	49   	44,76 	47   	2.20,60	27   	1.30,33	36   	    	    	
Chang, Xin      	      	LC1	CHN	45,50 	50 PR 	    	    	2.19,35	24 PR 	1.29,21	34 PR 	    	    	
Ren, Jia       	任佳     	LC1	CHN	45,63 	51 PR 	45,56 	49 PR 	    	DQ   	    	    	    	    	
Yu, Hao (1995)    	      	LB2	CHN	46,20 	52   	45,99 	50   	2.23,24	30   	1.33,95	44   	    	    	
Sun, Kexin      	      	LB1	CHN	46,37 	53   	46,72 	52   	2.24,53	31   	1.33,94	43   	    	    	
Ji, Siyu       	      	L?	CHN	46,45 	54   	44,85 	48   	2.25,84	33 PR 	1.35,77	48   	    	    	
Feng, Xue      	      	LSA	CHN	46,51 	55 PR 	46,41 	51 PR 	    	    	1.33,99	45 PR 	    	    	
Duan, Xiaoyu     	      	LC2	CHN	46,65 	56 PR 	47,23 	54   	2.36,00	35   	1.37,15	49 PR 	    	    	
Wang, Kexin (1996)  	      	LC2	CHN	46,78 	57 PR 	47,00 	53   	    	    	1.35,30	47 PR 	    	    	
Wang, Yaqi      	      	L?	CHN	47,29 	58 PR 	47,65 	55   	2.21,04	29 PR 	1.32,75	41 PR 	    	    	
Hu, Junya      	      	L?	CHN	50,32 	59 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Wang, Xu       	      	LB1	CHN	    	DNF  	43,20 	36   	2.18,15	23   	1.25,24	18   	    	    	
Liu, Feitong     	      	LA2	CHN	    	    	    	    	2.07,22	3   	    	    	    	    	
Wu, Dan       	吴丹     	LA1	CHN	    	    	    	    	2.09,64	4  PR 	1.24,81	16 PR 	    	    	
Hao, Jiachen     	郝佳晨     	LN3	CHN	    	    	    	    	2.11,56	9   	    	    	    	    	
Wang, Tingting (1991)	      	LN1	CHN	    	    	    	    	2.15,78	19   	    	    	    	    	
Wang, Yingying    	王莹莹     	L?	CHN	    	    	    	    	2.17,65	22 PR 	    	    	8.30,26	8  PR 	
Xu, Shuolun     	      	L?	CHN	    	    	    	    	2.19,71	25 PR 	    	    	    	    	
Wang, Jianlu     	      	LA1	CHN	    	    	    	    	    	    	1.24,03	9   	    	    	

Men
Name         	      			1000m 		10000m 		500m  		500m  		1500m 		
           	      			25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Wang, Chaoyu     	      	MA2	CHN	1.13,21	1   	    	    	36,60 	4  PR 	37,33 	18   	2.01,37	27   	
Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MC2	CHN	1.13,21	1  PR 	    	    	37,25 	15   	37,00 	9  PR 	    	    	
Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩     	MB2	CHN	1.13,30	3   	    	    	36,76 	8   	36,74 	6   	    	    	
Guo, Qiang      	      	MSA	CHN	1.13,48	4   	    	    	36,23 	1   	35,76 	1   	    	    	
Tian, Yu       	田宇     	MA1	CHN	1.13,54	5   	    	    	36,68 	5   	36,67 	4   	    	    	
Lin, Haotian     	      	MA1	CHN	1.13,81	6  PR 	    	    	37,26 	16 PR 	    	    	    	    	
Chen, Zengqiang   	      	MN4	CHN	1.14,05	7   	    	    	36,82 	9   	36,69 	5   	    	    	
Xiong, Zheng     	      	MSA	CHN	1.14,05	7  SB 	    	    	37,26 	16 PR 	37,16 	13 PR 	1.54,92	2   	
Yang, Qi       	      	MN3	CHN	1.14,09	9  PR 	    	    	36,43 	3  PR 	36,83 	7   	    	    	
Chen, Shengyu    	      	MN4	CHN	1.14,21	10   	    	    	37,57 	29   	38,45 	36   	1.56,84	8   	
Liu, Hao (1993)   	      	MA1	CHN	1.14,46	11 PR 	    	    	37,55 	28   	37,43 	21   	    	    	
Hu, Zhiqiang (1992) 	      	MA2	CHN	1.14,54	12   	    	    	    	    	    	    	1.58,62	16   	
Huang, Yongtao    	黄永涛     	MB1	CHN	1.14,69	13   	    	    	37,44 	20   	37,18 	15   	1.56,63	7   	
Guo, Haoyu      	      	MN1	CHN	1.14,73	14   	    	    	37,59 	32   	37,68 	28   	    	    	
Wang, Rongda     	      	MSA	CHN	1.14,83	15   	    	    	36,91 	10   	37,01 	10   	    	    	
Bai, Qiuming     	白秋明     	MB2	CHN	1.14,84	16   	    	    	36,74 	7   	36,50 	2   	    	    	
Talabuhan, Rehanbai 	塔拉ᐳ汗, 热汗拜  	MN2	CHN	1.14,87	17 PR 	    	    	37,92 	36 PR 	37,96 	32   	    	    	
Liu, Menglin     	刘孟琳     	MB2	CHN	1.14,97	18 PR 	    	    	37,20 	14   	37,55 	25   	1.57,53	12 PR 	
Mu, Zhongsheng    	牟钟声     	MN1	CHN	1.15,01	19   	    	    	37,53 	27   	    	    	    	    	
Zhao, Zhenbao    	      	MA2	CHN	1.15,07	20 PR 	    	    	    	    	    	    	1.56,10	4  SB 	
Cheng, Yue      	      	MSA	CHN	1.15,16	21 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Liu, Peng      	刘鹏     	MB1	CHN	1.15,20	22   	    	    	36,35 	2  PR 	36,62 	3   	    	    	
Li, Xuefeng     	李雪峰     	MB2	CHN	1.15,21	23 PR 	    	    	37,45 	22   	    	    	    	    	
Liu, Siyang     	      	MA2	CHN	1.15,23	24   	    	    	37,43 	18   	37,33 	18   	1.57,79	14   	
Zhang, Yuxin     	张玉鑫     	MA1	CHN	1.15,26	25   	    	    	37,48 	25   	    	    	    	    	
Zhao, Kefei     	      	MA2	CHN	1.15,42	26 SB 	    	    	37,57 	29   	37,31 	16   	    	    	
Hu, Bo        	      	MB2	CHN	1.15,56	27   	    	    	37,04 	12 PR 	37,16 	13   	    	    	
Lyu, Bo       	      	MB1	CHN	1.15,96	28   	    	    	37,69 	34 PR 	37,55 	25 PR 	1.58,80	17   	
Wei, Xing      	      	MSA	CHN	1.16,03	29   	    	    	37,43 	18   	37,32 	17   	    	    	
Diao, Muling     	      	MSA	CHN	1.16,05	30   	    	    	37,57 	29   	37,43 	21   	    	    	
Xu, Haoyang (1997)  	徐皓洋 (1997) 	MC2	CHN	1.16,13	31   	    	    	38,05 	40   	37,80 	30   	    	    	
Liu, An (1992)    	刘安 (1992)  	MA2	CHN	1.16,22	32   	    	    	    	    	    	    	1.57,20	9   	
Cong, Bochen     	丛搏辰     	MA2	CHN	1.16,31	33   	    	    	37,44 	20   	37,54 	24   	    	    	
Wang, Shuohan    	      	MC2	CHN	1.16,33	34 PR 	    	    	37,52 	26 PR 	37,39 	20 PR 	    	    	
Chen, Shengnan    	陈胜男     	M?	CHN	1.16,38	35 PR 	    	    	38,24 	42 PR 	38,30 	34   	1.59,37	18 PR 	
Guan, Yu       	      	MN2	CHN	1.16,50	36 SB 	    	    	37,47 	23 PR 	37,82 	31   	    	    	
Zhu, Jiafan (1993)  	朱佳璠 (1993) 	MA2	CHN	1.16,50	36 PR 	    	    	38,71 	47   	38,47 	37 PR 	1.59,90	21   	
Jiang, Lei      	      	MN3	CHN	1.16,55	38   	    	    	37,47 	23   	37,45 	23   	    	    	
Li, Yuxin      	      	M?	CHN	1.16,62	39 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Jin, Xingyang    	      	MN1	CHN	1.16,67	40   	    	    	37,96 	37   	37,67 	27   	    	    	
Zhou, Yuxiao     	      	M?	CHN	1.16,90	41 PR 	    	    	38,06 	41 PR 	38,21 	33   	    	DQ   	
Zhao, Sibo      	      	MSA	CHN	1.16,98	42   	    	    	37,77 	35   	37,68 	28   	2.03,77	35   	
Li, Jiacheng     	      	MN2	CHN	1.17,08	43   	    	    	37,10 	13   	36,85 	8  PR 	    	    	
Xiong, Zupei     	      	M?	CHN	1.17,31	44 PR 	    	    	39,52 	61   	39,14 	46 PR 	1.56,36	6  SB 	
Zhang, Shuo (1992)  	      	MA2	CHN	1.17,32	45   	    	    	38,34 	44   	38,35 	35   	    	    	
Yang, Ming      	      	MN4	CHN	1.17,39	46   	    	    	    	    	    	    	2.00,73	23   	
Yan, Jiawei     	闫佳伟     	M?	CHN	1.17,45	47 PR 	    	    	38,27 	43 PR 	38,52 	39   	    	    	
Yang, Tao      	杨涛     	MC1	CHN	1.17,74	48 PR 	    	    	38,58 	45 PR 	38,65 	40   	2.02,50	28   	
Liu, Fengting    	      	M?	CHN	1.17,92	49 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Tian, Xinlong    	      	MB1	CHN	1.18,30	50   	    	    	39,29 	57   	    	    	2.00,95	25   	
Wang, Bo (1995)   	      	MB2	CHN	1.18,34	51 PR 	    	    	40,35 	73   	39,88 	58   	2.00,87	24 PR 	
Yu, Haiyang     	      	M?	CHN	1.18,63	52   	    	    	39,28 	56   	39,07 	45   	    	    	
Wang, Chuang     	      	MA1	CHN	1.18,65	53 PR 	    	    	39,39 	60   	    	DQ   	2.04,38	41   	
Na, Jianfei     	      	MB1	CHN	1.18,77	54   	    	    	38,70 	46   	38,49 	38   	    	    	
Zhao, Hanxiao    	赵含笑     	MB1	CHN	1.18,90	55   	    	    	    	    	    	    	2.04,03	40   	
Qu, Jinbang     	      	M?	CHN	1.18,93	56   	    	    	    	WDR  	    	    	    	    	
Zhang, Chaoqi    	      	MA2	CHN	1.19,09	57 PR 	    	    	39,13 	52   	39,35 	48   	2.03,09	32   	
Zheng, Tianlong   	郑添隆     	MC2	CHN	1.19,09	57 PR 	    	    	39,34 	59 PR 	39,33 	47 PR 	2.02,87	31 PR 	
Xu, Peng (1994)   	      	MB2	CHN	1.19,10	59 PR 	    	    	39,16 	53 PR 	38,97 	43 PR 	2.05,07	45   	
Tuersonghan, Dasituer	吐尔松汗, 达斯吐尔 	MB2	CHN	1.19,23	60 PR 	    	    	40,44 	75 PR 	40,38 	65 PR 	1.59,73	20 PR 	
Yang, Yuhang     	      	M?	CHN	1.19,30	61   	    	    	39,05 	50   	39,37 	49   	    	    	
Li, Yuan       	      	M?	CHN	1.19,33	62 PR 	    	    	39,84 	67 PR 	39,52 	51 PR 	    	    	
Yang, Yongyi     	      	MC2	CHN	1.19,44	63   	    	    	38,89 	49 PR 	38,99 	44   	2.03,78	36   	
Liu, Xiaoliang    	      	M?	CHN	1.19,45	64 PR 	    	    	39,79 	66   	39,71 	55   	2.01,28	26 PR 	
Zhang, Jinming    	      	MA1	CHN	1.19,48	65 PR 	    	    	    	    	    	    	2.02,50	28   	
Zhang, Wei (1996)  	      	MB1	CHN	1.19,53	66 PR 	    	    	40,16 	70 PR 	39,88 	58 PR 	2.05,17	47   	
Chen, Sixing     	陈思行     	MB1	CHN	1.20,30	67 PR 	    	    	39,30 	58 PR 	39,64 	53   	    	    	
Zheng, Xiangyuan   	      	M?	CHN	1.20,68	68 PR 	    	    	39,70 	64 PR 	39,60 	52 PR 	2.09,92	60 PR 	
Wang, Xiang     	王项     	MC1	CHN	1.20,72	69 PR 	    	    	    	DQ   	40,80 	75   	2.04,66	42 PR 	
Yan, Naihan     	闫乃晗     	MYA	CHN	1.20,82	70 PR 	    	    	40,46 	76   	39,81 	57   	    	    	
Qi, Haojun      	      	M?	CHN	1.20,95	71 PR 	    	    	1.00,12	108  	40,08 	62   	2.13,55	66   	
Xi, Xiaojiang    	      	M?	CHN	1.21,09	72 PR 	    	    	41,84 	96   	41,47 	83 PR 	2.10,76	63   	
Wang, Han (1)    	王涵 (1)   	M?	CHN	1.21,14	73 PR 	    	    	40,16 	70   	39,79 	56 PR 	2.06,09	49 PR 	
Gao, Pengfei     	高鹏飞     	MB2	CHN	1.21,42	74 PR 	    	    	40,64 	79 PR 	40,38 	65 PR 	2.07,68	51 PR 	
Wang, Hongjian    	      	M?	CHN	1.21,47	75 PR 	    	    	40,83 	82 SB 	40,80 	75 SB 	2.03,97	39 PR 	
Liu, Shaoying    	刘少英     	MC1	CHN	1.21,53	76 PR 	    	    	40,30 	72 PR 	40,44 	67   	2.07,77	52 PR 	
Liu, Chuanpu     	      	M?	CHN	1.21,59	77   	    	    	39,91 	68   	39,88 	58   	2.04,87	43   	
Hong, Quanhao    	      	M?	CHN	1.21,69	78 PR 	    	    	40,66 	80 PR 	40,34 	63 PR 	2.10,07	61 PR 	
Wu, Yu        	吴宇     	MC1	CHN	1.21,96	79 PR 	    	    	40,84 	83 PR 	40,64 	72 PR 	2.04,97	44 PR 	
Meng, Fanrong    	      	M?	CHN	1.22,04	80   	    	    	39,97 	69   	39,68 	54   	    	    	
Wang, Peili     	      	MC2	CHN	1.22,10	81 PR 	    	    	40,36 	74   	39,88 	58 PR 	    	    	
Bao, Deming     	      	MC1	CHN	1.22,49	82 PR 	    	    	42,06 	97 PR 	41,69 	85 PR 	2.05,97	48 PR 	
Li, Lishi      	      	MN1	CHN	1.22,88	83   	    	    	39,59 	62   	41,01 	78   	    	    	
Gao, Dafeng     	      	MN2	CHN	1.23,05	84 SB 	    	    	41,13 	89   	40,53 	69 SB 	    	    	
Huo, Yucong     	      	MB2	CHN	1.23,10	85 PR 	    	    	41,48 	92   	40,86 	77 PR 	2.08,34	54 PR 	
Wang, Shuai (1996)  	      	MB1	CHN	1.23,18	86 PR 	    	    	41,37 	90 PR 	41,10 	81 PR 	    	    	
Hao, Duo       	      	M?	CHN	1.23,33	87   	    	    	39,24 	55   	47,41 	97   	    	    	
Zhou, Yujia     	      	MC2	CHN	1.23,49	88   	    	    	41,54 	94   	41,07 	80 PR 	2.08,83	56   	
Li, Chaofan     	      	MC2	CHN	1.23,53	89   	    	    	40,96 	84   	40,66 	73 SB 	2.08,97	57   	
Li, Songfeng     	      	M?	CHN	1.23,56	90 PR 	    	    	41,02 	86 PR 	41,04 	79   	    	    	
Jin, Guangjun    	      	M?	CHN	1.23,58	91 PR 	    	    	40,63 	78 PR 	40,59 	70 PR 	    	    	
Jin, Hongliang    	      	MB2	CHN	1.23,59	92   	    	    	39,61 	63   	41,95 	87   	    	    	
Ning, Hao      	      	M?	CHN	1.23,63	93 PR 	    	    	42,90 	102 PR 	42,11 	88 PR 	    	    	
Su, Chenglong    	      	M?	CHN	1.23,69	94 PR 	    	    	41,06 	88 PR 	40,46 	68 PR 	2.03,68	34 PR 	
Zhang, Jianmin    	张建民     	MC1	CHN	1.24,12	95 PR 	    	    	1.11,33	109  	41,93 	86 PR 	2.09,71	59 PR 	
Tong, Chunyang    	      	MB2	CHN	1.24,22	96 PR 	    	    	    	DQ   	43,16 	92   	2.08,34	54 PR 	
Zhang, Peng (1)   	      	M?	CHN	1.24,76	97   	    	    	40,78 	81   	40,62 	71   	2.10,65	62   	
Wang, Kaiyu     	      	M?	CHN	1.24,79	98 PR 	    	    	41,05 	87 SB 	40,69 	74 SB 	2.17,10	68   	
Ma, Tianxiang    	      	MB2	CHN	1.25,70	99 PR 	    	    	42,52 	100 PR 	43,43 	94   	2.13,22	65 PR 	
Chen, Dong      	      	M?	CHN	1.26,64	100 PR 	    	    	42,43 	99 PR 	42,78 	90   	2.39,82	71   	
Liu, Jialiang (1)  	      	M?	CHN	1.27,01	101 PR 	    	    	43,10 	103 PR 	    	DNF  	    	    	
Liu, Jianan     	刘嘉男     	MB1	CHN	1.27,19	102  	    	    	42,66 	101  	43,08 	91   	    	    	
Wang, Zhaoxiang   	      	M?	CHN	1.27,21	103 PR 	    	    	43,98 	105  	44,14 	95   	2.15,82	67   	
Shi, Zhicheng    	      	MC1	CHN	1.28,37	104 PR 	    	    	43,40 	104 PR 	43,20 	93 PR 	    	    	
Yang, Leiming    	      	M?	CHN	1.29,87	105 PR 	    	    	44,06 	106 PR 	44,74 	96   	2.23,28	69 PR 	
Geng, Cong      	      	MA1	CHN	1.33,70	106 PR 	    	    	45,92 	107 PR 	1.00,32	98   	2.25,15	70 PR 	
Zhang, Jiajian    	      	M?	CHN	1.41,48	107  	    	    	41,48 	92 PR 	41,41 	82 PR 	2.09,33	58   	
Lyu, Wenbo      	      	MA1	CHN	1.51,64	108  	    	    	41,69 	95   	41,62 	84   	2.07,80	53   	
Yang, Zhendong    	杨振东     	MB1	CHN	1.53,64	109 SB 	    	    	38,03 	39 PR 	    	    	    	    	
Wang, Wei (1994)   	      	MB2	CHN	    	DQ   	    	    	37,00 	11   	37,05 	11   	    	    	
Zhang, Chengrui   	张城瑞     	MC2	CHN	    	DQ   	    	    	37,68 	33 PR 	    	    	1.55,85	3  PR 	
Cong, Shen      	      	MA2	CHN	    	DQ   	    	    	40,60 	77 SB 	40,36 	64 SB 	2.13,08	64 SB 	
Sui, Yi       	      	M?	CHN	    	WDR  	    	    	    	WDR  	    	    	    	    	
Guo, Zhiwen     	国志文     	MN1	CHN	    	    	14.45,15	1   	39,12 	51   	38,80 	42 PR 	1.57,35	10   	
Wei, Ao       	      	MA1	CHN	    	    	14.48,74	2   	    	    	    	    	1.57,75	13   	
Ji, Dapeng      	      	MA2	CHN	    	    	15.01,08	3   	    	    	    	    	    	    	
Wumubieti, Adalihan 	      	M?	CHN	    	    	15.18,43	4   	42,16 	98 PR 	42,32 	89   	    	    	
Zhao, Hongqian    	      	M?	CHN	    	    	15.21,99	5  PR 	    	    	    	    	2.03,33	33   	
Liu, Yiming (1995)  	刘一鸣 (1995) 	MB2	CHN	    	    	15.27,12	6   	38,80 	48   	    	    	    	    	
Zhang, Hongliang   	      	MN1	CHN	    	    	    	    	36,69 	6  PR 	37,09 	12   	    	    	
Liu, Yan (1992)   	      	MA2	CHN	    	    	    	    	37,98 	38 PR 	38,69 	41   	    	    	
Zhang, Jianfeng   	      	M?	CHN	    	    	    	    	39,17 	54   	39,42 	50   	    	    	
Xiu, Yunlong     	      	MB1	CHN	    	    	    	    	39,77 	65 PR 	    	    	    	    	
Liu, Jiyong     	      	M?	CHN	    	    	    	    	41,00 	85 PR 	    	    	2.06,86	50 PR 	
Wang, Hongyu     	      	M?	CHN	    	    	    	    	41,40 	91 PR 	    	    	    	    	
Tian, Guojun     	      	MN3	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.54,20	1   	
Wang, Qiang     	      	MN3	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.56,29	5   	
Hou, Zhanyu     	      	M?	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.57,38	11 PR 	
Feng, Jingnan    	      	MN4	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.57,82	15   	
Zhou, Yuqing     	      	MN3	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.59,37	18   	
Feng, Jianlong    	      	MA1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	2.00,61	22   	
Chu, Xusheng     	      	MB1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	2.02,50	28   	
Baiyin, Baolige   	      	M?	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	2.03,90	37 PR 	
Chen, Yu       	      	MN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	2.03,91	38   	
Zheng, Chunbo    	      	MN2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	2.05,08	46   	

  
        

Native Language Names